English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Två händer diskar och är fulla med lödder

Handdiskmedel 025

Ett Svanenmärkt handdiskmedel tar hänsyn till miljön och användarens hälsa samtidigt som det är minst lika effektivt som andra handdiskmedel. Kemikalieval och förpackningar är miljöanpassade och även användningsfasen och råvaruutvinning tas hänsyn till i kraven.

Ett Svanenmärkt handdiskmedel:

*  lever upp till strikta krav på miljöfarliga kemikalier, bland annat krav på ekotoxicitet och nedbrytbarhet

*  lever upp till strikta krav på hälsoskadliga kemikalier, bland annat förbud mot konserveringsmedel MI och andra sensibiliserande ämnen

*  är drygt för att spara på jordens resurser

*  har krav på att förpackningen ska bidra till en cirkulär ekonomi, bl.a. genom dess design och materialvalet

För beräkningar eller för information om kemikalier, klicka på DID-listan:

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 812 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 406 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 812 EUR per recept. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 778 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 389 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 778 EUR per recept. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • 6.8 ⇛ 6.9: Justering av krav

  Den 28 maj 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att undanta förslutningar med membran bestående av flytande silikon för PET-squeeze-flaskor från silikonförbudet i krav O14A. Den nya versionen heter 6.9.

  6.7 ⇛ 6.8: Justering av krav

  En justering har genomförts i O14 B Etiketter för hårda plastförpackningar - övergångsperioden förlängs till 2024-12-31. Även redaktionell förändring i O14 A.

  6.6 ⇛ 6.7: Justering av krav

  Den 31 januari 2023 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera O14B genom att undanta lätt metalliserade etiketter under förutsättning att förpackningen är lika återvinningsbar som en förpackning med en etikett utan metall. 

  Den nya versionen heter 6.7 och är giltig till och med den 31 december 2025. 

  6.5 ⇛ 6.6: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Den 18 oktober 2022 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera krav O15 genom att öka den tillåtna mängden EVOH i flexibla plastpåsar från 2 % till 5 %. Därmed har också bilaga 4 justerats. Kriteriernas giltighetstid har också förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter 6.6 och är giltig till och med den 31 december 2025. 

  6.4 ⇛ 6.5: Justering av krav

  Den 29 mars 2022 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera kravet O10 genom att även undanta H411-klassade tensider från kravet.  Den nya versionen heter 6.5 och är giltig till och med den 31 december 2024. 

  6.3 ⇛ 6.4: Utvidgning av produktgruppen samt förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriegruppen har utvidgats med handdiskmedelstabletter. Dessutom har kriterierrnas giltighetstid förlängts med 14 månader. Bilaga 2 och 4 har även uppdaterats. Den nya versionen, 6.4, är giltig t.o.m. 2024-12-31.

  6.2 ⇛ 6.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierrnas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Bilaga 3 har även uppdaterats. Den nya versionen, 6.3, är giltig t.o.m. 2023-10-31.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av krav

  Förpackningskraven O14 och O15 har justerats för att harmonieras med motsvarande krav i oo6 Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel. Den nya versionen heter 6.2.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av krav

  I krav O14 har ett undantag för metall i pumpar för flytande tvål lagts till. Den nya versionen heter 6.1.

  6.0 Ny kriteriegeneration

  Nordiska Miljömärkningsnämnden har antagit en ny generation kriterier den 13 mars 2018. Denna version, 6.0, är giltig t.o.m. 31 oktober 2022.

  5.5 ⇛ 5.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierrnas giltighetstid har förlängts med 3 månader. Den nya versionen, 5.6, är giltig t.o.m. 2019-12-31.

  5.4 ⇛ 5.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierrnas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m. 2019-09-30.

  5.3 ⇛ 5.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierrnas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 5.4, är giltig t.o.m. 31 mars 2019.

  5.2 ⇛ 5.3: Tidsbegränsad justering av krav

  En tidsbegränsad ändring av krav K2 har införts. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m den 31 december 2017.

  5.1 ⇛ 5.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid samt justering av krav

  Kriterierna för Svanenmärkta handdiskmedels giltighetstid har förlängts med 21 månader. En justering har gjorts i K13. Kravet om marknadsföring, K27, har helt tagits bort ur kriteriedokumentet. Den nya versionen, 5.2, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.0 ⇛ 5.1: Ändring av krav K11

  K11 Långtidseffekter på miljön: Ändring till följd av den andra tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP2): "Tensider som är klassificerade med H411 eller H412 undantas kravet, förutsatt att de är lätt nedbrytbara* och anaerobt nedbrytbara**." Mer information finns här.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information