English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Fettäta papper 049

Svanenmärkta bakplåtspapper och andra produkter av fettäta papper uppfyller stränga miljö-, klimat- och hälsokrav. Detta innebär att produkterna har en minskad miljöpåverkan under hela sin livscykel.

Kraven inkluderar bland annat:

 • Energieffektiv tillverkning och begränsade utsläpp av växthusgaser. Användning av fossil olja eller kol är inte tillåtet i produktionen.
 • Begränsningar av miljö- och hälsoskadliga kemikalier i produktionen. Till exempel får inte PFAS användas.
 • Alla fibrer ska vara spårbara och komma från kontrollerade källor – och minst 70 % från certifierat skogsbruk.
 • Gränsvärden för utsläpp till luft och vatten i produktionen.

I produktgruppen ingår cellulosabaserade fettäta papper främst för användning i kontakt med livsmedel för både konsument- och yrkesbruk. Exempel på produkter som kan Svanenmärkas är: bakplåtspapper, smörgåspapper och muffinsformar.

Kriterierna för fettäta papper finns i tre dokument. I kriteriedokumentet samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". Dessa hittar du här:

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 50 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 50 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 50 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • När dina kunder ansöker om en Svanenlicens kommer de att behöva sina leverantörers hjälp. Alla ingående komponenter i den produkt som ska licensieras, måste deklareras.

  Massa- och kemikalieleveratörer deklarerar sina produkter i MSA-portalen. Innan får du ett personligt konto för att säkerställa att din information behandlas konfidentiellt.

  Läs mer om hur du gör på Massa- och pappersdeklarationssidorna.

 • 5.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 5 av Nordisk Miljömärknings kriterier för fettäta papper har publicerats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 31 december 2028.

  4.5 ⇛ 4.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för Svanenmärkta fettäta papper har förlängts. Den nya versionen, 4.6, är giltig till och med 30 juni 2025.

  4.4 ⇛ 4.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för Svanenmärkta fettäta papper har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 4.5, är giltig till och med 31 december 2024.

  4.3 ⇛ 4.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för Svanenmärkta fettäta papper har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 4.4, är giltig till och med 30 juni 2024.

  4.2 ⇛ 4.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för Svanenmärkta fettäta papper har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 4.3, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  4.1 ⇛ 4.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för Svanenmärkta fettäta papper har förlängts med 24 månader. Samtidigt har en redaktionell rättelse gjorts i krav O8. Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  4.0 ⇛ 4.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för Svanenmärkta fettäta papper har förlängts. Den nya versionen, 4.1, är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  4.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 4 av Nordisk Miljömärknings kriterier för fettäta papper har publicerats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 31 december 2018.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information