English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Beslut om licenser

Åtgärder vidtas alltid mot obehörig användning av Svanenmärket.*

Innan en licens beviljas är det obligatoriskt att uppfylla kriterierna och betala ansökningsavgiften. Vi kommer också att utvärdera dina planer för att använda Svanenmärket i marknadsföringen.*

Cirka en tredjedel av alla aktiva (redan beviljade) licenser följs upp årligen. Om en licenstagare har en avvikelse informeras de och får en tidsram (14 dagar) för att åtgärda situationen.*

Avslag eller återkallande av en licens grundar sig på en avvikelse, det vill säga att produkten inte uppfyller kriterierna, att företaget underlåter att betala de föreskrivna avgifterna, missbruk eller obehörig användning av Svanenmärket.*

Beslut om avslag på en licensansökan eller återkallelse av en licens kan överklagas till det nationella Nordiska Miljömärkningskontoret som fattat beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas senast fyra (4) veckor efter det att bolaget tagit del av beslutet.**

Det nationella Nordiska Miljömärkningskontoret kommer därefter att fatta ett beslut som inte kan överklagas. Svaranden kommer att få beslutet skriftligen.**

* Regler för Nordisk Miljömärkning av produkter

** Överklagande av licensieringsbeslut

Kontaktuppgifter till respektive Nordiskt Miljömärkningskontor:

Danmark: info@ecolabel.dk

Finland: joutsen@ecolabel.fi

Island: svanurinn@ust.is

Norge: info@svanemerket.no

Sverige: info@svanen.se