English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Generell beskrivning om de olika stegen fram till en Svanenlicens

Generell beskrivning om de olika stegen fram till en Svanenlicens

 1. Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav och samla 6 poäng (5 poäng för obligationsfonder) på ett antal poängkrav. Ladda hem kriteriedokumentet, läs igenom och bilda dig en uppfattning utifrån de förutsättningar som just din fond har. Lägg särskild vikt vid hur respektive krav ska dokumenteras (texterna försedda med ett kuvert i slutet av varje krav).
 2. Det finns så klart lite olika sätt att dokumentera att kraven uppfylls. Har du inte varit i kontakt med oss tidigare så är det klokt att göra det nu så pratar vi igenom vad som kan vara ett lämpligt sätt för just er produkt.
 3. Efter en första dialog med oss bör du ha en känsla för om fonden kan uppfylla kraven. Kontakta oss igen så ordnar vi inloggningsuppgifter till vår digitala ansökningsportal. Vi bistår även gärna med en demonstration av hur man använder portalen i tillägg till denna instruktionsvideo.
 4. Nu är det dags att börja samla de dokument som vi behöver för att kunna kontrollera om kraven är uppfyllda.           
  • Alla dokument laddas upp i ansökningsportalen där de även kan länkas till individuella krav. Var noga med att namnge dokumenten som du skickar till oss på ett tydligt sätt. Tänk på att ett och samma dokument ofta går att utforma så att det svarar mot flera krav.
  • Troligen behöver du involvera dina underleverantörer på ett eller annat sätt. Vi rekommenderar att du tar kontakt med dem i ett tidigt skede för att processen ska gå så smidigt som möjligt. Detta gäller särskilt för indexfonder, som kan bygga sin ansökan på ett index som har godkänts av Svanen.
  • Du behöver inte vänta tills du samlat in all dokumentation, det går bra att samla dokumentation för några krav och öppna ansökan i portalen. Din handläggare återkopplar så snart som möjligt till dig. Notera att du blir helt godkänd först när alla krav är uppfyllda.
 5. När allt är i sin ordning kommer din handläggare göra ett kontrollbesök.
 6. Klart! Din fond är nu godkänd och du kan marknadsföra den med Nordens officiella miljömärke, Svanen. Mot slutet av processen har vi också en dialog om vad som kan vara klokt att förbereda inför lansering av den Svanenmärkta fonden.    

Läs mer om avgifter för Fonder   

Vad är det som blir Svanenmärkt?       

Det är fonden som får en Svanenlicens. Alla godkända fonder har en egen licens och ett eget licensnummer. Fondbolaget äger licensen. Svanenmärket får inte användas på ett sätt som uppfattas säga något om hela fondbolaget.

Hur lång tid tar det att få en Svanenlicens?

Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Förutsättningarna för just din är avgörande för längden på handläggningstiden, men räkna med minst 2-3 månader innan ni önskar slutgiltigt besked från oss, särskilt om det gäller helt nya produkter. Har ni aldrig haft licens för Svanen tidigare kan det krävas ännu längre framförhållning, och vi rekommenderar er att kontakta oss för gemensam planering av processen.

Ansökan giltig i ett år

I samband med att en ansökan om Svanenmärkning inkommer debiterar vi en ansökningsavgift, som för närvarande är 3 000 euro per fond, exkl. moms. Om det ansökande företaget inte aktivt arbetar med sin ansökan har Miljömärkning Sverige, efter ett år, rätt att avslå den. Ansökningsavgiften återbetalas ej.

Vi hjälper gärna till om något är oklart!