English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Fonder och investeringsprodukter 101

Fonder och investeringsprodukter 101

En Svanenmärkt investeringsfond arbetar med fyra olika hållbarhetsstrategier: att välja bort företag, att välja in företag, aktivt ägarskap och transparens. Det ger investerarna möjlighet att indirekt påverka företag i en grönare riktning och på så vis bidra till ett mer hållbart samhälle både på kort och lång sikt.      

En Svanenmärkt fond: 
•    Väljer bort de sämsta företagen och branscherna inom t.ex. kol, olja gas, kärnkraft, tobak, vapen och brott mot internationella normer. 
•    Väljer in mer hållbara företag, genom att premiera företag med starkt hållbarhetsarbete sett ur ett ESG och EU Taxonomi perspektiv. 
•    Utöver aktivt ägarskap, genom att påverka företag där osäkerhet finns om de lever upp till internationella normer i de fall företaget inte säljs. 
•    Publicerar alla innehav i portföljen och ger ut en årlig hållbarhetsrapport.   

Dessutom ska fonden samla poäng genom att visa en stark grön inkludering eller ett starkt aktivt ägarskap. 
 

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Avgifter gällande från 1 januari 2024

  Kriteriedokumentet för fonder är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Investeringsfonder
  • Investeringsprodukter

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan.

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden 

  3 251 EUR (per fond) exkl. moms.

  Indexfonder:
  2167 EUR (per fond) exkl. moms för indexfonder som baserar sin ansökan på ett förutvärderat index som har kontrollerats och godkänts av Svanen.

  Indexleverantör och investeringsprodukter:
  134 EUR per timme exkl. moms.

  Omprövningsavgift  1 625 EUR (per fond) exkl. moms.

  Årlig avgift

  Årlig nordisk licensavgift för fonder

  Avgiften beräknas utifrån fondens storlek (AUM*) och fondens årliga avgift.

  Licensavgift tas ut för fondens genomsnittliga förvaltade kapital (AUM) hos nordiska andelsägare (den del av året fonden har haft Svanenlicens). Moms tillkommer. 

  Fondens avgift | Licensavgift
  ≥ 1,00%   0,0015% av AUM
  <1,00 %   0,0014% av AUM
  <0,80%    0,0013% av AUM
  <0,60%    0,0012% av AUM

  *Assets Under Management

  Årlig avgift för indexleverantör 1 625 EUR (för en dags kontroll) + resekostnader (se ”Avgift för kontrollbesök”) + om kontrollen tar längre än en dags arbete 125 EUR per timme.
  Årlig avgift för investeringsprodukter

  2 167 EUR + resekostnader. Obegränsat antal produkter.

  Minimiavgift för fondlicensen i Norden 1 625 EUR per år exkl. moms.
  Maxavgift för fondlicensen  i Norden 10 000 EUR per år exkl. moms och 100 000 EUR per koncern, dock minst 2 000 EUR per fond.

  Obs! Fonder kan marknadsföras med Svanenmärket även utanför Norden. Licensavgiften för fonder baseras dock endast på AUM hos nordiska kunder.

  Minimi- eller maxavgiften reduceras för det första året för ansökningar som beviljas efter den 1 juli. Detta gäller även investeringsprodukter. Ordinarie minimi- eller maxavgift multipliceras med (antalet resterande dagar under innevarande år) x 2/365.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 406 EUR exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 812 EUR exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 1 625 EUR exkl. moms

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa *) 1 625 EUR exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa *) 2 709 EUR exkl. moms per besök

  *) Det utgår en extra avgift om 1 083 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

   

  Avgifter gällande från 1 januari 2023

  Kriteriedokumentet för fonder är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Investeringsfonder
  • Investeringsprodukter

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan.

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden 

  3 114 EUR (per fond) exkl. moms.

  Indexfonder:
  2076 EUR (per fond) exkl. moms för indexfonder som baserar sin ansökan på ett förutvärderat index som har kontrollerats och godkänts av Svanen.

  Indexleverantör och investeringsprodukter:
  129,75 EUR per timme exkl. moms.

  Omprövningsavgift  1 557 EUR (per fond) exkl. moms.

  Årlig avgift

  Årlig nordisk licensavgift för fonder

  Avgiften beräknas utifrån fondens storlek (AUM*) och fondens årliga avgift.

  Licensavgift tas ut för fondens genomsnittliga förvaltade kapital (AUM) hos nordiska andelsägare (den del av året fonden har haft Svanenlicens). Moms tillkommer. 

  Fondens avgift | Licensavgift
  ≥ 1,00%   0,0015% av AUM
  <1,00 %   0,0014% av AUM
  <0,80%    0,0013% av AUM
  <0,60%    0,0012% av AUM

  *Assets Under Management

  Årlig avgift för indexleverantör 1 557 EUR (för en dags kontroll) + resekostnader (se ”Avgift för kontrollbesök”) + om kontrollen tar längre än en dags arbete 125 EUR per timme.
  Årlig avgift för investeringsprodukter

  2 076 EUR + resekostnader. Obegränsat antal produkter.

  Minimiavgift för fondlicensen i Norden 1 557 EUR per år exkl. moms.
  Maxavgift för fondlicensen  i Norden 10 000 EUR per år exkl. moms och 100 000 EUR per koncern, dock minst 2 000 EUR per fond.

  Obs! Fonder kan marknadsföras med Svanenmärket även utanför Norden. Licensavgiften för fonder baseras dock endast på AUM hos nordiska kunder.

  Minimi- eller maxavgiften reduceras för det första året för ansökningar som beviljas efter den 1 juli. Detta gäller även investeringsprodukter. Ordinarie minimi- eller maxavgift multipliceras med (antalet resterande dagar under innevarande år) x 2/365.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 389 EUR exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 778 EUR exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 1 557 EUR exkl. moms

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa *) 1 557 EUR exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa *) 2 595 EUR exkl. moms per besök

  *) Det utgår en extra avgift om 1 038 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • 2.3 ⇛ 2.4 Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 12 mars 2024 att: 

  • Justera krav O13 och P2 så att ett validerad 1,5° Near Term SBT kan användas fram till den 31 januari 2026, baserat på att antalet företag med en validerad Net Zero SBT fortfarande är lågt.
  • Justera krav O13, punkt 4, genom att specificera att jämförelsen görs med jämförbara företag.
  • Justera krav P1 så att OpEx kan användas i formeln för att beräkna överensstämmelse med EU-taxonomin.

  Den nya versionen heter 2.4.

  2.2 ⇛ 2.3: Förlängning av giltighetstiden av kriterierna

  Kriterierna har förlängts med 12 månader till den 31 januari 2026.

  2.1 ⇛ 2.2 Justering av krav

  Nordiska Miljömärkningsnämnden beslutade den 29 mars 2023 att:

  • Justera krav O13 där ytterligare alternativ har lagts till för aluminium- och stålsektorerna i kvalificeringskrav 3.
  • Justera krav O13 där ytterligare alternativ för att beräkna växthusgasintensitet har lagts till i kvalificeringskrav 4.

  Den nya versionen heter 2.2 och är giltig t.o.m. 31 januari 2025.

  2.0 ⇛ 2.1 Justering av krav

  Nordiska Miljömärkningsnämnden beslutade den 15 september 2022 att:

  • Justera krav O13 så att en validerad 1,5° Near Term SBT kan användas fram till 1 juni 2024.
  • Justera krav O13 så att proxyvariabler för växthusgasutsläpp kan användas fram till den 1 juni 2024.
  • Anpassa krav O14 så att det specificeras att EU:s taxonomianalys ska innehålla mål 3-6.
  • Justera krav P3 så att engagemang i bolag utanför portföljen kan stå för upp till hälften av det totala engagemanget. 
  • Vidare tillkom den 8 november i krav O9 uteslutning av företag som är sanktionerade av EU eller FN.

  Den nya versionen heter 2.1 och är giltig t.o.m. 31 januari 2025.

  2.0 Antagande av kriterier

  Nordiska Miljömärkningsnämnden beslutade den 15 februari 2022 om nya kriterier för Svanenmärkta fonder. Kriterierna är giltiga t.o.m. 31 januari 2025.

  1.3 ⇛ 1.4: Förlängning av giltighetstiden av kriterierna

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 15 december 2021 att förlänga kriteriernas giltighetstid till den 31 mars 2023. Den nya versionen heter 1.4.

  1.2 ⇛ 1.3: Utvidgning av kriterierna

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 6 maj 2020 att utvidga kriterierna till att även tillåta investeringsprodukter som investerar i Svanenmärkta fonder. Den nya versionen heter 1.3.

  1.1 ⇛ 1.2: Förlängning av giltighetstiden av kriterierna

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 22 februari 2019 att förlänga kriteriernas giltighetstid till den 30 juni 2022. Dessutom gjordes en justering i krav O6. Den nya versionen heter 1.2.

  1.0 ⇛ 1.1: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 14 mars 2018 att kvalificerade icke-företags gröna obligationer kan ingå när sökanden visar att fonden kan ansöka om licens. Den nya versionen heter 1.1.

  1.0 Antagande av kriterier

  Nordiska Miljömärkningsnämnden beslutade den 14 juni 2017 om nya kriterier för Svanenmärkta fonder. Kriterierna är giltiga t.o.m. 30 juni 2020.


Kontakta oss för mer information

 • Per Sandell Verksamhetsstöd och Enhetschef finansiella tjänster och logistik +46 (0)8 55 55 24 35 per.sandell@svanen.se