English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Uppladdningsbara batterier och powerbanks 030
Bild för produktgrupp, uppladdningsbara batterier

Uppladdningsbara batterier och powerbanks 030

Produktgruppen omfattar både bärbara uppladdningsbara batterier och bärbara laddare (s.k. powerbanks/kraftladdare).

Svanenmärkningen fokuserar på batteriernas kapacitet och hållbarhet för att säkerställa en lång batteritid och därmed minska resursförbrukningen. Samtidigt måste batterier och bärbara laddare uppfylla erkända kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Kraven är:
• Gränsvärden för tungmetaller i batterier.
• Ingen användning av PVC och ett antal flamskyddsmedel i plast.
• CSR-policy för att säkerställa ansvarsfull användning och inköp av begränsade 
  råvaror och ”konfliktfria” mineraler.
• El-, säkerhets- och kvalitetsprovning av batterier/celler, bärbara och
  batteriladdare.
• Nickelmetallhydrid (NiMH) batterier och celler måste vara helt laddade när de
  lämnar produktionsplatsen.
• Återvinningsbar design av den bärbara laddaren.

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2019

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen i Norden + moms per år för 0 - 50 miljoner EUR.
  0,05 % av omsättningen i Norden + moms per år för > 50 miljoner EUR.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta uppladdningsbara batterier och powerbanks

  5.0 ⇛ 5.1: Justering av kriterierna

  Definitionen av ”fulladdad” i krav O10 har ändrats från minst 85% till 70%. Även återvunnet material i primärförpackningar (O8) kan användas. Slutligen är kravet på anskaffning av konfliktfria mineraler (O5) och kritiska råmaterial (O6) nu anpassat till Svanens kriterier för engångsbatterier. Den nya versionen heter 5.1 och gäller till 30 juni 2023.

  5.0: Ny kriteriegeneration

  Nordiska Miljömärkningsnämnden beslutade om nya kriterier den 15 juni 2018. Kriterierna är giltiga t.o.m. 31 juni 2023.

  4.5 ⇛ 4.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts. Den nya versionen, 4.6, är giltig t.o.m. 31 december 2019.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Uppladdningsbara batterier och powerbanks.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information