English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, fordonstvätt

Tvätthallar för transportmedel 074

I en Svanenmärkt tvätthall för transportmedel fokuserar man på den miljöpåverkan som tvätt av transportmedel har. Vid tvätt av transportmedel används stora mängder vatten och kemikalier.

Kraven för Svanenmärkta tvätthallar för transportmedel stimulerar till en utveckling mot resurssnåla och effektiva tvätthallar utan miljöfarliga utsläpp i luft, mark och vatten. Fokusområdena i kriterierna är:

 • Att tvättanläggningens utformning och reningsanläggning är dimensionerad efter behov
 • Minskade utsläpp och vattenförbrukning
 • Krav på kemikalier
 • Utsläppskontroll och avfallshantering
 • Miljöledning, inklusive rutiner för drift och underhåll
 • Avgifter gällande från 1 januari 2019

  Kriteriedokumentet för tvätthall för transportmedel är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Buss- och trucktvätt
  • Biltvätt
  • Tågtvätt

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan.

   

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden  30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift  15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig licensavgift 0,15 % av tjänstens omsättning exkl. moms
  Minimiavgift för licensen 20 000 SEK per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen 350 000 SEK per år exkl. moms

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa*) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa*)

  25 000 SEK exkl. moms per besök

  *) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta tvätthallar för transportmedel

  3.3 ⇛ 3.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 3.4, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  3.2 ⇛ 3.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 3.3, är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

  3.1 ⇛ 3.2: Utvidgning och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har utvidgats att gälla även tvätthallar för tåg och andra spårbundna transportmedel. Därmed har produktgruppen bytt namn. Dessutom har giltighetstiden för kriterierna förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m. 31 oktober 2021.

  3.0 ⇛ 3.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m. 31 oktober 2020.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 3 av Nordisk Miljömärknings kriterier för fordonstvättar har publicerats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 31 oktober 2018.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er tjänst uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen. Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Tvätthallar för transportmedel.

  Om leverantören av er anläggning har en så kallad grundlicens för Svanenmärkning, blir eransökningsprocess ännu enklare eftersom vissa krav redan är redovisade. Hör gärna med er leverantör eller er rådgivare om så är fallet.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information