English
Favoriter
Bild för produktgrupp, fordonstvätt

Tvätthallar för transportmedel 074

I en Svanenmärkt tvätthall för transportmedel fokuserar man på den miljöpåverkan som tvätt av transportmedel har. Vid tvätt av transportmedel används stora mängder vatten och kemikalier.

Kraven för Svanenmärkta tvätthallar för transportmedel stimulerar till en utveckling mot resurssnåla och effektiva tvätthallar utan miljöfarliga utsläpp i luft, mark och vatten. Fokusområdena i kriterierna är:
– Att tvättanläggningens utformning och reningsanläggning är dimensionerad efter behov
– Minskade utsläpp och vattenförbrukning
– Krav på kemikalier
– Utsläppskontroll och avfallshantering
– Miljöledning, inklusive rutiner för drift och underhåll

 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden  30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift  15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift:

  Årlig licensavgift 0,15 % av tjänstens omsättning exkl. moms
  Minimiavgift för licensen 20 000 SEK per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen 350 000 SEK per år exkl. moms

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa*) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa*)

  25 000 SEK exkl. moms per besök

  *) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

  Avgifter fr.o.m. 2018-01-01, till 2018-12-31

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden  28 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift  14 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift:

  Årlig licensavgift 0,15 % av tjänstens omsättning exkl. moms
  Minimiavgift för licensen 17 000 SEK per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen 350 000 SEK per år exkl. moms

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 500 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 000 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 14 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 14 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa 24 000 SEK exkl. moms per besök

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta tvätthallar för transportmedel

  3.1 ⇛ 3.2: Utvidgning och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har utvidgats att gälla även tvätthallar för tåg och andra spårbundna transportmedel. Därmed har produktgruppen bytt namn. Dessutom har giltighetstiden för kriterierna förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m. 31 oktober 2021.

  3.0 ⇛ 3.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m. 31 oktober 2020.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 3 av Nordisk Miljömärknings kriterier för fordonstvättar har publicerats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 31 oktober 2018.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att anläggningen uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När er anläggning har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda ner vår ansökningsblankett.

  När er ansökningsblankett har inkommit till oss tilldelas ni en rådgivare som hjäper er igenom ansökningsprocessen.

  Denna process innebär att ni skickar in dokumentation som styrker att ni klarar vart och ett av våra krav för Fordonstvättar. 

  Om leverantören av er anläggning har en så kallad grundlicens för Svanenmärkning, blir eransökningsprocess ännu enklare eftersom vissa krav redan är redovisade. Hör gärna med er leverantör eller er rådgivare om så är fallet.

  Lycka till med er ansökan!

Kontakta mig för mer information