English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Tryckerier och trycksaker 041

För dig som vill beställa en Svanenmärkt trycksak måste du först och främst välja ett Svanenmärkt tryckeri. Därefter måste du se till att Svanenloggan hamnar på trycksaken. Men innan dess är det fem krav som måste uppfyllas:

 1. Papperet i trycksaken är Svanenmärkt eller ett kontrollerat tryckpapper
 2. PVC-plast får inte finnas med i trycksaken
 3. Parfym, t ex i form av doftlack får inte användas
 4. Alla tryckerier som är involverade i trycksaken är Svanenmärkta och de underleverantörer som efterbehandlar kemiskt t ex med lim är godkända av Svanen.
 5. Tryckeriet har spårbarhet för de Svanenmärkta trycksakerna så att de lätt kan skiljas från trycksaker som inte är Svanenmärkta.

Kriterierna för tryckerier finns i tre dokument. I kriteriedokumentet samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". Dessa hittar du här:

 • Produktgruppen omfattar tryckerier och trycksaker som tidskrifter, tidningar, reklamblad, böcker, kuvert, banderoller och förpackningar.

  Svanenmärkningen fokuserar på att minska den totala miljö- och klimatpåverkan för tryckerier och trycksaker och för att främja en bra arbetsmiljö, t.ex. genom krav på tryckmaterial, kemikalier och energiförbrukning. Krav som säkerställer lämplighet för återvinning bidrar också till att minska förbrukningen av resurser och avfallsmängder och därigenom främja en cirkulär ekonomi.

  Endast Svanenmärkta tryckerier kan producera Svanenmärkta trycksaker.

  Kraven för både tryckerier och trycksaker inkluderar:

  • Användning av hållbart tillverkat papper.
  • Användning av tryckmaterial som textil-, plast- och aluminium-/kompositmaterial som uppfyller strikta krav för kemikalier som används vid ytbehandling och innehåll av PVC.
  • Användning av 100 % miljömärkt eller inspekterat tryckmaterial och förbud mot användning av PVC i Svanenmärkta trycksaker.
  • Gränser för energiförbrukning.
  • Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används vid produktion av trycksaker och hos externa bokbinderier. Det finns bland annat strikta krav på ämnen som är cancerframkallande, reproduktionstoxiska och kan skada genetiskt material samt förbud mot halogenerade organiska och fluorerade ämnen.
  • Gränser för användning av kemikalier som innehåller VOC.
  • Dokumentation om att bläck, toner, lim och lack inte skapar problem i samband med avfärgning och återvinning av trycksaker.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta tryckerier

  5.14 ⇛ 5.15: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 15 månader. Den nya versionen, 5.15, är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

  5.13 ⇛ 5.14: Justering av krav

  Ett undantag för mjukgörare i latexbläck från kravet om tillsatser av poly- eller perfluorinerade alkylatföreningar i generation 5 har beslutats, men inte i kommande generation 6. Den nya versionen heter 5.14 och är giltig till den 31 mars 2021.

  5.12 ⇛ 5.13: Förlängning av kriteriernas giltighetstid och justering av krav

  Kriterierna förlängts med 21 månader och ett antal justeringar har beslutats. Dessa omfattar:

  • alternativt gränsvärde av tryckeriets ekonomiska omsättning och om emballagetryck i olika tryckkategorier i krav O1
  • undantag för torroffsetfärger i krav O5 på kemikalier
  • undantag från minimipoängen och energigränsvärdet i krav O9 för tryckning med UV färger i arkoffset och tryckning med våta toner vid digitaltryckning

  Den nya versionen heter 5.13 och är giltig till den 31 mars 2021.

  5.11 ⇛ 5.12: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 5.12, är giltig t.o.m. 30 juni 2019.

  5.10 ⇛ 5.11: Justering av krav

  Isländska tryckerier som värms upp av geotermisk energi behöver inte räkna in denna i energiberäkningarna i krav O9 och P9.

  Rutinerna för förvaltning och upprätthållande av licensen har uppdaterats med avseende på årsredovisningen (M6).

  Den nya versionen, 5.11, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

  5.9 ⇛ 5.10: Justering av krav

  Kemikalier till film- och tryckformsframställning undantas från kravet om klassificering med H373 och/eller H411. Den nya versionen, 5.10, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

  5.8 ⇛ 5.9: Justering av krav

  Justeringar har införts i kravet på papper (P1) och i kravet på kemikalier (O5). I kravet på papper. P1, kan total uppnådd papperspoäng viktas med faktor 1,5. I kravet på kemikalier, O5, har undantaget för koboltkomplexfärger i folier till folietryck gjorts permanent.

  Den nya versionen, 5.9, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

  5.7 ⇛ 5.8: Justering av krav

  Det har beslutats att emballage-offset ska ingå som en del av arkoffset. En formel för beräkning av minimumpoäng för arkoffset har också införts. Emballage-offset får inte överstiga 50 viktprocent av tryckeriets totala arkoffsetsproduktion.

  Den nya versionen, 5.8, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.6 ⇛ 5.7: Justering av krav

  En förändring av kravet på kemikalier O5 har genomförts – t.o.m 31 december 2015 undantas koboltkomplexfärger i folier till folietryck och UV-bläck i inkjet-maskiner kravet.

  Den nya versionen, 5.7, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.5 ⇛ 5.6: Justering av krav

  En ändring av kravet på kemikalier O5 har genomförts. Den innebär att kobolföreningar som används som sickativ i övertryckslack undantas kravet. Samtidigt togs krav M8 om marknadsföring bort.

  Den nya versionen, 5.6, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.4 ⇛ 5.5: Justering av krav

  • O1: Beräkningsmetoden för vissa tryckmetoder har preciserats och möjligheten att Svanenmärka ett tryckeri där omsättningen på andra produkter än pappersprodukter överstiger 25 % har också justerats.
  • Papperskrav, P8: Poängen för pappersval kan viktas med faktor 1,75 t.o.m 31 december 2015.
  • O5: Bagatellgränsen för produktkemikalier har sänkts från 99 % till 95 %. Tryckfärger, toner och bläck har gjorts till en kategori.
  • VOC P8: Beräkningsmetoden har förtydligats.

  Den nya versionen, 5.5 är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.3 ⇛ 5.4: Justering av krav

  • O5: En justering av kravet på kemikalier har gjorts. Bläck (till storformat och UV-bläck) undantas kravet med vissa förutsättningar. Bläcket som är undantagna får inte ingå i Svanenmärkta trycksaker.
  • R43 & R52/53: Kemikalier till film- och tryckformsframställning undantogs också från kravet om klassificering.

  Den nya versionen 5.4 är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.2 ⇛ 5.3: Justering av krav

  Svanenmärkt/kontollerat papper/papperskuvert som är godkända enligt gamla kriterierna (tryckpapper version 3, kuvert version 4) kan användas så länge dessa kriterier är giltiga. EU Ecolabel-märkta papper (som råvara till Svanenmärkta trycksaker) kan användas med samma giltighetstid som Svanenmärkta/kontrollerade papper, version 3.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att anläggningen uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När er anläggningen har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentering i vårt ansökningsverktyg MSA

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta oss för mer information