English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel 006
Barn hänger upp nytvättade kläder på tork

Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel 006

Nordisk Miljömärkning ställer strikta kemiska krav för miljö och hälsa samt på förpackningar för Svanenmärkta tvättmedel och fläckborttagare. Dessutom innebär Svanenmärkningen att vi främjar användningen av hållbart producerade förnybara råvaror så att den ökar. Genom Svanens standardiserade tester kontrolleras och dokumenteras produkternas effektivitet. 

Kraven omfattar bland annat:

 • Miljöegenskaper (ekotoxicitet och biologisk nedbrytbarhet) hos kemikalierna i produkterna.
 • Hälsoegenskaper hos de kemikalier som används i produkterna, t.ex. ingen användning av CMR-klassificerade ämnen och olika specifika problematiska ämnen såsom SVHC-ämnen och hormonstörande ämnen.
 • Effektivitetstest.
 • Förpackningen måste vara utformad så att den kan återvinnas.
 • Ökad användning av hållbara förnybara råvaror inkl. RSPO palmolja.

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning                                             Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 778 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 389 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 778 EUR per recept. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  Gäller från den 1 januari 2021 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 778 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 389 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 778 EUR per recept. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel

  8.5 ⇛ 8.6: Justering av krav

  I krav O5 har den tidsbegränsade övergångsperioden för titandioxid i fasta blandningar förlängts till 30 juni 2024.

  Den nya versionen heter 8.6 och är giltig till den 31 december 2025.

  8.4 ⇛ 8.5: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav O21 har justerats och den tillåtna mängden EVOH i flexibla plastpåsar har ökats från 2 till 5 %, vidare har det tidsbegränsade undantaget för TiO2 förlängts till den 30 juni 2023 och slutligen har kriteriernas giltighetstid förlängts med 12 månader till den 31 december 2025.

  Den nya versionen heter 8.5

  8.3 ⇛ 8.4: Justering av krav

  Den 29 mars 2022 beslutade Nordisk Miljömärkning att justera kravet O11 genom att även undanta H411-klassade tensider från kravet.

  Det nya versionen heter 8.4.

  8.2 ⇛ 8.3: Justering av krav

  Justering av krav O11 om undantag för väteperoxid, i krav O15 uppdaterades tvättanvisningen till "tvättas helst med full maskin" samt ett stavfel korrigerades i IEC-P:s referensformulering i Bilaga 5A.

  Den nya versionn heter 8.3

  8.1 ⇛ 8.2: Justering av krav

  Justering av krav O5 om övergångsperiod för titandioxid samt krav O20 om membran för termoplastiska elastomer.

  Den nya versionen heter 8.2.

  8.0 ⇛ 8.1: Justering av krav

  Krav på kartongförpackningar för flytande produkter har införts. Vidare har ett förtydligande gällande titandioxid införts i krav O5. Förbud mot ämnen listade under Reach Annex XVII har tagits bort i krav O6. Undantaget för testning av sekundära effekter för flytande tvättmedel utan blekmedel har ändrats (se Bilaga 5A, avsnitt 4.3).

  Den nya versionen heter 8.1.

  7.12 ⇛ 8.0: Revision av kriterier 

  Kriterier för textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 19 december 2019. Versionen heter 8.0 och är giltig t.o.m. 31 december 2024.

  7.13 ⇛ 7.14: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 7.14, är giltig t.o.m 30 november 2021.

  7.12 ⇛ 7.13: Justering av krav

  Ett undantag för TMP i självupplöslig PVA har införts i krav K3. Den nya versionen, 7.13, är giltig t.o.m 31 augusti 2021.

  7.11 ⇛ 7.12: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 7.12, är giltig t.o.m 31 augusti 2021.

  7.10 ⇛ 7.11: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 4 månader. Den nya versionen, 7.11, är giltig t.o.m 28 februari 2021.

  7.9 ⇛ 7.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 7 månader. Samtidigt togs krav K27 Retursystem bort. Den nya versionen, 7.10, är giltig t.o.m 31 oktober 2020.

  7.8 ⇛ 7.9: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 21 månader. Den nya versionen, 7.9, är giltig t.o.m 31 mars 2020.

  7.7 ⇛ 7.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 7.8, är giltig t.o.m 30 juni 2018.

  7.6 ⇛ 7.7: Justering av krav

  Ett undantag för enzymet proteas har införts i krav K10. Den nya versionen, 7.7, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  7.5 ⇛ 7.6: Justering av krav

  I version 7.6 har en rad förtydliganden och preciseringar gjorts, bla när det gäller referensdosering, enhetsdoserade tvättmedel så som tabletter och kapslar, produkter med flera användningsområden, testmaskiner etc. CDV-arket har uppdaterats så att det är tydligt att funktionell enhet och referensdos är detsamma i VNF-beräkningen.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Vad innebär det att A+ är Svanenmärkt?

Att ta hand om dina kläder är en konst. Men om du gör det på rätt sätt kan du förlänga klädernas livstiden avsevärt. Och dessutom minskar du belastningen på miljön.

Kontakta mig för mer information