English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel 006
Bild för produktgrupp, textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel

Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel 006

Nordisk Miljömärkning ställer strikta kemiska krav för miljö och hälsa samt på förpackningar för Svanenmärkta tvättmedel och fläckborttagare. Dessutom innebär Svanenmärkningen att vi främjar användningen av hållbart producerade förnybara råvaror så att den ökar. Genom Svanens standardiserade tester kontrolleras och dokumenteras produkternas effektivitet. 

Svanenmärkta tvättmedel och fläckborttagare

• uppfyller strikta krav för miljöfarliga kemikalier, inklusive krav på ekotoxicitet och biologisk nedbrytbarhet
• uppfyller strikta hälsorelaterade krav för kemikalier som utgör en hälsorisk, inklusive fullständigt förbud mot CMR-klassificerade ämnen och ämnen misstänkta för hormonstörande egenskaper 
• främjar ökad användning av hållbara förnybara råvaror
• är koncentrerade
• är effektiva vid 40 ºC eller lägre
• har en förpackning som innehåller återvunnet material och är designad för cirkulär ekonomi.

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

Det finns 400 Svanenmärkta produkter från 25 företag inom produktgrupp.
 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens omsättning i Norden exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

   Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

   

  Avgifter fr.o.m. 2018-01-01, till 2018-12-31

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 28 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 7 000 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 14 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 3 500 SEK exkl. moms per recept.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens omsättning i Norden exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

   Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 7 000 SEK exkl. moms per recept.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 500 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 000 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 14 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 14 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa 24 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel

  7.12 ⇛ 8.0: Revision av kriterier 

  Kriterier för textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 19 december juni 2019. Versionen heter 8.0 och är giltig t.o.m. 31 december 2024.

  7.11 ⇛ 7.12: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 7.12, är giltig t.o.m 31 augusti 2021.

  7.10 ⇛ 7.11: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 4 månader. Den nya versionen, 7.11, är giltig t.o.m 28 februari 2021.

  7.9 ⇛ 7.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 7 månader. Samtidigt togs krav K27 Retursystem bort. Den nya versionen, 7.10, är giltig t.o.m 31 oktober 2020.

  7.8 ⇛ 7.9: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 21 månader. Den nya versionen, 7.9, är giltig t.o.m 31 mars 2020.

  7.7 ⇛ 7.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 7.8, är giltig t.o.m 30 juni 2018.

  7.6 ⇛ 7.7: Justering av krav

  Ett undantag för enzymet proteas har införts i krav K10. Den nya versionen, 7.7, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  7.5 ⇛ 7.6: Justering av krav

  I version 7.6 har en rad förtydliganden och preciseringar gjorts, bla när det gäller referensdosering, enhetsdoserade tvättmedel så som tabletter och kapslar, produkter med flera användningsområden, testmaskiner etc. CDV-arket har uppdaterats så att det är tydligt att funktionell enhet och referensdos är detsamma i VNF-beräkningen.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare:

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Vad innebär det att A+ är Svanenmärkt?

Att ta hand om dina kläder är en konst. Men om du gör det på rätt sätt kan du förlänga klädernas livstiden avsevärt. Och dessutom minskar du belastningen på miljön.


Kontakta mig för mer information