English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel 006
Bild för produktgrupp, textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel

Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel 006

Nordisk Miljömärkning ställer strikta kemiska krav för miljö och hälsa samt på förpackningar för Svanenmärkta tvättmedel och fläckborttagare. Dessutom innebär Svanenmärkningen att vi främjar användningen av hållbart producerade förnybara råvaror så att den ökar. Genom Svanens standardiserade tester kontrolleras och dokumenteras produkternas effektivitet. 

Kraven omfattar bland annat:

 • Miljöegenskaper (ekotoxicitet och biologisk nedbrytbarhet) hos kemikalierna i produkterna.
 • Hälsoegenskaper hos de kemikalier som används i produkterna, t.ex. ingen användning av CMR-klassificerade ämnen och olika specifika problematiska ämnen såsom SVHC-ämnen och hormonstörande ämnen.
 • Effektivitetstest.
 • Förpackningen måste vara utformad så att den kan återvinnas.
 • Ökad användning av hållbara förnybara råvaror inkl. RSPO palmolja.

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2021

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen + moms från 0–30 miljoner EUR
  0,05 % av omsättningen + moms > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

   Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel

  8.2 ⇛ 8.3: Justering av krav

  Justering av krav O11 om undantag för väteperoxid, i krav O15 uppdaterades tvättanvisningen till "tvättas helst med full maskin" samt ett stavfel korrigerades i IEC-P:s referensformulering i Bilaga 5A.

  Den nya versionn heter 8.3

  8.1 ⇛ 8.2: Justering av krav

  Justering av krav O5 om övergångsperiod för titandioxid samt krav O20 om membran för termoplastiska elastomer.

  Den nya versionen heter 8.2.

  8.0 ⇛ 8.1: Justering av krav

  Krav på kartongförpackningar för flytande produkter har införts. Vidare har ett förtydligande gällande titandioxid införts i krav O5. Förbud mot ämnen listade under Reach Annex XVII har tagits bort i krav O6. Undantaget för testning av sekundära effekter för flytande tvättmedel utan blekmedel har ändrats (se Bilaga 5A, avsnitt 4.3).

  Den nya versionen heter 8.1.

  7.12 ⇛ 8.0: Revision av kriterier 

  Kriterier för textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 19 december 2019. Versionen heter 8.0 och är giltig t.o.m. 31 december 2024.

  7.13 ⇛ 7.14: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 7.14, är giltig t.o.m 30 november 2021.

  7.12 ⇛ 7.13: Justering av krav

  Ett undantag för TMP i självupplöslig PVA har införts i krav K3. Den nya versionen, 7.13, är giltig t.o.m 31 augusti 2021.

  7.11 ⇛ 7.12: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 7.12, är giltig t.o.m 31 augusti 2021.

  7.10 ⇛ 7.11: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 4 månader. Den nya versionen, 7.11, är giltig t.o.m 28 februari 2021.

  7.9 ⇛ 7.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 7 månader. Samtidigt togs krav K27 Retursystem bort. Den nya versionen, 7.10, är giltig t.o.m 31 oktober 2020.

  7.8 ⇛ 7.9: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 21 månader. Den nya versionen, 7.9, är giltig t.o.m 31 mars 2020.

  7.7 ⇛ 7.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 7.8, är giltig t.o.m 30 juni 2018.

  7.6 ⇛ 7.7: Justering av krav

  Ett undantag för enzymet proteas har införts i krav K10. Den nya versionen, 7.7, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  7.5 ⇛ 7.6: Justering av krav

  I version 7.6 har en rad förtydliganden och preciseringar gjorts, bla när det gäller referensdosering, enhetsdoserade tvättmedel så som tabletter och kapslar, produkter med flera användningsområden, testmaskiner etc. CDV-arket har uppdaterats så att det är tydligt att funktionell enhet och referensdos är detsamma i VNF-beräkningen.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Vad innebär det att A+ är Svanenmärkt?

Att ta hand om dina kläder är en konst. Men om du gör det på rätt sätt kan du förlänga klädernas livstiden avsevärt. Och dessutom minskar du belastningen på miljön.

Kontakta mig för mer information