English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Textiltvättmedel för professionellt bruk 093
Bild för produktgrupp, textiltvättmedel för professionellt bruk

Textiltvättmedel för professionellt bruk 093

Svanenmärkta tvättmedel för professionellt bruk uppfyller följande krav:
- begränsat innehåll av ämnen som är skadliga för miljö och hälsa
- förbjuder ämnen som inte lätt bryts ned i miljön eller som är bioackumulerande eller giftiga
- förbjuder dofter och begränsar innehållet i konserveringsmedel
- säkerställer lika effektiv tvättning som jämförbara produkter med samma funktion
- säkerställer effektiv tvätt vid låg tvättemperatur där det är möjligt utan att kompromissa med produktens kemi eller tvättid
- har en optimal dos som kontrolleras genom regelbundna kundbesök av kemikalieleverantören till tvättarna

 

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning                                             Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 778 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 389 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 778 EUR per recept. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2021 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 750 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 375 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 750 EUR per recept. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt textiltvättmedel för professionellt bruk

  3.12 ⇛ 3.13:Justering av krav

  Justering av krav O4 där övergångsperioden för titandioxid i fasta blandningar, t.ex. i enzymer, har förlängts och nu gäller till och med den 30 juni 2024.

  Den nya versionen heter 3.13 och är giltig till och med 30 juni 2024.

  3.11 ⇛ 3.12:Justering av krav

  Justering av krav O3 genom att undanta delkomponenter klassade som  H412, och krav O4 där övergånsperioden för titanoxid har förlängts.

  Den nya versionen heter 3.12 och är giltig till och med 30 juni 2024.

  3.10 ⇛ 3.11: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen heter 3.11 och är giltig t.o.m 30 juni  2024.

  3.9 ⇛ 3.10:Justering av krav

  Justering av krav O18 genom att undanta H411-klassade tensider från kravet. Den nya versionen heter 3.10 och är giltig till och med 31 december 2023.

  3.8 ⇛ 3.9:Justering av krav

  Krav O4 har justerats gällande en övergångsperiod för titadioxid. Den nya versionen, 3.9, är giltig t.o.m 31 december 2023.

  3.7 ⇛ 3.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 3.8, är giltig t.o.m 31 december 2023.

  3.6 ⇛ 3.7:Justering av krav

  Krav O21 om kundbesök har justerats. Den nya versionen, 3.7, är giltig t.o.m 30 juni 2022.

  3.5 ⇛ 3.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 3.6, är giltig t.o.m 30 juni 2022.

  3.4 ⇛ 3.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 3.5, är giltig t.o.m 31 december 2021.

  3.3 ⇛ 3.4: Justering av krav

  Kraven O3, O12 och O18 har justerats angående perättiksyra. Den nya versionen, 3.4, är giltig t.o.m 30 juni 2020

  3.2 ⇛ 3.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 15 månader. Den nya versionen, 3.3, är giltig t.o.m den 30 juni 2020.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av kriterierna

  O7: Ett tillägg till användartester i bilaga 5 angående mikrofiber har införts. Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m 31 mars 2019.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av kriterierna

  • En förändring har genomförts i krav O18, Miljöfarliga ämnen. Enzymet subtilisin, klassificerat H411 undantas kravet.
  • Krav O30, marknadsföring, har tagits bort.
  • En justering av krav O7 gör att lätt nedbrytbara kvartära ammoniumföreningar nu kan ingå i textiltvättmedel för professionellt bruk.

  Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m 31 mars 2019.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  En ny generation av Nordisk Miljömärknings kriterier för textiltvättmedel för professionellt bruk antogs den 19 mars 2014. Den nya versionen är giltig t.o.m den 31 mars, 2019.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information