English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, städprodukter för mikrofiber

Städprodukter med mikrofiber 083

Produktgruppen omfattar tvättbara dukar, moppar, dynor och andra rengöringsprodukter som innehåller mikrofibrer och är avsedda för våt-, fukt- och/eller våtrengöring utan användning av rengöringskemikalier. Även andra städredskap som rengöringstextilierna ska användas med, t. ex moppskaft och stativ, ingår om de säljs i samma förpackning som mikrofiberprodukten. Produktgruppen omfattar både produkter för konsumenter och för professionellt bruk.

Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber ska ha en minskad miljöpåverkan under hela sin livscykel. Därför finns det krav på textilfibrer, på ingående material i de tillhörande städredskapen, tillverkning av textilier inkl. användning av kemikalier och cirkulära aspekter såsom kvalitet och återvunnet material.

Kraven omfattar bland annat:

 • Tester för rengöringsprestanda och hållbarhet (lång livslängd).
 • Användning av en hög andel polyesterfiber som återvinns eller baseras på förnybara resurser som uppfyller specifika miljökrav.
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos de kemikalier som används vid tillverkning av textilierna. Bland annat är det förbjudet att använda ämnen som klassificeras med avseende på cancerogenitet, reproduktionstoxicitet eller genotoxicitet, nanopartiklar och antibakteriella tillsatser.
 • Ständiga förbättringar för att säkerställa arbetsförhållanden i linje med nationell lagstiftning och den Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner på produktionsanläggningarna.

Angående ansökan

Observera att kriterierna för närvarande endast är tillgängliga i PDF-format.

För att kunna erbjuda företag ett modernt, enkelt och användarvänligt sätt att arbeta och kommunicera i samband med ansökningsprocessen har Svanen utvecklat en ny portal – The Nordic Ecolabelling Portal.

Portalen för "Microfiber Cleaning Products" kommer att finnas tillgänglig under första kvartalet av 2023.

Vi uppmanar er därför att vänta med er ansökan tills The Nordic Ecolabelling Portal är klar.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan!  

  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare godkänna villkoren för portalen. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.  

  Vänligen fyll i fullmakten. När fullmakten är ifylld kommer ni få inloggning av oss.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Städprodukter med mikrofiber.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

 • Gäller från den 1 januari 2021 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2021 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 3.0 av Svanens kriterier för Städprodukter med mikrofiber har publicerats. Kriterierna är giltiga till och med den 1 december 2027.

  2.6 ⇛ 2.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 4 månader. Den nya versionen, 2.7, är giltig t.o.m. den 30 juni 2024.

  2.5 ⇛ 2.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 11 månader. Den nya versionen, 2.6, är giltig t.o.m. den 29 februari 2024.

  2.4 ⇛ 2.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid och justering av krav

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Samtidigt har krav K15 justerats angående TiO2 och TMP. Den nya versionen, 2.5, är giltig t.o.m. den 31 mars 2023.

  2.3 ⇛ 2.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Samtidigt har krav K50 Retursystem tagits bort. Den nya versionen, 2.4, är giltig t.o.m. den 31 mars 2022.

  2.2 ⇛ 2.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.3, är giltig t.o.m. den 31 mars 2020.

  2.1 ⇛ 2.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 24 månader. Det infördes även redaktionella förändringar rörande särlagstiftning. Samtidigt togs kravet om marknadsföring K51 bort.

  Den nya versionen 2.2 är giltig t.o.m 31 mars 2018.

  2.0 ⇛ 2.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kraven för Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber har förlängts och gäller t.o.m 31 mars 2016. Den nya versionen heter 2.1.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information