English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, slutna eldstäder

Slutna eldstäder 078

Till slutna eldstäder räknar Svanen kaminer, kakelugnar och vedbastur som eldas med ved eller pellets. Svanenmärkta slutna eldstäder är effektiva och ger mycket låga utsläpp av miljöfarliga gaser och stoft. De kemikalier som används vid tillverkningen är utbytta till mindre miljöbelastande.

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2021

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av två bränslekammartyper. För granskning av ytterligare typer, debiteras 15 000 SEK exkl. moms per typ.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av två bränslekammartyper. För granskning av ytterligare typer debiteras 7 500 SEK exkl. moms per typ.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen + moms
  från 0 – 30 miljoner EUR
  0,05 % av omsättningen + moms
  > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av ny bränslekammartyp som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 15 000 SEK exkl. moms per typ.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta slutna eldstäder

  4.3 ⇛ 4.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 4.4, är giltig t.o.m. den 31 december 2023.

  4.2 ⇛ 4.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 20 månader. Den nya versionen, 4.3, är giltig t.o.m. den 30 juni 2022.

  4.1 ⇛ 4.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för Svanenmärkta slutna eldstäder har förlängts. Dessutom har krav O29 Retursystem tagits bort. Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m. den 31 oktober 2020.

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  • Krav O18 och O19 har justerats med krav på information om skorstenshöjd samt tändningsmetod.
  • Kravgränsen i krav O14 Luftutsläpp har justerats.
  • Krav O6 har justerats.
  • Krav O31 Marknadsföring har tagits bort.

  Den nya versionen, 4.1, är giltig t.o.m. den 30 juni 2019.

  4.0: Ny kriterieversion

  Den 11 juni publicerades version 4.0 av Svanens kriterier för slutna eldstäder. I den nya versionen har kraven för luftutsläpp och effektivitet skärpts avsevärt. Vidare har kraven på användning av farliga kemikalier skärpts och ett nytt kvalitetskrav har tillkommit.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Slutna eldstäder.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information