English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Rengöringsmedel för livsmedelsindustrin 070
Bild för produktgrupp, rengöringsmedel för livsmedelsindustrin

Rengöringsmedel för livsmedelsindustrin 070

Svanenmärkta rengöringsmedel till livsmedelsindustrin kännetecknas av att de är:
• Effektiva och skonsamma för miljön, och därmed
- lever upp till strikta krav till ekotoxicitet, nedbrytbarhet och bioackumulerbarhet.
- är effektivitetstestade för användning inom specifika användningsområden.

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

Det finns 20 Svanenmärkta produkter från 4 företag inom produktgrupp.
 • Avgifter, giltiga fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskning av upp till fyra recept. Granskning av ytterligare recept debiteras med 7 500 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av upp till fyra recept. Granskning av ytterligare recept debiteras med 3 750 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift:

  Årlig licensavgift **) För den del av licensens omsättning i de nordiska länderna som understiger 50 miljoner EUR, debiteras 0,3 % + moms

  För den del av licensens omsättning i de nordiska länderna som överstiger 50 miljoner EUR, debiteras 0,05 % + moms.
  Minimiavgift för licensen 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

   Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Granskning av nya recept debiteras med 7 500 SEK exkl. moms.

  Övrigt arbete debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

   *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner euro.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta rengöringsmedel för livsmedelsindustrin

  2.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 31 mars 2020 att förlänga kriteriernas giltighetstid med 24 månader. Version 2.1 av kriterierna är giltiga t.o.m. 31 mars 2024.

  2.0: Ny kriteriegeneration

  Nordisk Miljömärkning fastställde version 2.0 av kriterierna för Rengöringsmedel förlivsmedelsindustrin den 6 mars 2017. Version 2.0 av kriterierna är giltiga t.o.m. 31 mars 2022.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Rengöringsmedel för livsmedelsindustrin

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare:

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information