English
Favoriter
Bild för produktgrupp, rengöringsmedel

Rengöringsmedel 026

Ett Svanenmärkt rengöringsmedel hör till de miljömässigt bästa rengöringsmedlen. Hela livscykeln av produkter tas hänsyn till och det ställs stränga krav till de ingående ämnena med avseende på både miljö och hälsa samt till emballage. Även användningsfasen och råvaruutvinning tas hänsyn till i kraven.

Rengöringsmedel märkta med Svanen: 

 • lever upp till strikta krav på miljöfarliga kemikalier, bland annat krav på ekotoxicitet och nedbrytbarhet
 • lever upp till strikta krav på hälsoskadliga kemikalier, bland annat på parfymer och förbud mot konserveringsmedel MI
 • gör effektivt rent med liten mängd så att det räcker länge och sparar på jordens resurser
 • har krav på att förpackningen ska bidra till en cirkulär ekonomi, bland annat genom dess design och materialvalet

För beräkningar eller för information om kemikalier, klicka på DID-listan:

 • Kriteriedokumentet för rengöringsmedel är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Golv och allrengöringsmedel
  • Rengöringsmedel till kök, glas, speglar och blanka ytor
  • Utomhus- och speciella rengöringsmedel
  • Sanitära rengöringsmedel

  Avgifter utgår per varugrupp enligt listan nedan.

  Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen i Norden + moms per år för EUR 0-50 miljoner.
  0,05 % av omsättningen i Norden + moms per år för EUR >50 miljoner.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

  Avgifter fr.o.m. 2018-01-01, till 2018-12-31

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 28 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 7 000 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 14 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 3 500 SEK exkl. moms per recept.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens omsättning i Norden exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 7 000 SEK exkl. moms per recept.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 500 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 000 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 14 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 14 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa 24 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta rengöringsmedel

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av krav

  I krav O7 har ett undantag för parfymer i undergruppen VOC lagts till. Den nya versionen heter 6.1.

  6.0: Ny kriteriegeneration

  En ny generation av Rengöringskriterier har antagits. Den nya versionen heter 6.0 och är giltig t.o.m. den 31 oktober 2022.

  5.4 ⇛ 5.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 7 månader. Samtidigt togs krav K20 Retursystem bort. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m. den 31 maj 2020.

  5.3 ⇛ 5.4: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  På Nordiska Miljömärkningsnämndens möte den 8 november 2016 beslutades det enligt evalueringen att lägga till utvändig fönsterputs, ugnsrengöringsmedel samt rengörande golvvårdsmedel till produktgruppsdefinitionen. Samtidigt har även hänvisningar till utgången lagstiftning tagits bort. Den Nordiska Kriteriegruppen beslutade per capsulam den 21 december 2016 att förlänga kriterierna med 9 månader. Den nya versionen heter 5.4 och är giltig till 31 oktober 2019.

  5.2 ⇛ 5.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 9 månader. Samtidigt togs också krav K28 Marknadsföring bort. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

  5.1 ⇛ 5.2: Ny produktgruppsdefinition

  Produktgruppsdefinitionen har ändrats i och med att det nu går att Svanenmärka rengöringsmedel för den professionella marknaden innehållandes mikroorganismer. K5 har därmed ändrats, K14 om mikroorganismer lagts till samt att bilagorna 3, 4 och 5 har uppdaterats gällande test av produkter innehållandes mikroorganismer. Redaktionella ändringar i K12 och K19 har samtidigt införts. Den nya versionen är giltig t.o.m 31 mars 2017.

  5.0 ⇛ 5.1: Förtydligande av "skumprodukter"

  K5: Skumprodukter bedöms som Ready-to-use-produkter, men anses inte vara sprayer och ska därför uppfylla krav som RTU.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsvägledning och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsvägledning Rengöringsmedel

  I vägledningen finns nyttiga länkar till såväl den ansökningsblankett du ska använda som till kriterier och avgifter.

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsvägledning
  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

  Lycka till med din ansökan!

Kontakta mig för mer information