English
Favoriter
Bild för produktgrupp, mjukpapper

Mjukpapper 005

Svanenmärkt mjukpapper består av fibrer från hållbart skogsbruk och/eller returpapper. Tillverkningen har skett med låga utsläpp till luft och vatten. Det har framställts med låg energiförbrukning och begränsad kemikalieanvändning. För effektiv användning av resurserna har det Svanenmärkta mjukpapperet god funktion.

Kriterierna för mjukpapper finns i tre dokument – i kriteriedokumentet samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". Dessa hittar du här:

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt mjukpapper

  5.6 ⇛ 5.7 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader t.o.m. den 31 december 2021. Den nya versionen heter 5.7.

  5.5 ⇛ 5.6 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav O24, om retursystem, har tagits bort. Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader t.o.m. den 30 juni 2021. Den nya versionen heter, 5.6.

  5.4 ⇛ 5.5 Justering av krav

  Justeringar i O4 Energi samt O5 Utsläpp av CO2 för mjukpapperproducenter som inte har egen energiproduktion baserad på förnybara råvaror och inte är anslutna till ett värmekraftverk har införts. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  5.3 ⇛ 5.4 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Redaktionella ändringar har gjorts i krav K3, K8, K24, tabell 3 samt i "årlig rapportering". Krav K26, om marknadsföring, har tagits bort. Kriteriernas giltighetstid har förlängts t.o.m. den 31 december 2019. Den nya versionen heter, 5.4.

  5.2 ⇛ 5.3 Justering av krav

  En förändring av produktgruppsdefinitionen samt en ändring av K9 har genomförts. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m 31 december 2016.

  5.1 ⇛ 5.2 Förlängning av krav

  Svanens kriterier för mjukpapper har förlängts med 24 månader. Den nya versionen 5.2 är giltig t.o.m 31 december 2016.

  5.0 ⇛ 5.1 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Sekretariatsledarmötet beslutade den 15 maj 2013 att förlänga kriteriernas giltighet med 24 månader. Den nya versionen heter 5.1 och gäller till den 31 december 2016.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsvägledning och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  I vägledningen finns nyttiga länkar till såväl den ansökningsblankett du ska använda som till kriterier och avgifter.

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsvägledning
  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

  Lycka till med din ansökan!

Kontakta mig för mer information