English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, mjukpapper

Mjukpapper 005

Svanenmärkt mjukpapper består av fibrer från hållbart skogsbruk och/eller returpapper. Tillverkningen har skett med låga utsläpp till luft och vatten. Det har framställts med låg energiförbrukning och begränsad kemikalieanvändning. För effektiv användning av resurserna har det Svanenmärkta mjukpapperet god funktion.

Kriterierna för mjukpapper finns i tre dokument – i kriteriedokumentet samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". Dessa hittar du här:

  • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

    Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan!  

    Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare godkänna villkoren för portalen. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.  

    Vänligen fyll i fullmakten. När fullmakten är ifylld kommer ni få inloggning av oss.

    Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

    I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Mjukpapper.

    Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

    Lycka till med din ansökan!

  • Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

    Ansökningsavgift

    Ansökan om ny licens 3 114 EUR
    Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

    Årlig licensavgift

    Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
    Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
    Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
    Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

    Avgift för utvidgning/ändring av licens

    Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

    Upp till 4 timmar 389 EUR
    4–8 timmar 778 EUR
    8 eller fler timmar 1 557 EUR

    Avgift för kontrollbesök

    Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

    Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
    Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
    Kontrollbesök utanför Europa 2 559 EUR per besök.
    Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

    Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

    Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

    När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

    Observera att massatillverkare måste vara kontrollerad och listad av Nordisk Miljömärkning enligt "Bas- och Kemikaliemodulen för Svanenmärkning av pappersprodukter".

     

    Gäller från den 1 januari 2018 Belopp exklusive moms

    Ansökningsavgift

    Ansökan om ny licens 3 000 EUR
    Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR

    Årlig licensavgift

    Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
    Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
    Minimiavgift i Norden 2 000 EUR per år.
    Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

    Avgift för utvidgning/ändring av licens

    Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

    Upp till 4 timmar 375 EUR
    4–8 timmar 750 EUR
    8 eller fler timmar 1 500 EUR

    Avgift för kontrollbesök

    Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

    Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
    Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
    Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
    Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

    Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

    Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

    När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

    Observera att massatillverkare måste vara kontrollerad och listad av Nordisk Miljömärkning enligt "Bas- och Kemikaliemodulen för Svanenmärkning av pappersprodukter".

     

     

  • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt mjukpapper

    5.9 ⇛ 5.10 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

    Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader och gäller nu till den 31 december 2023. Den nya versionen heter 5.10.

    5.8 ⇛ 5.9 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

    Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader t.o.m. den 30 juni 2023. Den nya versionen heter 5.9.

    5.7 ⇛ 5.8 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

    Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader t.o.m. den 31 december 2022. Den nya versionen heter 5.8.

    5.6 ⇛ 5.7 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

    Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader t.o.m. den 31 december 2021. Den nya versionen heter 5.7.

    5.5 ⇛ 5.6 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

    Krav O24, om retursystem, har tagits bort. Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader t.o.m. den 30 juni 2021. Den nya versionen heter, 5.6.

    5.4 ⇛ 5.5 Justering av krav

    Justeringar i O4 Energi samt O5 Utsläpp av CO2 för mjukpapperproducenter som inte har egen energiproduktion baserad på förnybara råvaror och inte är anslutna till ett värmekraftverk har införts. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

    5.3 ⇛ 5.4 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

    Redaktionella ändringar har gjorts i krav K3, K8, K24, tabell 3 samt i "årlig rapportering". Krav K26, om marknadsföring, har tagits bort. Kriteriernas giltighetstid har förlängts t.o.m. den 31 december 2019. Den nya versionen heter, 5.4.

    5.2 ⇛ 5.3 Justering av krav

    En förändring av produktgruppsdefinitionen samt en ändring av K9 har genomförts. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m 31 december 2016.

    5.1 ⇛ 5.2 Förlängning av krav

    Svanens kriterier för mjukpapper har förlängts med 24 månader. Den nya versionen 5.2 är giltig t.o.m 31 december 2016.

    5.0 ⇛ 5.1 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

    Sekretariatsledarmötet beslutade den 15 maj 2013 att förlänga kriteriernas giltighet med 24 månader. Den nya versionen heter 5.1 och gäller till den 31 december 2016.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information