English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, mjukpapper

Mjukpapper 005

Svanenmärkt mjukpapper består av fibrer från hållbart skogsbruk och/eller returpapper. Tillverkningen har skett med låga utsläpp till luft och vatten. Det har framställts med låg energiförbrukning och begränsad kemikalieanvändning. För effektiv användning av resurserna har det Svanenmärkta mjukpapperet god funktion.

Kriterierna för mjukpapper finns i tre dokument – i kriteriedokumentet samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". Dessa hittar du här:

2020-09-15
Nordisk Miljömärkning har nu påbörjat revisionen av kriterierna för Svanenmärkt mjukpapper. Ett fokusområde kommer att vara klimat. Nuvarande kriterier är från 2011 och det har skett positiv teknikutveckling inom mjukpappersproduktionen och förutsättningarna att producera papper med lågt klimatavtryck är betydligt bättre än för 10 år sedan.

Som alltid vid en revision kommer kriterierna att moderniseras och skärpas för att Svanenmärkningen fortsatt ska vara ett effektivt verktyg för en hållbar produktion och konsumtion.

Alla frågor kring revisionen ställs till nordiskt produktansvarig Maria Tengqvist (maria.tengqvist@svanen.se).

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2018

  Typ av avgift Belopp
  Ansökningsavgift* 30 000 SEK + moms**
  Förnyelseavgift* 15 000 SEK + moms**
  Mer än ett kontrollbesök inom Norden*** 500 EUR + moms per besök.
  Kontrollbesök i Europa*** 1 500 EUR + moms per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa*** 2 500 EUR + moms per besök.
  Utvidgning eller ändring av befintlig licens**** Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:

  < 4 timmar: 375 EUR + moms
  4 - 8 timmar: 750 EUR + moms
  ≥ 8 timmar: 1 500 EUR + moms
  Årlig licensavgift för Norden 0,3 % av omsättningen + moms per år från 0 - 30 miljoner EUR.
  0,05 % av omsättningen + moms per år > 30 miljoner EUR.
  Minsta avgift för Norden 2 000 EUR + moms per år.
  Maximal avgift för Norden Ingen maxavgift.
  Avgifter till salu utanför Norden         
  (Endast om intäkter> 300 000 EUR per år)
  2 000 EUR + moms per år.

  * När både den sökande och tillverkaren är s.k. mikroföretag sänks avgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras i detta sammanhang som ett företag med högst 9 anställda och en årsomsättning av både miljömärkta och inte miljömärkta produkter på max 2 miljoner EUR.

  ** Observera att massatillverkare måste vara kontrollerad och listad av Nordisk Miljömärkning enligt "Bas- och Kemikaliemodulen för Svanenmärkning av pappersprodukter".

  *** Vid kontrollbesök som tar mer än en dag inkl. resor, kan Nordisk Miljömärkning fakturera en extra avgift på 1 000 EUR per extra dag. Andra extraordinära kostnader som framkommer under kontrollbesöket kan också faktureras den sökande.

  **** Vi gör en åtskillnad mellan helt administrativa uppgifter som varar mindre än 1 timme, och alla andra uppgifter som varar mellan 1-4 timmar, mellan 4-8 timmar och fler än 8 timmar.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt mjukpapper

  5.8 ⇛ 5.9 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader t.o.m. den 30 juni 2023. Den nya versionen heter 5.9.

  5.7 ⇛ 5.8 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader t.o.m. den 31 december 2022. Den nya versionen heter 5.8.

  5.6 ⇛ 5.7 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader t.o.m. den 31 december 2021. Den nya versionen heter 5.7.

  5.5 ⇛ 5.6 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav O24, om retursystem, har tagits bort. Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader t.o.m. den 30 juni 2021. Den nya versionen heter, 5.6.

  5.4 ⇛ 5.5 Justering av krav

  Justeringar i O4 Energi samt O5 Utsläpp av CO2 för mjukpapperproducenter som inte har egen energiproduktion baserad på förnybara råvaror och inte är anslutna till ett värmekraftverk har införts. Den nya versionen, 5.5, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  5.3 ⇛ 5.4 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Redaktionella ändringar har gjorts i krav K3, K8, K24, tabell 3 samt i "årlig rapportering". Krav K26, om marknadsföring, har tagits bort. Kriteriernas giltighetstid har förlängts t.o.m. den 31 december 2019. Den nya versionen heter, 5.4.

  5.2 ⇛ 5.3 Justering av krav

  En förändring av produktgruppsdefinitionen samt en ändring av K9 har genomförts. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m 31 december 2016.

  5.1 ⇛ 5.2 Förlängning av krav

  Svanens kriterier för mjukpapper har förlängts med 24 månader. Den nya versionen 5.2 är giltig t.o.m 31 december 2016.

  5.0 ⇛ 5.1 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Sekretariatsledarmötet beslutade den 15 maj 2013 att förlänga kriteriernas giltighet med 24 månader. Den nya versionen heter 5.1 och gäller till den 31 december 2016.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Mjukpapper.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information