English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, maskindiskmedel och spolglans

Maskindiskmedel och spolglans 017

Med Svanenmärkta maskindiskmedel minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Svanenmärkningen främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen, kräver effektiva och dryga produkter samt minskar miljöbelastning från förpackningar.

 

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2021

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**)

  0,3 % av omsättningen + moms från 0 – 30 miljoner EUR
  0,05 % av omsättningen + moms > 30 miljoner EUR

  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt maskindiskmedel

  6.8 ⇛ 6.9: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  I krav O3 har en övergångsperiod införts gällande titandioxid. Vidare har kriteriernas giltighetstid förlängts med 4 månader Den nya versionen, 6.9, är giltig t.o.m. den 31 december 2022.

  6.7 ⇛ 6.8: Justering av krav

  Krav O3 har förtydligats vad gäller Titandioxid som blir förbjudet när 14. ATP för CLP träder i kraft. Den nya versionen, 6.8, är giltig t.o.m. den 31 augusti 2022.

  6.6 ⇛ 6.7: Justering av krav

  Krav O3 CRM har fått ett tidsbegränsat undantag vad gäller H361 i självupplösande folie. Den nya versionen, 6.7, är giltig t.o.m. den 31 augusti 2022.

  6.5 ⇛ 6.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 9 månader. Den nya versionen, 6.6, är giltig t.o.m. den 31 augusti 2022.

  6.4 ⇛ 6.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 20 månader. Den nya versionen, 6.5, är giltig t.o.m. den 30 november 2021.

  6.3 ⇛ 6.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 6.4, är giltig t.o.m. den 31 mars 2020.

  6.2 ⇛ 6.3: Justering av krav

  Krav O4 Sensibiliserande ämnen samt O22 Effektivitetstest med tillhörande bilaga har uppdaterats. Den nya versionen, 6.3, är giltig t.o.m. den 31 mars 2018.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av krav

  Krav O22, om maskindiskmedlets effektivitet, har justerats. Krav O28, om marknadsföring, har tagits bort. Den nya versionen, 6.2, är giltig t.o.m 31 mars 2018.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av krav

  O6: Ett undantag för enzymet proteas har införts i krav O6. Den nya versionen, 6.1, är giltig t.o.m 31 mars 2018.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Maskindiskmedel.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information