English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, maskindiskmedel och spolglans

Maskindiskmedel och spolglans 017

Med Svanenmärkta maskindiskmedel minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Svanenmärkningen främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen, kräver effektiva och dryga produkter samt minskar miljöbelastning från förpackningar.

 

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

 • Gäller från den 1 januari 2021 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 750 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 375 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 750 EUR per recept. För övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt maskindiskmedel

  6.9 ⇛ 6.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 6.10, är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  6.8 ⇛ 6.9: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  I krav O3 har en övergångsperiod införts gällande titandioxid. Vidare har kriteriernas giltighetstid förlängts med 4 månader Den nya versionen, 6.9, är giltig t.o.m. den 31 december 2022.

  6.7 ⇛ 6.8: Justering av krav

  Krav O3 har förtydligats vad gäller Titandioxid som blir förbjudet när 14. ATP för CLP träder i kraft. Den nya versionen, 6.8, är giltig t.o.m. den 31 augusti 2022.

  6.6 ⇛ 6.7: Justering av krav

  Krav O3 CRM har fått ett tidsbegränsat undantag vad gäller H361 i självupplösande folie. Den nya versionen, 6.7, är giltig t.o.m. den 31 augusti 2022.

  6.5 ⇛ 6.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 9 månader. Den nya versionen, 6.6, är giltig t.o.m. den 31 augusti 2022.

  6.4 ⇛ 6.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 20 månader. Den nya versionen, 6.5, är giltig t.o.m. den 30 november 2021.

  6.3 ⇛ 6.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 6.4, är giltig t.o.m. den 31 mars 2020.

  6.2 ⇛ 6.3: Justering av krav

  Krav O4 Sensibiliserande ämnen samt O22 Effektivitetstest med tillhörande bilaga har uppdaterats. Den nya versionen, 6.3, är giltig t.o.m. den 31 mars 2018.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av krav

  Krav O22, om maskindiskmedlets effektivitet, har justerats. Krav O28, om marknadsföring, har tagits bort. Den nya versionen, 6.2, är giltig t.o.m 31 mars 2018.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av krav

  O6: Ett undantag för enzymet proteas har införts i krav O6. Den nya versionen, 6.1, är giltig t.o.m 31 mars 2018.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan!  

  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare godkänna villkoren för portalen. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.  

  Vänligen fyll i fullmakten. När fullmakten är ifylld kommer ni få inloggning av oss.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Maskindiskmedel.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information