English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Maskindiskmedel för professionellt bruk 080
Bild för produktgrupp, maskindiskmedel för proffs

Maskindiskmedel för professionellt bruk 080

Ett Svanenmärkt maskindiskmedel för professionellt bruk eller flerkomponentsystem hör till de minst miljöbelastande inom sitt område. Maskindiskmedlet uppfyller stränga krav på ingående råvarors miljö- och hälsoegenskaper samt krav på kvalitet och effektivitet.

Svanenmärkt maskindiskmedel för professionellt bruk:

– har ett begränsat innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen
– innehåller ämnen som bryts ner lätt i naturen
– är minst lika effektiva som jämförbara produkter med samma funktion
– har en optimal dosering, vilket kontrolleras vid kundbesök

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2021

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen + moms
  från 0 – 30 miljoner EUR
  0,05 % av omsättningen + moms
  > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt maskindiskmedel för professionellt bruk

  2.9 ⇛ 2.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 9 månader. Den nya versionen, 2.10, är giltig t.o.m den 31 december 2022.

  2.8 ⇛ 2.9: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.9, är giltig t.o.m den 31 mars 2022.

  2.7 ⇛ 2.8: Justering av krav

  K3, K4 och K10 har justerats så att hänvisning till gammal kemikalielagstiftning tagits bort. Vidare har K28 Retursystem tagits bort. Den nya versionen, 2.8, är fortsatt giltig t.o.m 31 mars 2020.

  2.6 ⇛ 2.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.7, är giltig t.o.m den 31 mars 2020.

  2.5 ⇛ 2.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.6, är giltig t.o.m den 31 mars 2018.

  2.4 ⇛ 2.5: Justering av krav

  K10: En ändring av K10 – Miljöfarliga ämnen – har genomförts vilken innebär att enzymet proteas/subtilisin klassificerat H411 undantas från kravet. Den nya versionen, 2.5, är giltig t.o.m 31 mars 2016.

  2.3 ⇛ 2.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Sekretariatsledarmötet beslutade den 15 maj 2013 att förlänga kriteriernas giltighet med 21 månader. Den nya versionen heter 2.4 och gäller till den 31 mars 2016.

  2.2 ⇛ 2.3: Produktgruppsdefinitionen har utvecklats

  • Produktgruppsdefinitionen har utvecklats och omfattar även produkter för disk- /desinfektionsmaskiner och sköljning-/desinfektionsmaskiner.Mer om detta står att läsa på sidan 4 under "Vad kan svanenmärkas".
  • K20 på sidan 13 har fått ett tillägg med anledning utav den utvidgade produktgruppsdefinitionen.
  • Säkerhetsdatablad ska vara enligt gällande lagstiftning i ansökningslandet såsom appendix II i "REACH förordning 19/2006/EG samt senare tillägg och förändringar". Textraden återkommer under ett flertal krav.
  • K12 – endast textmässig korrigering utav en siffra. Förut refererades det till kravet K6 för tensider vilket inte stämde eftersom K6 avser enzym. Detta är nu justerat till det riktiga tensidkravet vilket heter K5.
  • Bilaga 3. Möjlighet att specificera hur mycket utav de listade ämnena som ingår i en råvara (Om ja, ange hur mycket:__________)
  • K29 – textjustering så att det nya regelverket är utskrivet direkt i texten. Det refereras även till detta på sidan 16 under "Marknadsföring". Om du inte redan har bekantat dig med det så finns det att hämta här.
 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Maskindiskmedel för professionellt bruk.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

Kontakta mig för med information