English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Leksaker 095

Produktgruppen omfattar leksaker som består av plast, skum, silikon, gummi, textil, päls, läder, metall, papper, kartong, trä, bambu eller träbaserade spånplattor. Elektroniska leksaker, engångsleksaker, ballonger, leksaker med flytande delar (även inkapslade) och leksaker som är fästa på eller innehåller mat kan inte Svanenmärkas.

Material som ingår i Svanenmärkta leksaker måste uppfylla miljö- och kemikaliekrav som är strängare än EU:s leksaksdirektiv. Det finns förbud mot att använda flera olika ämnen och särskilda miljökrav för enskilda materialtyper. Samtidigt främjar Svanens krav cirkulär ekonomi.

Kraven inkluderar:

 • Dokumentation som visar att kraven i leksaksdirektivet har uppfyllts.
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används i material och i ytbehandlingar.
 • Förbud mot användning av ämnen som kan orsaka cancer, skada gener eller vår skada vår förmåga till reproduktion, samt förbud mot tungmetaller, parfymer, nanopartiklar, ftalater och bisfenol A, B, F, S och AF.
 • Användning av material, bland annat måste bomullsfibrer vara organiska eller återvunna, metallmaterial måste innehålla en hög andel återvunnen metall eller metall tillverkad med lägre klimatavtryck, plast måste vara återvinningsbart och trä måste innehålla en hög andel trä från certifierade hållbara skogsbruk.
 • Utformning av förpackningen – samt kvantitet och typ av material i förpackningen.
 • Överensstämmelse med Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner.
 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan!  

  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare godkänna villkoren för portalen. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.  

  Vänligen fyll i fullmakten. När fullmakten är ifylld kommer ni få inloggning av oss.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Leksaker.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

 • Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2021 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta leksaker

  3.2 ⇛ 3.3: Justering av krav

  I krav O59 och O60 för tillverkning av stål och aluminium med avseende på spårbarheten är det nu tillåtet att kraven verifieras med massbalans eller av större leverantörer.

  Den nya versionen heter 3.3 och är är giltig till och med 30 juni 2026.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav

  I krav O22 har en alternativ metod EN13130 för att testa styren lagts till. Den nya versionen heter 3.2 och är är giltig till och med 30 juni 2026.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  Följande krav har justerats:

  • O39 avseende flamskyddsmedel.
  • O13 och O87 avseende krav på etiketter/dekaler i papper.
  • O87 avseende möjligheten att tvättbort etiketter från plastförpackningar.

  Den nya versionen heter 3.1.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 3.0 av Svanens kriterier för Leksaker har lanserats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 30 juni 2026.

  2.6 ⇛ 2.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna har förlängts med 6 månader. Den nya versionen heter 2.7 och är giltig t.o.m 30 april 2023.

  2.5 ⇛ 2.6: Justering och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav 6, 7, 9, 34, 37 och 45 har justerats vad gäller titandioxid (TiO2) og trimetylolpropan (TMP). Dessutom har giltighetstiden för kriterierna förlängts med 7 månader. Den nya versionen, 2.6, är giltig t.o.m 31 oktober 2022.

  2.4 ⇛ 2.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 2.5, är giltig t.o.m 31 mars 2022.

  2.3 ⇛ 2.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 24 månader. Samtidigt har kravet K70 Retursystem tagits bort. Den nya versionen, 2.4, är giltig t.o.m 31 mars 2021.

  2.2 ⇛ 2.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 2.3, är giltig t.o.m 31 mars 2019.

  2.1 ⇛ 2.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.2, är giltig t.o.m 31 mars 2018.

  2.0 ⇛ 2.1: Justering av krav

  Procentsatser i krav K38, K39 och K40 under kapitel 3.5 har justerats. Samtidigt har krav K71 om marknadsföring tagits bort. Den nya versionen, 2.1, är giltig t.o.m 31 mars 2016.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information