English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Leksaker 095

En Svanenmärkt leksak uppfyller Svanens tuffa hälso- och miljökrav, till exempel på ytbehandling. De innehåller inte ftalater, parfymer, tungmetaller eller ämnen som finns med på EU:s lista över misstänkt hormonstörande ämnen. Svanen ställer också krav på träråvarans ursprung, hållbarhet, kvalitet och CE-märkning.

 

Det finns 208 Svanenmärkta produkter från 2 företag inom produktgrupp.
 • Avgifter fr.o.m. 2021-01-01

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen + moms
  från 0–30 miljoner EUR

  0,05 % av omsättningen + moms
  > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maximal avgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner euro.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta leksaker

  2.5 ⇛ 2.6: Justering och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav 6, 7, 9, 34, 37 och 45 har justerats vad gäller titandioxid (TiO2) og trimetylolpropan (TMP). Dessutom har giltighetstiden för kriterierna förlängts med 7 månader. Den nya versionen, 2.6, är giltig t.o.m 31 oktober 2022.

  2.4 ⇛ 2.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 2.5, är giltig t.o.m 31 mars 2022.

  2.3 ⇛ 2.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 24 månader. Samtidigt har kravet K70 Retursystem tagits bort. Den nya versionen, 2.4, är giltig t.o.m 31 mars 2021.

  2.2 ⇛ 2.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 2.3, är giltig t.o.m 31 mars 2019.

  2.1 ⇛ 2.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.2, är giltig t.o.m 31 mars 2018.

  2.0 ⇛ 2.1: Justering av krav

  Procentsatser i krav K38, K39 och K40 under kapitel 3.5 har justerats. Samtidigt har krav K71 om marknadsföring tagits bort. Den nya versionen, 2.1, är giltig t.o.m 31 mars 2016.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Leksaker

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information