English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Leksaker 095

Produktgruppen omfattar leksaker som består av plast, skum, silikon, gummi, textil, päls, läder, metall, papper, kartong, trä, bambu eller träbaserade spånplattor. Elektroniska leksaker, engångsleksaker, ballonger, leksaker med flytande delar (även inkapslade) och leksaker som är fästa på eller innehåller mat kan inte Svanenmärkas.

Material som ingår i Svanenmärkta leksaker måste uppfylla miljö- och kemikaliekrav som är strängare än EU:s leksaksdirektiv. Det finns förbud mot att använda flera olika ämnen och särskilda miljökrav för enskilda materialtyper. Samtidigt främjar Svanens krav cirkulär ekonomi.

Kraven inkluderar:

 • Dokumentation som visar att kraven i leksaksdirektivet har uppfyllts.
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används i material och i ytbehandlingar.
 • Förbud mot användning av ämnen som kan orsaka cancer, skada gener eller vår skada vår förmåga till reproduktion, samt förbud mot tungmetaller, parfymer, nanopartiklar, ftalater och bisfenol A, B, F, S och AF.
 • Användning av material, bland annat måste bomullsfibrer vara organiska eller återvunna, metallmaterial måste innehålla en hög andel återvunnen metall eller metall tillverkad med lägre klimatavtryck, plast måste vara återvinningsbart och trä måste innehålla en hög andel trä från certifierade hållbara skogsbruk.
 • Utformning av förpackningen – samt kvantitet och typ av material i förpackningen.
 • Överensstämmelse med Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner.
 • Avgifter gällande från den 1 januari 2021

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen + moms
  från 0 – 30 miljoner EUR
  0,05 % av omsättningen + moms
  > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta leksaker

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 3.0 av Svanens kriterier för Leksaker har lanserats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 30 juni 2026.

  2.5 ⇛ 2.6: Justering och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav 6, 7, 9, 34, 37 och 45 har justerats vad gäller titandioxid (TiO2) og trimetylolpropan (TMP). Dessutom har giltighetstiden för kriterierna förlängts med 7 månader. Den nya versionen, 2.6, är giltig t.o.m 31 oktober 2022.

  2.4 ⇛ 2.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 2.5, är giltig t.o.m 31 mars 2022.

  2.3 ⇛ 2.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 24 månader. Samtidigt har kravet K70 Retursystem tagits bort. Den nya versionen, 2.4, är giltig t.o.m 31 mars 2021.

  2.2 ⇛ 2.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 2.3, är giltig t.o.m 31 mars 2019.

  2.1 ⇛ 2.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för leksaker har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.2, är giltig t.o.m 31 mars 2018.

  2.0 ⇛ 2.1: Justering av krav

  Procentsatser i krav K38, K39 och K40 under kapitel 3.5 har justerats. Samtidigt har krav K71 om marknadsföring tagits bort. Den nya versionen, 2.1, är giltig t.o.m 31 mars 2016.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Leksaker.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information