English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, kontorsmaskiner

Kontorsmaskiner 015

Svanenmärkta kontorsmaskiner har låg energiförbrukning, låga utsläpp av partiklar, låg ljudnivå samt innehåller inte de farligaste flamskyddsmedlen.

Genom att Svanen förbjuder ett antal farliga kemikalier avges inte dessa ämnen under vare sig användning eller när kontorsmaskinen någon gång blir elektronikskrot.

Kriterierna är harmoniserade med tyska Blå Ängeln och japanska EcoMark. Det gör att det blir enkelt och kostnadseffektivt att även använda Nordens mest kända miljömärke på kontorsmaskiner.

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2021

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *)

  30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av 2 produktserier (samma teknologi/design/ingående material). För granskning av ytterligare serie, debiteras 15 000 SEK exkl. moms per serie.

  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av 2 produktserier. För granskning av ytterligare serier debiteras 7 500 SEK exkl. moms per serie.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen + moms från 0 – 30 miljoner EUR
  0,05 % av omsättningen + moms > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av ny produktserie som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 15 000 SEK exkl. moms per serie.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta kontorsmaskiner

  6.6 ⇛ 6.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 6.7, är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  6.5 ⇛ 6.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 6.6, är giltig t.o.m. den 30 juni 2021.

  6.4 ⇛ 6.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav O31, retursystem, har tagits bort. Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 6.5, är giltig t.o.m. den 31 december 2020.

  6.3 ⇛ 6.4: Justering av krav

  Kriterierna kommer fortsatt att vara harmoniserade med Blå Ängeln. Bläckstråleprodukter undantas från O18. Den nya versionen heter 6.4.

  6.2 ⇛ 6.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  En mindre redaktionell ändring har införts i krav O12. Krav O33, marknadsföring, har tagits bort. Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 6.3, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  6.1 ⇛ 6.2: Justering av krav

  O7–O11: Krav på plaster i höljet och dess komponenter har ändrats. Därmed har det förtydligats att kraven gäller för höljet och dess komponenter. Den nya versionen, 6.2, är giltig t.o.m 30 juni 2016.

  6.0 ⇛ 6.1: Justering av krav

  Ny version av kriterierna för Svanenmärkta kontorsmaskiner publiceras med anledning av att kravet på mjukgörare i extern strömkabel har uppdaterats/reviderats. Uppdatering görs för att anpassa kravet till förhållanden vid kabelproduktion. En toleransnivå för föroreningar har införts samt en definition av vad som är att betrakta som föroreningar.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Kontorsmaskiner.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta oss för mer information