English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, kontors- och hobbyartiklar

Kontors- och hobbyartiklar 057

Kriterierna för Kontors- och hobbyartiklar ställer krav på alla delar av produkterna, på förpackningen och på funktion.

De har stränga krav på hälso- och miljöfarliga kemikalier t.ex. genom flera otillåtna faroklassificeringar, begränsning av flyktiga lösningsmedel och allergener. Vidare är bl.a. halogenerade lösningsmedel, parfymer, misstänkt hormonstörande ämnen, nano-partiklar och ämnen på den s.k. kandidatlistan inte tillåtna. Produkter till barn har extra hårda kemikaliekrav.

Vissa skadliga ämnen typiska för produktdelar av plast och gummi som ftalater, tungmetaller, PAH, halogenerade ämnen ska undvikas.

För minimerad resursanvändning krävs en viss andel återanvänd eller förnybar plast och begränsad andel metall samt optimerad emballagemängd. God kvalitet ska visas i standardtester för funktion och vissa produkter måste ha refillsystem.

Andelen certifierat hållbara träråvaror och bambu ska vara hög.

Det finns 194 Svanenmärkta produkter från 5 företag inom produktgrupp.
 • Kriteriedokumentet för kontors- och hobbymaterial är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Skrivredskap och radergummin
  • Tape, lim och korrekturmedel
  • Färger och dekorationsmaterial

  Avgifter utgår per varugrupp enligt listan nedan.

  Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens årliga omsättning i de nordiska länderna, exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner euro.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta kontors- och hobbyartiklar

  4.10 ⇛ 4.11: Justering av kriterierna

  Krav O7 och O14 har justerats gällande ett undantag för etylhexylglycerin som hjälpmedel vid konservering. Den nya versionen, 4.11, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  4.9 ⇛ 4.10: Justering av kriterierna

  Krav O14 har åter justerats gällande fingerfärg där vi tillåter upp till 10000 ppm phenoxyetanol. Den nya versionen, 4.10, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  4.8 ⇛ 4.9: Justering av kriterierna

  Krav O14 har justerats gällande fingerfärg där vi tillåter upp till 1000 ppm phenoxyetanol. Den nya versionen, 4.9, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  4.7⇛ 4.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 4.8, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  4.5 och 4.6⇛ 4.7: Justering av krav

  Krav O5 har justerats avseende primärförpackningar och krav O38 Retursystem har tagits bort. (Opublicerad version 4.6.) Vidare har krav O7 justerats vad gäller undantaget för mehtanol i polyvinylalkohol. Den nya versionen, 4.7, är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  4.4 ⇛ 4.5: Justering av krav

  Krav O7 har justerats avseende formaldehyd i bindemedel i hobbyfärger. Den nya versionen, 4.5, är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  4.3 ⇛ 4.4: Justering av krav

  Nordiska kriteriegruppen beslutade den 14 maj 2017 att lägga till Nordisk Miljömärknings nya skogskrav som ett alternativ till kriteriernas skogskrav. Den nya versionen, 4.4, är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  4.2 ⇛ 4.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 4.3, är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  4.1 ⇛ 4.2: Justering av krav

  Krav O6 har justerats så att förbudet mot ämnen som är klassificerade med H318/R41 nu endast omfattar produkter som marknadsförs mot barn samt kontors-/hobby-färger och färgkritor. Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m 31 december 2018.

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  • O13: Kravet har justerats så att det nu även innehåller faroangivelser och riskfraser.
  • O7 & O14: Justeringar har gjorts i förhållande till användning av andra konserveringsmedel än isothiazolinoner.
  • O46: Krav O46, Marknadsföring, har tagits bort helt.

  Den nya versionen, 4.1, är giltig t.o.m 31 december 2018.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Kontors- och hobbymaterial/skrivredskap

  I vägledningen finns nyttiga länkar till såväl den ansökningsblankett du ska använda som till kriterier och avgifter.

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsvägledning
  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

Kontakta mig för mer information