English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, kemiska byggprodukter

Kemiska byggprodukter 097

Svanenmärkta kemiska byggprodukter tillhör de minst miljöbelastande inom sitt område. De uppfyller stränga krav som ställs ur ett livscykelperspektiv. Det betyder att de klarar Svanens krav på råvara, tillverkning, slutprodukt, funktion, användning och avfall.

Det finns 820 Svanenmärkta produkter från 17 företag inom produktgrupp.
 • Avgifter fr.o.m. 2021-01-01

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av åtta recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av åtta recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 1 875 SEK exkl. moms per recept.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen + moms från 0–30 miljoner EUR
  0,05 % av omsättningen + moms > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maximal avgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

   

  Avgifter fr.o.m. 2019-01-01

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av åtta recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av åtta recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 1 875 SEK exkl. moms per recept.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens omsättning i Norden exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta kemiska byggprodukter

  2.15 ⇛ 2.16: Justering av krav

  Justering av krav O11 Nanopartiklar och tillstånd att använda syntetiserat kalciumkarbonat. Dessutom har produktdefinitionen "Impregneringsmedel för plattor, sten och betong" harmoniserats med kriterierna för utemöbler och lekutrustning. Den nya versionen heter 2.16.

  2.14 ⇛ 2.15: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 24 månader och uppdaterats genom harmonisering av omklassificeringen av MIT med Svanens krav för konserveringsmedel samt gällande undantag för dispersionsmedlet trimethylolpropane (TMP). Den nya versionen heter 2.15 och är giltig till och med 30 juni 2023.

  2.13 ⇛ 2.14: Justering av krav

  En justering av krav O4 Miljöfarliga ämnen och O5 Konserveringsämnen har gjorts för att överensstämma med kriterierna för Inomhusfärg. Den nya versionen heter 2.14.

  2.12 ⇛ 2.13: Utvidgning av kriterierna

  Utvidgning av kriterierna med impregneringsmedel för kakel, sten och betong. Produktgruppsavgränsningen och krav O5 Konserveringsmedel har därmed justerats och ett nytt avsnitt för produktspecifika krav har lagts till (avsnitt 2.6). Den nya versionen heter 2.13.

  2.11 ⇛ 2.12: Utvidgning av kriterierna och justering av krav

  Utvidgning av kriterierna med ankarmassor. Produktgrupps- avgränsning, O2 klassificering av produkt samt produktspecifika krav för lim (avsnit 2.1) har justerats. Samtidigt har VOC-förbudet i tapetklister tagits bort i O13. Den nya versionen heter 2.12.

  2.10 ⇛ 2.11: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav O32 Retursystem har tagits bort och krav O21 Kvalitetskrav för spackel har justerats för att tillåta en alternativ testmetod för målerispackel. Krav O6 Formaldehyd har harmoniserats med kriterierna för inomhusfärg. Kriterierna förlängdes till och med den 30 juni 2021. Den nya versionen heter 2.11.

  2.9 ⇛ 2.10: Justering av krav

  En justering av krav O3 Klassificering av ingående kemiska ämnen för att tilllåta klassificering med STOT SE 2 eller STOT RE 2 på råvarunivån.Den nya versionen heter 2.10.

  2.8 ⇛ 2.9: Justering av krav

  En justering av krav O7, restmonomerer i polymer i kriterierna för kemiska byggprodukter har införts. Den nya versionen heter 2.9.

  2.7 ⇛ 2.8: Justering av krav

  • Klassificering med akut tox på råvarunivå tillåts nu.
  • Flera undantag i krav O3 samt klassificering med akut tox från listan över restmonomerer i polymerer som kan högst ingå i 100 ppm i O7 har tagits bort.
  • Förbud mot metall i förpackningar, mindre än 1 liter, har tagits bort (O29).

  Den nya versionen heter 2.8.

  2.6 ⇛ 2.7: Justering av krav

  Ett undantag för sickativ har införts i krav O3 och O12. Den nya versionen, 2.7, är giltig t.o.m. den 31 mars 2019.

  2.5 ⇛ 2.6: Justering av krav

  Undantag för polymeriserad vinylkorid i lim och fogmassa har införts i krav O12. Den nya versionen, 2.6, är giltig t.o.m. den 31 mars 2019.

  2.4 ⇛ 2.5: Justering av krav

  Ett undantag för glyoxal, natriumnitrit samt neutraliseringsmedel har införts i krav O3. Den nya versionen, 2.5, är giltig t.o.m. den 31 mars 2019.

  2.3 ⇛ 2.4: Justering av krav

  • Ett undantag har införts i krav O4.
  • Krav O7 har ändrats.
  • Justeringar har gjorts i avsnittet "Vad kan Svanenmärkas?" krav O2, O3, O4, O6, O8, O11, O18, O21, O23, O24, Bilaga 1 och bilaga 2.

  Den nya versionen, 2.4, är giltig t.o.m. 31 mars 2019.

  2.2 ⇛ 2.3: Justering av krav

  • Undantag har införts i krav O2 och O4.
  • Text har förtydligats i Tabell 5.
  • Krav O7 har justerats.

  Den nya versionen, 2.3, är giltig t.o.m 31 mars 2019.

  2.1 ⇛ 2.2: Justering av krav

  En ändring i krav O3 gällande Sickativ har införts. Krav O41, om marknadsföring, har tagits bort.

  Den nya versionen, 2.2, är giltig t.o.m 31 mars 2019.

  2.0 ⇛ 2.1: Justering av krav

  En ändring av krav O3 gällande montagelim har genomförts. Den nya versionen, 2.1, är giltig t.o.m 31 mars 2019.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Kemiska byggprodukter

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontaka mig för mer information