English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Kaffetjänster 100

En Svanenmärkt kaffetjänst:

 • Har energieffektiva kaffemaskiner.
 • Ställer tuffa miljö- och hälsokrav på kaffemaskinens komponenter i kontakt med livsmedel.
 • Garanterar hög andel ekologiskt certifierat kaffe och andra förbrukningslivsmedel.
 • Ställer tuffa miljökrav på förbrukningsartiklar.
 • Sker med energi- och klimateffektiva transporter.
 • Ställer krav på god kvalitet vid utförandet och krav på hygien
 • Avgifter gällande från den 1 januari 2019

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift 0,3% av omsättningen – avser hela den levererade servicen t.ex. maskinhyra, service och levererade förbrukningsartiklar exkl. moms
  Minimiavgift för licensen i Norden 20 000 SEK per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift

  Obs! Produkter inom licensen kan marknadsföras med Svanenmärket även utanför Norden. Licensavgiften baseras dock endast på försäljning inom Norden. Om du bara säljer den Svanenmärkta produkten utanför Norden debiteras en minimumavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Arbetet debiteras efter hur lång tid det tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa**) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa**) 25 000 SEK exkl. moms per besök

   *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner euro.

  **) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta kaffetjänster

  1.2 ⇛ 1.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 1.3, är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  1.1 ⇛ 1.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 1.2, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  1.0 ⇛ 1.1: Justering av krav

  Kriterierna har utvidgats i sin produktgruppsdefinition. Den nya versionen, 1.1, är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  1.0: Antagande av kriterier

  Kriterier för Renovering beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 15 november 2015. Versionen heter 1.0 och är giltig till den 31 december 2020.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er tjänst uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När ert koncept har blivit godkänt har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda ner ansökningsblanketten

  Tilläggsinformation till blanketten:

  • Ange namnen på samtliga koncept som ni önskar Svanenmärka
  • Ange också de orter där konceptet/-en erbjuds

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information