English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Kaffetjänster 100

En Svanenmärkt kaffetjänst:

 • Har energieffektiva kaffemaskiner.
 • Ställer tuffa miljö- och hälsokrav på kaffemaskinens komponenter i kontakt med livsmedel.
 • Garanterar hög andel ekologiskt certifierat kaffe och andra förbrukningslivsmedel.
 • Ställer tuffa miljökrav på förbrukningsartiklar.
 • Sker med energi- och klimateffektiva transporter.
 • Ställer krav på god kvalitet vid utförandet och krav på hygien
 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning                                             Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta tjänsten är baserad på dess omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av tjänstens omsättning i Norden. 
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 519 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

   

  Gäller från den 1 januari 2019 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta tjänsten är baserad på dess omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av tjänstens omsättning i Norden. 
  Minimiavgift i Norden 2 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  En avgift på 500 EUR tillkommer per extra kontrollbesök.


  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta kaffetjänster

  1.3 ⇛ 1.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 1.4, är giltig t.o.m. 30 juni 2024.

  1.2 ⇛ 1.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 1.3, är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  1.1 ⇛ 1.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 1.2, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  1.0 ⇛ 1.1: Justering av krav

  Kriterierna har utvidgats i sin produktgruppsdefinition. Den nya versionen, 1.1, är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  1.0: Antagande av kriterier

  Kriterier för Renovering beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 15 november 2015. Versionen heter 1.0 och är giltig till den 31 december 2020.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information