English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, halkbekämpningsmedel

Halkbekämpningsmedel 063

Med Svanenmärkta halkbekämpningsmedel minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen, främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen och får effektiva och dryga produkter. Svanenmärkta halkbekämpningsmedel är inte lika korrosiva som de traditionella vägsalterna och spar därför konstruktioner som broar, tunnlar och grundmurar.

Den 22 september 2017 uppdaterades kriterierna till CLP-förordningen.

 • Avgifter, giltiga fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskning av upp till fyra recept. Granskning av ytterligare recept debiteras med 7 500 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av upp till fyra recept. Granskning av ytterligare recept debiteras med 3 750 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift:

  Årlig licensavgift **) För den del av licensens omsättning i de nordiska länderna som understiger 50 miljoner EUR, debiteras 0,3 % + moms

  För den del av licensens omsättning i de nordiska länderna som överstiger 50 miljoner EUR, debiteras 0,05 % + moms.
  Minimiavgift för licensen 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Granskning av nya recept debiteras med 7 500 SEK exkl. moms.

  Övrigt arbete debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

   *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner euro.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta halkbekämpningsmedel

  2.10 ⇛ 2.11: Justering av krav

  Krav K14 Retursystem har tagits bort. Den nya versionen, 2.11, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  2.9 ⇛ 2.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 2.10, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  2.8 ⇛ 2.9: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 2.9, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  2.7 ⇛ 2.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 2.8, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  2.6 ⇛ 2.7: Justering av krav

  Krav K2 Klassificering av produkten har justerats och kriterierna har uppdaterats enl. CLP-förordningen. Den nya versionen, 2.7, är giltig t.o.m. 30 juni 2020.

  2.5 ⇛ 2.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 2.6, är giltig t.o.m. 30 juni 2020.

  2.4 ⇛ 2.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden har förlängts med 24 månader. Samtidigt togs kravet K17 Marknadsföring bort. Den nya versionen, 2.5, är giltig t.o.m. 31 december 2018.

  2.3 ⇛ 2.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.4, är giltig t.o.m. 31 december 2016.

  2.2 ⇛ 2.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden har förlängts. Den nya versionen, 2.3, är giltig t.o.m. 31 december 2014.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Halkbekämpningsmedel

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information