English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, halkbekämpningsmedel

Halkbekämpningsmedel 063

Med Svanenmärkta halkbekämpningsmedel minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen, främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen och får effektiva och dryga produkter. Svanenmärkta halkbekämpningsmedel är inte lika korrosiva som de traditionella vägsalterna och spar därför konstruktioner som broar, tunnlar och grundmurar.

Den 22 september 2017 uppdaterades kriterierna till CLP-förordningen.

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2019

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskning av upp till fyra recept. Granskning av ytterligare recept debiteras med 7 500 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av upp till fyra recept. Granskning av ytterligare recept debiteras med 3 750 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig licensavgift **) För den del av licensens omsättning i de nordiska länderna som understiger 50 miljoner EUR, debiteras 0,3 % + moms
  För den del av licensens omsättning i de nordiska länderna som överstiger 50 miljoner EUR, debiteras 0,05 % + moms.
  Minimiavgift för licensen 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Granskning av nya recept debiteras med 7 500 SEK exkl. moms.

  Övrigt arbete debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

   *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta halkbekämpningsmedel

  2.10 ⇛ 2.11: Justering av krav

  Krav K14 Retursystem har tagits bort. Den nya versionen, 2.11, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  2.9 ⇛ 2.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 2.10, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  2.8 ⇛ 2.9: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 2.9, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  2.7 ⇛ 2.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 2.8, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  2.6 ⇛ 2.7: Justering av krav

  Krav K2 Klassificering av produkten har justerats och kriterierna har uppdaterats enl. CLP-förordningen. Den nya versionen, 2.7, är giltig t.o.m. 30 juni 2020.

  2.5 ⇛ 2.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 2.6, är giltig t.o.m. 30 juni 2020.

  2.4 ⇛ 2.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden har förlängts med 24 månader. Samtidigt togs kravet K17 Marknadsföring bort. Den nya versionen, 2.5, är giltig t.o.m. 31 december 2018.

  2.3 ⇛ 2.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.4, är giltig t.o.m. 31 december 2016.

  2.2 ⇛ 2.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden har förlängts. Den nya versionen, 2.3, är giltig t.o.m. 31 december 2014.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Halkbekämpningsmedel.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information