English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, fönster och ytterdörrar

Fönster och ytterdörrar 062

Målet med Nordisk Miljömärknings kriterier är att stimulera till användning av energieffektiva fönster och ytterdörrar som dessutom har tillverkats på ett sätt som ger låg miljöpåverkan.

Svanenmärkta fönster och ytterdörrar:
– Har låg klimatpåverkan tack vare små energiförluster.
– Har låg miljöpåverkan tack vare stränga miljökrav på material och i tillverkning.
– Är funktionstestade och har lång livslängd.
– Säljs med goda monterings- och skötselinstruktioner.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning                                             Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2021 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta fönster och ytterdörrar

  4.14 ⇛ 4.15: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Den 29 november beslutade Nordiska Miljlömärkningsnämnden att förlänga kriterierna med 24 månader. Den nya versionen heter 4.15 och är giltig till och med 31 mars 2025.

  4.13 ⇛ 4.14: Justering av krav

  Justering av kraven O2 och O3 så att båda storlekarna på fönster/dörrar som anges i standarden EN 14351-1 kan användas för produktens U-värde, solenergitransmittans samt dagsljustransmittans.. Den nya versionen är 4.14.

  4.12 ⇛ 4.13: Justering av krav

  Tidsbegränsningen för undantaget för propikonazol i träskyddsmedel har tagits bort. Den nya versionen, 4.13, är giltig t.o.m. 31 mars 2023.

  4.11 ⇛ 4.12: Justering av krav

  Justering gällande undantag för TiO2 i krav O14 och O 15 har gjorts. Dessutom har träkraven uppdaterats. Den nya versionen, 4.12, är giltig t.o.m. 31 mars 2023.

  4.10 ⇛ 4.11: Justering av krav

  Justering gällande höjt gränsvärde (<1000 ppm) för D4, D5 och D6 som en förorening har gjorts. Den nya versionen, 4.11, är giltig t.o.m. 31 mars 2023.

  4.9 ⇛ 4.10: Justeringar och förlängning av kravens giltighetstid

  Justeringar har gjorts för följande:

  • Harmonisering av testkrav ang. hållbart trä.
  • Krav O14 ang. undantag för isosatbaserat lim.
  • Tidsbegränsat undantag för biociden propikonazol och "reproduktionsktoxisk 1B".
  • Tillåtelse av aluminiumoxid i nanoform i pulverlack till fönsterramar.

  Dessutom har kraven förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 4.10, är giltig t.o.m. 31 mars 2023.

  4.8 ⇛ 4.9: Justering av krav

  Undantag i kemikaliekraven för formaldehyd (krav O15) och nanopartiklar (krav O17) har gjorts. Den nya versionen, 4.9, är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

  4.7 ⇛ 4.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter, 4.6, är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

  4.6 ⇛ 4.7: Justering av krav

  O5 Fönster och ytterdörrar i icke-förnybart material: Justering avseende aluminium. Den nya versionen, 4.7, är giltig t.o.m. 31 mars 2021.

  4.5 ⇛ 4.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter, 4.6, är giltig t.o.m. 31 mars 2021.

  4.4 ⇛ 4.5: Justering av krav

  Det beslutades att införa de nya träkraven. Licensansökare kan välja att antingen uppfylla de träkrav som infördes i version 4.0 (del A) eller de nya som listas i del B. Den nya versionen är 4.5.

  4.3 ⇛ 4.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna förlängdes med 24 månader till den 31 mars 2020. Den nya versionen är 4.4.

  4.2 ⇛ 4.3: Justering av krav

  Krav O14 och O15 har justerats för att möjliggöra polyuretanlim som innehåller metylen difenyl diisocyanat (MDI) klassificerat Carc 2 H351. Den nya versionen, 4.3, är giltig t.o.m. 31 mars 2018.

  4.1 ⇛ 4.2: Justering av krav

  En justering avseende hur kraven ska verifieras har införts. O2: Gränsvärden för högsta tillåtna värmegenomgångskoefficient (U-värde) förtydligades. O6–O8 + kemikaliekraven: Ett mindre antal redaktionella ändringar har införts. Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m. 31 mars 2018.

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  O16: Ett undantag för icke-bioackumulerbara biocider och konserveringsmedel har införts. O33: Kravet som rör marknadsföring har tagits bort. Den nya versionen, 4.1, är giltig t.o.m. 31 mars 2018.

  4.0: Ny kriteriegeneration

  Nordiska Miljlömärkningsnämnden antog en ny generation av Svanens kriterier för fönster och ytterdörrar den 19 mars 2014. Version 4.0 är giltig t.o.m 31 mars 2018.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Vid frågor och mer information kontakta