English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, fönster och ytterdörrar

Fönster och ytterdörrar 062

Målet med Nordisk Miljömärknings kriterier är att stimulera till användning av energieffektiva fönster och ytterdörrar som dessutom har tillverkats på ett sätt som ger låg miljöpåverkan.

Svanenmärkta fönster och ytterdörrar:
– Har låg klimatpåverkan tack vare små energiförluster.
– Har låg miljöpåverkan tack vare stränga miljökrav på material och i tillverkning.
– Är funktionstestade och har lång livslängd.
– Säljs med goda monterings- och skötselinstruktioner.

Det finns 81 Svanenmärkta produkter från 4 företag inom produktgrupp.
 • Avgifter fr.o.m. 2021-01-01

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen + moms
  från 0–30 miljoner EUR

  0,05 % av omsättningen + moms
  > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maximal avgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner euro.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

  Avgifter fr.o.m. 2019-01-01

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens årliga omsättning i de nordiska länderna, exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner euro.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta fönster och ytterdörrar

  4.10 ⇛ 4.11: Justering av krav

  Justering gällande höjt gränsvärde (<1000 ppm) för D4, D5 och D6 som en förorening har gjorts. Den nya versionen, 4.11, är giltig t.o.m. 31 mars 2023.

  4.9 ⇛ 4.10: Justeringar och förlängning av kravens giltighetstid

  Justeringar har gjorts för följande:

  • Harmonisering av testkrav ang. hållbart trä.
  • Krav O14 ang. undantag för isosatbaserat lim.
  • Tidsbegränsat undantag för biociden propikonazol och "reproduktionsktoxisk 1B".
  • Tillåtelse av aluminiumoxid i nanoform i pulverlack till fönsterramar.

  Dessutom har kraven förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 4.10, är giltig t.o.m. 31 mars 2023.

  4.8 ⇛ 4.9: Justering av krav

  Undantag i kemikaliekraven för formaldehyd (krav O15) och nanopartiklar (krav O17) har gjorts. Den nya versionen, 4.9, är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

  4.7 ⇛ 4.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter, 4.6, är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

  4.6 ⇛ 4.7: Justering av krav

  O5 Fönster och ytterdörrar i icke-förnybart material: Justering avseende aluminium. Den nya versionen, 4.7, är giltig t.o.m. 31 mars 2021.

  4.5 ⇛ 4.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 12 månader. Den nya versionen heter, 4.6, är giltig t.o.m. 31 mars 2021.

  4.4 ⇛ 4.5: Justering av krav

  Det beslutades att införa de nya träkraven.Licensansökare kan välja att antingen uppfylla de träkrav som infördes i version 4.0 (del A) eller de nya som listas i del B. Den nya versionen är 4.5.

  4.3 ⇛ 4.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna förlängdes med 24 månader till den 31 mars 2020. Den nya versionen är 4.4.

  4.2 ⇛ 4.3: Justering av krav

  Krav O14 och O15 har justerats för att möjliggöra polyuretanlim som innehåller metylen difenyl diisocyanat (MDI) klassificerat Carc 2 H351. Den nya versionen, 4.3, är giltig t.o.m. 31 mars 2018.

  4.1 ⇛ 4.2: Justering av krav

  En justering avseende hur kraven ska verifieras har införts. O2: Gränsvärden för högsta tillåtna värmegenomgångskoefficient (U-värde) förtydligades. O6–O8 + kemikaliekraven: Ett mindre antal redaktionella ändringar har införts. Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m. 31 mars 2018.

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  O16: Ett undantag för icke-bioackumulerbara biocider och konserveringsmedel har införts. O33: Kravet som rör marknadsföring har tagits bort. Den nya versionen, 4.1, är giltig t.o.m. 31 mars 2018.

  4.0: Ny kriteriegeneration

  Nordiska Miljlömärkningsnämnden antog en ny generation av Svanens kriterier för fönster och ytterdörrar den 19 mars 2014. Version 4.0 är giltig t.o.m 31 mars 2018.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Fönster och ytterdörrar

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information