English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Fonder och investeringsprodukter 101


Svanenmärket ger konsumenten vägledning till fonder som har tagit på sig rollen att påverka företag att agera mer hållbart. Allt den Svanenmärkta fonden måste göra – välja bort de sämsta företagen och branscherna, välja in mer hållbara företag och agera på ett transparent sätt – är för att påverka företag att agera mer hållbart i ett längre perspektiv.

Läs mer om fonder på våra Fondsidor

Oavsett om du är sparare och vill investera dina pengar i hållbara fonder eller om du är fondförvaltare och funderar på att Svanenmärka din fond hittar du massor av information på våra sidor om fonder.

REMISS pågår mellan 28 april och 28 juni. Välkommen att lämna synpunkter på vårt förslag!

 • Avgifter gällande från 6 maj 2020 och tills vidare

  Kriteriedokumentet för fonder är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Investeringsfonder
  • Investeringsprodukter

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan.

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden 

  3 000 EUR (per fond) exkl. moms.

  Indexfonder:
  2000 EUR (per fond) exkl. moms för indexfonder som baserar sin ansökan på ett förutvärderat index som har kontrollerats och godkänts av Svanen.

  Indexleverantör och investeringsprodukter:
  125 EUR per timme exkl. moms.

  Omprövningsavgift  1 500 EUR (per fond) exkl. moms.

  Årlig avgift

  Årlig nordisk licensavgift för fonder

  Avgiften beräknas utifrån fondens storlek (AUM*) och fondens årliga avgift.

  Licensavgift tas ut för fondens genomsnittliga förvaltade kapital (AUM) hos nordiska andelsägare (den del av året fonden har haft Svanenlicens). Moms tillkommer. 

  Fondens avgift | Licensavgift
  ≥ 1,00%   0,0015% av AUM
  <1,00 %   0,0014% av AUM
  <0,80%    0,0013% av AUM
  <0,60%    0,0012% av AUM

  *Assets Under Management

  Årlig avgift för indexleverantör 1 500 EUR (för en dags kontroll) + resekostnader (se ”Avgift för kontrollbesök” + om kontrollen tar längre än en dags arbete 125 EUR per timme.
  Årlig avgift för investeringsprodukter

  2 000 EUR + resekostnader. Obegränsat antal produkter.

  Minimiavgift för fondlicensen i Norden 1 500 EUR per år exkl. moms.
  Maxavgift för fondlicensen  i Norden 10 000 EUR per år exkl. moms och 100 000 EUR per koncern, dock minst 2 000 EUR per fond.

  Obs! Fonder kan marknadsföras med Svanenmärket även utanför Norden. Licensavgiften för fonder baseras dock endast på AUM hos nordiska kunder.

  Minimi- eller maxavgiften reduceras för det första året för ansökningar som beviljas efter den 1 juli. Detta gäller även investeringsprodukter. Ordinarie minimi- eller maxavgift multipliceras med (antalet resterande dagar under innevarande år) x 2/365.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 375 EUR exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 750 EUR exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 1 500 EUR exkl. moms

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa *) 1 500 EUR exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa *) 2 500 EUR exkl. moms per besök

  *) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta fonder

  1.2 ⇛ 1.3: Utvidgning av kriterierna

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 6 maj 2020 att utvidga kriterierna till att även tillåta investeringsprodukter som investerar i Svanenmärkta fonder. Den nya versionen heter 1.3.

  1.1 ⇛ 1.2: Förlängning av giltighetstiden av kriterierna

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 22 februari 2019 att förlänga kriteriernas giltighetstid till den 30 juni 2022. Dessutom gjordes en justering i krav O6. Den nya versionen heter 1.2.

  1.0 ⇛ 1.1: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 14 mars 2018 att kvalificerade icke-företags gröna obligationer kan ingå när sökanden visar att fonden kan ansöka om licens. Den nya versionen heter 1.1.

  1.0 Antagande av kriterier

  Nordiska Miljömärkningsnämnden beslutade den 14 juni 2017 om nya kriterier för Svanenmärkta fonder. Kriterierna är giltiga t.o.m. 30 juni 2020.

 • Ansök om en Svanenlicens för fonder

  Så du funderar på att Svanenmärka din fond, vad kul! Här får du en generell beskrivning av hur processen ser ut – från tanke till godkänd licens.

  Det går att Svanenmärka de flesta typer av fonder. Men tyvärr inte alla. Så innan du sätter igång att ansöka är det klokt att kontrollera att din fond går att Svanenmärka.

  Även helt nya fonder, som ännu inte kommit ut på marknaden, kan bli godkända och Svanenmärkta från första dagen de finns till försäljning. Om du vill ha din fond Svanenmärkt redan från start är det viktigt att du tar kontakt med oss så tidigt som möjligt i utvecklandet av den nya fonden.

  För att en ansökan ska kunna påbörjas måste följande tre saker vara uppfyllda:

  • Fonden måste arbeta enligt UCITS
  • Fonden måste vara registerad för distribution i minst ett nordiskt land
  • Fonden får max inneha, som medeltal över ett år, 50 % obligationer som inte är utgivna av företag

  Om fonden uppfyller ovanstående går ansökan till så här:

  1. Ladda hem kriteriedokumentet, läs igenom och bilda dig en uppfattning om de förutsättningar som du tror just din fond har. Lägg särskild vikt vid hur respektive krav ska dokumenteras. Om det uppstår frågor och funderingar – ta kontakt med oss så pratar vi igenom det hela.
  2. Nu bör du ha en känsla för om fonden kan uppfylla kraven. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten om du inte redan gjort det, till ansokan@svanen.se
  3. Sätt igång och samla de dokument som vi behöver för att kunna kontrollera om kraven är uppfyllda. Ju tydligare dokument vi får in desto smidigare blir vår handläggning och fonden kan fortare bli godkänd. Tänk därför på följande:
   Använd alltid denna checklista för respektive fond. Checklistan ska bifogas ansökan.
   • Var noga med att namnge dokumenten på ett tydligt sätt. Tänk på att ett och samma dokument ofta går att utforma så att det svarar mot flera krav.
  4. Tänk på att du troligen kommer behöva involvera dina underleverantörer på ett eller annat sätt, så ta kontakt med dem i ett tidigt skede för att processen ska gå så smidigt som möjligt. Detta gäller särskilt för indexfonder.
  5. Skicka in dokumentationen. Du behöver inte vänta tills du samlat in all dokumentation, det går bra att samla dokumentation för några krav och skicka in dessa. Din handläggare återkopplar så snart som möjligt till dig. Notera att du inte blir godkänd förrän alla krav är uppfyllda. När allt verkar vara i sin ordning kommer din handläggare göra ett kontrollbesök på ert företag.
  6. Klart! Din fond är nu godkänd och du kan marknadsföra den med Nordens officiella miljömärke, Svanen.

  Hur lång tid tar det att få en Svanenlicens?

  Tänk på att vara ute i mycket god tid med din ansökan, gärna flera månader innan ni önskar slutgiltigt besked från oss, särskilt om det gäller helt nya produkter. Har ni aldrig haft licens för Svanen tidigare kan det krävas ännu längre framförhållning, och vi rekommenderar er att kontakta oss för gemensam planering av processen.

  Ansökan giltig i ett år

   Om det ansökande företaget inte aktivt arbetar med sin ansökan har Miljömärkning Sverige, efter ett år, rätt att avslå den.

  Mer information: "Ansökan steg för steg"


Kontakta oss för mer information