English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Fonder och investeringsprodukter 101


Svanenmärket ger konsumenten vägledning till fonder som har tagit på sig rollen att påverka företag att agera mer hållbart. Allt den Svanenmärkta fonden måste göra – välja bort de sämsta företagen och branscherna, välja in mer hållbara företag och agera på ett transparent sätt – är för att påverka företag att agera mer hållbart i ett längre perspektiv.

Läs mer om fonder på våra Fondsidor

Oavsett om du är sparare och vill investera dina pengar i hållbara fonder eller om du är fondförvaltare och funderar på att Svanenmärka din fond hittar du massor av information på våra sidor om fonder.

 • Avgifter gällande från 6 maj 2020

  Kriteriedokumentet för fonder är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Investeringsfonder
  • Investeringsprodukter

   

  Avgifter utgår per varugrupp enligt prislistan nedan.

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden 

  3 000 EUR (per fond) exkl. moms.

  Indexfonder:
  2000 EUR (per fond) exkl. moms för indexfonder som baserar sin ansökan på ett förutvärderat index som har kontrollerats och godkänts av Svanen.

  Indexleverantör och investeringsprodukter:
  125 EUR per timme exkl. moms.

  Omprövningsavgift  1 500 EUR (per fond) exkl. moms.

  Årlig avgift

  Årlig nordisk licensavgift för fonder

  Avgiften beräknas utifrån fondens storlek (AUM*) och fondens årliga avgift.

  Licensavgift tas ut för fondens genomsnittliga förvaltade kapital (AUM) hos nordiska andelsägare (den del av året fonden har haft Svanenlicens). Moms tillkommer. 

  Fondens avgift | Licensavgift
  ≥ 1,00%   0,0015% av AUM
  <1,00 %   0,0014% av AUM
  <0,80%    0,0013% av AUM
  <0,60%    0,0012% av AUM

  *Assets Under Management

  Årlig avgift för indexleverantör 1 500 EUR (för en dags kontroll) + resekostnader (se ”Avgift för kontrollbesök”) + om kontrollen tar längre än en dags arbete 125 EUR per timme.
  Årlig avgift för investeringsprodukter

  2 000 EUR + resekostnader. Obegränsat antal produkter.

  Minimiavgift för fondlicensen i Norden 1 500 EUR per år exkl. moms.
  Maxavgift för fondlicensen  i Norden 10 000 EUR per år exkl. moms och 100 000 EUR per koncern, dock minst 2 000 EUR per fond.

  Obs! Fonder kan marknadsföras med Svanenmärket även utanför Norden. Licensavgiften för fonder baseras dock endast på AUM hos nordiska kunder.

  Minimi- eller maxavgiften reduceras för det första året för ansökningar som beviljas efter den 1 juli. Detta gäller även investeringsprodukter. Ordinarie minimi- eller maxavgift multipliceras med (antalet resterande dagar under innevarande år) x 2/365.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 375 EUR exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 750 EUR exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 1 500 EUR exkl. moms

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa *) 1 500 EUR exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa *) 2 500 EUR exkl. moms per besök

  *) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta fonder

  1.2 ⇛ 1.3: Utvidgning av kriterierna

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 6 maj 2020 att utvidga kriterierna till att även tillåta investeringsprodukter som investerar i Svanenmärkta fonder. Den nya versionen heter 1.3.

  1.1 ⇛ 1.2: Förlängning av giltighetstiden av kriterierna

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 22 februari 2019 att förlänga kriteriernas giltighetstid till den 30 juni 2022. Dessutom gjordes en justering i krav O6. Den nya versionen heter 1.2.

  1.0 ⇛ 1.1: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 14 mars 2018 att kvalificerade icke-företags gröna obligationer kan ingå när sökanden visar att fonden kan ansöka om licens. Den nya versionen heter 1.1.

  1.0 Antagande av kriterier

  Nordiska Miljömärkningsnämnden beslutade den 14 juni 2017 om nya kriterier för Svanenmärkta fonder. Kriterierna är giltiga t.o.m. 30 juni 2020.

 • Ansök om en Svanenlicens för fonder

  Så du funderar på att Svanenmärka din fond, vad kul! Här får du en generell beskrivning av hur processen ser ut – från tanke till godkänd licens. Innan du sätter igång med ansökan är det klokt att kontrollera att din fond går att Svanenmärka.

  Även helt nya fonder, som ännu inte kommit ut på marknaden, kan bli godkända och Svanenmärkta från första dagen de finns till försäljning. Om du vill ha din fond Svanenmärkt redan från start är det viktigt att du tar kontakt med oss så tidigt som möjligt i utvecklandet av den nya fonden.

  Följande tre saker ska vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna påbörjas:

  • Fonden måste följa UCITS-direktivet
  • Fonden måste vara registrerad för distribution i minst ett nordiskt land
  • Fonden måste investera minst 50 % i aktier, företagsobligationer och/eller gröna obligationer som följer vissa tilläggskritierier

  Om fonden uppfyller ovanstående går ansökan till så här:

  1. Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav och samla 6 poäng (5 poäng för obligationsfonder) på ett antal poängkrav. Ladda hem kriteriedokumentet, läs igenom och bilda dig en uppfattning utifrån de förutsättningar som just din fond har. Lägg särskild vikt vid hur respektive krav ska dokumenteras (texterna försedda med ett kuvert i slutet av varje krav).
  2. Det finns så klart lite olika sätt att dokumentera att kraven uppfylls. Har du inte varit i kontakt med oss tidigare så är det klokt att göra det nu så pratar vi igenom vad som kan vara ett lämpligt sätt för just er produkt.
  3. Efter en första dialog med oss bör du ha en känsla för om fonden kan uppfylla kraven. Kontakta oss igen så ordnar vi inloggningsuppgifter till vår digitala ansökningsportal. Vi bistår även gärna med en demonstration av hur man använder portalen i tillägg till denna instruktionsvideo.
  4. Nu är det dags att börja samla de dokument som vi behöver för att kunna kontrollera om kraven är uppfyllda.           
   • Alla dokument laddas upp i ansökningsportalen där de även kan länkas till individuella krav. Var noga med att namnge dokumenten som du skickar till oss på ett tydligt sätt. Tänk på att ett och samma dokument ofta går att utforma så att det svarar mot flera krav.
   • Troligen behöver du involvera dina underleverantörer på ett eller annat sätt. Vi rekommenderar att du tar kontakt med dem i ett tidigt skede för att processen ska gå så smidigt som möjligt. Detta gäller särskilt för indexfonder, som kan bygga sin ansökan på ett index som har godkänts av Svanen.
   • Du behöver inte vänta tills du samlat in all dokumentation, det går bra att samla dokumentation för några krav och öppna ansökan i portalen. Din handläggare återkopplar så snart som möjligt till dig. Notera att du blir helt godkänd först när alla krav är uppfyllda.
  5. När allt är i sin ordning kommer din handläggare göra ett kontrollbesök.
  6. Klart! Din fond är nu godkänd och du kan marknadsföra den med Nordens officiella miljömärke, Svanen. Mot slutet av processen har vi också en dialog om vad som kan vara klokt att förbereda inför lansering av den Svanenmärkta fonden.    

  Hur lång tid tar det att få en Svanenlicens?

  Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Förutsättningarna för just din är avgörande för längden på handläggningstiden, men räkna med minst 2-3 månader innan ni önskar slutgiltigt besked från oss, särskilt om det gäller helt nya produkter. Har ni aldrig haft licens för Svanen tidigare kan det krävas ännu längre framförhållning, och vi rekommenderar er att kontakta oss för gemensam planering av processen.

  Ansökan giltig i ett år

  I samband med att en ansökan om Svanenmärkning inkommer debiterar vi en ansökningsavgift, som för närvarande är 3 000 euro per fond, exkl. moms. Om det ansökande företaget inte aktivt arbetar med sin ansökan har Miljömärkning Sverige, efter ett år, rätt att avslå den. Ansökningsavgiften återbetalas ej.


Kontakta oss för mer information