English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, flytande och gasformiga bränslen

Flytande och gasformiga bränslen 099

Produktgruppen omfattar flytande och gasformiga bränslen för transport (väg-, sjö- och luft) samt bränslen till uppvärmning och industriell användning.

Det finns stränga krav på råvaror i Svanenmärkta bränslen. Detta innebär att bränslena antingen måste bestå av 100 % förnybara råvaror, eller blandningar av förnybara och fossila råvaror. De förnybara råvarorna måste uppfylla ett antal krav, bland annat spårbarhet och hållbar produktion. Det är även förbud mot vissa råvaror. Råvarukraven kommer att bidra till att bevara den biologiska mångfalden och jordens resurser. Kraven bidrar även till minskad klimatpåverkan.

Kraven innefattar följande:

 • Krav på hög andel av förnybara råvaror
 • De förnybara råvaror måste vara hållbart producerade och komma från kontrollerade källor
 • De förnybara råvarorna måste kunna spåras
 • Förbud mot palmolja, sojaolja och sockerrör
 • Förbud mot råvaror från genetiskt modifierade växter
 • Förbud mot fossila komponenter baserade på tjärsand, skifferolja eller kol
 • Stränga krav för att minska utsläppen av växthusgaser under bränslets produktion och användning
 • Arbetsförhållandena i produktionen av bränslet måste uppfylla relevanta FN-konventioner
 • Uppfyllande av erkända standarder bränsle
 • Avgifter gällande från den 1 januari 2019

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av ett bränsle och produktionsställe. För granskning av ytterligare bränslen/produktionsställen, debiteras 30 000 SEK exkl. moms per pump-typ.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av ett bränsle/produktionsställe. För granskning av ytterligare bränslen/produktionsställen debiteras 15 000 SEK exkl. moms per bränsle/produktionsställe.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) För den del av licensens omsättning i de nordiska länderna som understiger 20 miljoner EUR debiteras 0,15% + moms.
  För den del av den nordiska omsättningen som överstiger 20 miljoner EUR debiteras 0,05% + moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Obs! Produkter inom licensen kan marknadsföras med Svanenmärket även utanför Norden. Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av bränsle/produktionsställe som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 30 000 SEK exkl. moms per bränsle/produktionsställe.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta flytande och gasformiga bränslen

  3.1 ⇛ 3.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas gitlighetstid har förlängts med 17 månader. Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m. 31 augusti 2023.

  3.0 ⇛ 3.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas gitlighetstid har förlängts med 9 månader. Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

  3.0: Antagande av kriterier

  Kriterier för Flytande och gasformiga bränslen beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 14 juni 2017. Versionen, 1.0, är giltig till den 30 juni 2021.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Flytande och gasformiga bränslen.  

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

För mer information kontakta: