English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, flytande och gasformiga bränslen

Flytande och gasformiga bränslen 099

Produktgruppen omfattar flytande och gasformiga bränslen för transport (väg-, sjö- och luft) samt bränslen till uppvärmning och industriell användning.

Det finns stränga krav på råvaror i Svanenmärkta bränslen. Detta innebär att bränslena antingen måste bestå av 100 % förnybara råvaror, eller blandningar av förnybara och fossila råvaror. De förnybara råvarorna måste uppfylla ett antal krav, bland annat spårbarhet och hållbar produktion. Det är även förbud mot vissa råvaror. Råvarukraven kommer att bidra till att bevara den biologiska mångfalden och jordens resurser. Kraven bidrar även till minskad klimatpåverkan.

Kraven innefattar följande:

 • Krav på hög andel av förnybara råvaror
 • De förnybara råvaror måste vara hållbart producerade och komma från kontrollerade källor
 • De förnybara råvarorna måste kunna spåras
 • Förbud mot palmolja, sojaolja och sockerrör
 • Förbud mot råvaror från genetiskt modifierade växter
 • Förbud mot fossila komponenter baserade på tjärsand, skifferolja eller kol
 • Stränga krav för att minska utsläppen av växthusgaser under bränslets produktion och användning
 • Arbetsförhållandena i produktionen av bränslet måste uppfylla relevanta FN-konventioner
 • Uppfyllande av erkända standarder bränsle
 • Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av ett bränsle och produktionsställe. För granskning av ytterligare bränslen/produktionsställen, debiteras 3 114 EUR per pump-typ.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av ett bränsle/produktionsställe. För granskning av ytterligare bränslen/produktionsställen debiteras 1 557 EUR per bränsle/produktionsställe.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 20 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning för den del som överstiger 20 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Maxavgift i Norden 100 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt bränsle/produktionsställe som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 3 000 EUR per bränsle/produktionsställe. Övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2019 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av ett bränsle och produktionsställe. För granskning av ytterligare bränslen/produktionsställen, debiteras 3 000 EUR per pump-typ.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR. I avgiften ingår granskning av ett bränsle/produktionsställe. För granskning av ytterligare bränslen/produktionsställen debiteras 1 500 EUR per bränsle/produktionsställe.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 20 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning för den del som överstiger 20 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 000 EUR per år.
  Maxavgift i Norden 100 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt bränsle/produktionsställe som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 3 000 EUR per bränsle/produktionsställe. Övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta flytande och gasformiga bränslen

  3.1 ⇛ 3.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas gitlighetstid har förlängts med 17 månader. Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m. 31 augusti 2023.

  3.0 ⇛ 3.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas gitlighetstid har förlängts med 9 månader. Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

  3.0: Antagande av kriterier

  Kriterier för Flytande och gasformiga bränslen beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 14 juni 2017. Versionen, 1.0, är giltig till den 30 juni 2021.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan!  

  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare godkänna villkoren för portalen. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.  

  Vänligen fyll i fullmakten. När fullmakten är ifylld kommer ni få inloggning av oss. 

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Flytande och gasformiga bränslen.  

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

För mer information kontakta: