English
Favoriter
Bild för produktgrupp, fettäta papper

Fettäta papper 049

Svanenmärkta bakplåtspapper tillhör de som har minst miljöbelastande inverkan på marknaden. Svanen ställer krav på att de ska innehålla råvaror från certifierade skogsbruk, de ska ha låg energiförbrukning vid produktion, användningen av miljöfarliga kemikalier ska vara begränsad och luftutsläppen ska vara låga.

Kriterierna för fettäta papper finns i tre dokument. I kriteriedokumentet samt i dokumenten "Basmodul" och "Kemikaliemodul". Dessa hittar du här:

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta fettäta papper

  4.1 ⇛ 4.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för Svanenmärkta fettäta papper har förlängts med 24 månader. Samtidigt har en redaktionell rättelse gjorts i krav O8. Den nya versionen, 4.2, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  4.0 ⇛ 4.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Giltighetstiden för kriterierna för Svanenmärkta fettäta papper har förlängts. Den nya versionen, 4.1, är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  4.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 4 av Nordisk Miljömärknings kriterier för fettäta papper har publicerats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 31 december 2018.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsvägledning och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsvägledning Fettäta papper

  I vägledningen finns nyttiga länkar till såväl den ansökningsblankett du ska använda som till kriterier och avgifter.

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsvägledning
  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

  Lycka till med din ansökan!

Kontakta mig för mer information