English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Engångspåsar, -slangar och -tillbehör för medicinskt bruk 098

Engångspåsar, -slangar och -tillbehör för medicinskt bruk 098

Produkter som kan märkas är engångsprodukter och -tillbehör för dialys, intravenös infusionsbehandling, behandling av urinretention och inkontinens, blodpåsar och stomipåsar.
En Svanenmärkt engångsprodukt för hälso- och sjukvård uppfyller strikta kemiska krav. Dessa inkluderar lim som används i produkten och tillsatser i plasten, såsom mjukgörare, färgämnen och antioxidanter. Kraven på säkerhet och kvalitet sätts för att säkerställa att produkterna är säkra att använda och fungerar enligt avsikten. Kraven inkluderar:

 • Förbud för PVC och latex
 • Siloxanerna D4, D5 och D6 är inte tillåtna i silikon men tillåts i silikonen som föroreningar i begränsade mängder
 • Ftalater får inte tillsättas i plasten
 • Kemikalier klassificerade som miljöskadliga, giftiga, allergiframkallande, hormonförstörande och CMR (cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska) får inte tillsättas plasten eller vara del av limmet
 • Produkt och delar måste överensstämma med EU:s direktiv om medicinska produkter (2001/83 / EG) och / eller förordningen om medicintekniska produkter (2017/745 / EU)

 

Kriterierna finns endast på engelska. Ta kontakt med Svanen om du har behov av översättning till ett skandinaviskt språk.

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning                                             Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2021 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta engångspåsar, -slangar och -tillbehör för medicinskt bruk

  2.4 ⇛ 2.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen heter 2.5 och är giltig t.o.m. 31 december 2026.

  2.3 ⇛ 2.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Den nya versionen, 2.4, är giltig t.o.m. 31 december 2024.

  2.2 ⇛ 2.3: Justering av kriterierna

  Krav O5 och O6 har justerats. Den nya versionen, 2.3, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  2.1 ⇛ 2.2: Justering av kriterierna

  Krav O5 har justerats. Den nya versionen, 2.2, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  2.0 ⇛ 2.1: Justering av kriterierna

  Kriterierna har justerats gällande undantag för färgmedel klassat som H317. Den nya versionen, 2.1, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  1.8 ⇛ 2.0: Ny generation kriterier

  Kriterierna har reviderats och en ny generation har publicerats. Den nya versionen, 2.0, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  1.7 ⇛ 1.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 1.8, är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  1.6 ⇛ 1.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Samtidigt togs krav K6 om retursystem bort. Den nya versionen, 1.7, är giltig t.o.m. 30 juni 2020.

  1.5 ⇛ 1.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Samtidigt togs också krav M7 om marknadsföring bort. Den nya versionen, 1.6, är giltig t.o.m. 31 mars 2019.

  1.4 ⇛ 1.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna för Svanemärkta engångspåsar, -slang och -tillbehör för medicinskt bruk har förlängts. Den nya versionen, 1.5, är giltig t.o.m 31 december 2017

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information