English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Engångspåsar, -slangar och -tillbehör för medicinskt bruk 098

Engångspåsar, -slangar och -tillbehör för medicinskt bruk 098

Produkter som kan märkas är engångsprodukter och -tillbehör för dialys, intravenös infusionsbehandling, behandling av urinretention och inkontinens, blodpåsar och stomipåsar.
En Svanenmärkt engångsprodukt för hälso- och sjukvård uppfyller strikta kemiska krav. Dessa inkluderar lim som används i produkten och tillsatser i plasten, såsom mjukgörare, färgämnen och antioxidanter. Kraven på säkerhet och kvalitet sätts för att säkerställa att produkterna är säkra att använda och fungerar enligt avsikten. Kraven inkluderar:

 • Förbud för PVC och latex
 • Siloxanerna D4, D5 och D6 är inte tillåtna i silikon men tillåts i silikonen som föroreningar i begränsade mängder
 • Ftalater får inte tillsättas i plasten
 • Kemikalier klassificerade som miljöskadliga, giftiga, allergiframkallande, hormonförstörande och CMR (cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska) får inte tillsättas plasten eller vara del av limmet
 • Produkt och delar måste överensstämma med EU:s direktiv om medicinska produkter (2001/83 / EG) och / eller förordningen om medicintekniska produkter (2017/745 / EU)

 

Kriterierna finns endast på engelska. Ta kontakt med Svanen om du har behov av översättning till ett skandinaviskt språk.

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2021

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen + moms
  från 0 – 30 miljoner EUR
  0,05 % av omsättningen + moms
  > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta engångspåsar, -slangar och -tillbehör för medicinskt bruk

  2.1 ⇛ 2.2: Justering av kriterierna

  Krav O5 har justerats. Den nya versionen, 2.2, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  2.0 ⇛ 2.1: Justering av kriterierna

  Kriterierna har justerats gällande undantag för färgmedel klassat som H317. Den nya versionen, 2.1, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  1.8 ⇛ 2.0: Ny generation kriterier

  Kriterierna har reviderats och en ny generation har publicerats. Den nya versionen, 2.0, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  1.7 ⇛ 1.8: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 1.8, är giltig t.o.m. 31 december 2020.

  1.6 ⇛ 1.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Samtidigt togs krav K6 om retursystem bort. Den nya versionen, 1.7, är giltig t.o.m. 30 juni 2020.

  1.5 ⇛ 1.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Samtidigt togs också krav M7 om marknadsföring bort. Den nya versionen, 1.6, är giltig t.o.m. 31 mars 2019.

  1.4 ⇛ 1.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna för Svanemärkta engångspåsar, -slang och -tillbehör för medicinskt bruk har förlängts. Den nya versionen, 1.5, är giltig t.o.m 31 december 2017

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Engångspåsar, -slangar och tillbehör för medicinskt bruk.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information