English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, engångsbatterier

Engångsbatterier 001

Produktgruppen består av bärbara engångsbatterier i enlighet med definitionen i EU: s batteridirektiv, 2006/66 / EG.

Svanen fokuserar på batteridriftstid och hållbarhet - för att säkerställa en lång livslängd för batteriet och därmed minska resursförbrukningen.

Kraven för Svanenmärkta engångsbatterier omfattar bland annat:
• låga gränsvärden för använding av tungmetaller i batterier
• förbud mot PVC i såväl batterier som förpackningar
• CSR-policy för att säkerställa ansvarsfull användning och inköp av begränsade råvaror och "konfliktfria" mineraler
• strikta testkrav på batteridriftstid, hållbarhet, säkerhet och kvalitet.

 • Avgifter gällande från den 1 januari 2021

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen + moms från 0–30 miljoner EUR
  0,05 % av omsättningen + moms > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta engångsbatterier

  5.0 ⇛ 5.1: Justering av krav

  Krav O9 har justerats beträffande minsta tillåtna driftstid. Den nya versionen heter 5.1 och är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  4.8 ⇛ 5.0: Ny kriteriegeneration

  En ny generation av kriterier för Svanenmärkta engångsbatterier har antagits. Den nya versionen heter 5.0 och är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  4.8 ⇛ 4.9: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid hr förlängts med 6 månader. Den nya versionen heter 4.9 och är giltig t.o.m. 31 december 2020.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Engångsbatterier.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information