English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Succé för Svanens första nordiska kampanj

Succé för Svanens första nordiska kampanj

Svanens första nordiska kampanj lanserades i juni i år. Kampanjen hade två viktiga uppgifter; att visa varför och hur Svanen ställer stränga klimat- och miljökrav, och att få människor att upptäcka bredden av Svanenmärkta produkter. Den kampanjuppföljning Svanen genomfört visar att kampanjen både nått ut och fått målgruppen att agera på budskapet; att Svanen visserligen är svår att få, men lätt att välja.

I kampanjkonceptet, som skapats av Forsman & Bodenfors, berättas Svanens historia av produkter och tjänster som inte klarat Svanens hårda krav. Det som skiljer märkningen från många andra certifieringar är att Svanen har ett helhetsperspektiv, utgår från livscykeln och är Nordens officiella miljömärkning. Det gör den till en av världens tuffaste miljömärkningar.

70 %, anser att kampanjen visar att Svanen gör det lättare att välja produkter som är bättre för miljön.

Eftersom Svanenmärkningen är så noggrann och har krav som sätts utifrån ett helhetsperspektiv och en varas eller tjänsts hela livscykel, så är märkningen svår att få för varor och tjänster. Men för konsumenter är den lätt att välja. Det finns idag 57 olika produktgrupper som kan Svanenmärkas och över 20,000 Svanenmärkta varor och tjänster på marknaden.

Svanens position som den strängare miljömärkningen, som gör köpbeslut enklare, sammanfattas i den nya taglinen Svanen. Svår att få. Lätt att välja.

Målgruppen tycker om Svanen mer – och agerar

Kampanjuppföljningen, som utförd under vecka 26 av undersökningsföretaget Annalect, visar att svenska konsumenter tagit till sig kampanjens budskap.

70 %

anser att kampanjen visar att Svanen gör det lättare att välja produkter som är bättre för miljön.

6 av 10

säger att kampanjen gör det tydligt att Svanen är svår att få för varor och tjänster.

6 av 10

menar att det är tydligt att Svanen finns på många olika typer av produkter.

Respondenterna fick också frågan om hur kampanjen påverkat deras syn på Svanen. 5 av 10 menade att kampanjen bidragit till att de fått större förståelse för hur viktig märkningen är, och att de ska titta efter Svanen oftare i butik.

Men en sak är vad man säger att man ska göra, och en annan vad man faktiskt gör. Nära en tredjedel, 29 %, säger att kampanjen fått dem att agera, till exempel genom att titta efter Svanen när de handlat.

– Vi är väldigt nöjda och stolta över att vår kampanj, som skiljer sig markant från tidigare kommunikation, blivit så väl emottagen. Svenskarna har både förstått budskapet och stärkt sin förståelse för Svanen. Dessutom har de tittat efter Svanen i butik! Det var ett djärvt nytt grepp att låta produkter, med en humoristisk underton, tala ut om Svanens tuffa krav. Vi ser fram emot att få fortsätta arbeta med konceptet, säger Christian Quarles van Ufford, marknads- och kommunikationschef på Miljömärkning Sverige.

Se filmen om kampanjen