English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Kvinnorna vänder upp och ner på börsen

Svanen analys- Det är kvinnorna som vänder upp och ner på börsen

Kvinnorna är nyckeln till en mer hållbar finansmarknad. Det visar Svanens rapport ”Det är kvinnorna som vänder upp och ner på börsen” – om kvinnor som maktfaktor för ett mer hållbart sparande, både i Sverige och i världen.

Behov av en oberoende märkning

Miljömärkning Sverige lät undersöka vilka drivkrafter, möjligheter och hinder som finns hos de som är intresserade av att spara hållbart, det vill säga fyra av tio svenska konsumenter (Kantar Sifo 2017). Den vanligaste orsaken till intresse av att spara hållbart handlar om att man tänker på miljön.

 

 

– Det är en lovande inställning att var fjärde svensk vill spara hållbart. Och det ska bli spännande att följa utvecklingen hos fondbolagen. Kommer de att utöka antalet hållbarhetscertfierade fonder för att fånga upp det här stora intresset? Kommer de att skylta tydligare med dem på fondtorgen? säger Per Sandell, ansvarig för investeringsfonder på Miljömärkning Sverige.

Det vanligaste hindret till att man inte sparar hållbart är att man inte har tid att ta reda på vilka fonder som är hållbara – och inte minst att det inte går att avgöra om en fond är hållbar på riktigt. Åtta av tio sparare vill ha en hållbarhetsmärkning som kontrollerar och följer upp kraven och i regel litar även de som vill spara hållbart mer på en oberoende märkning än på sin bank som rådgivare kring vilken fond som är mer hållbar.

Kontrollerar en tredjedel

Internationella studier visar på liknande resultat som i Miljömärkning Sveriges undersökning, nämligen att det är kvinnor, särskilt de yngre, som kommer att bana väg för hållbara investeringar. Och de har kraft att kunna påverka, eftersom kvinnor kontrollerar en tredjedel av världens tillgångar (Power of the Purse, Center for Talent Innovation).

De första Svanenmärkta fonderna fick licens hösten 2017. Undersökningen (Kantar Sifo 2017) gjordes innan dessa fonderna lanserades.

Läs mer i  rapporten - Det är kvinnor som vänder upp och ner på börsen

Läs om Svanenmärkta fonder

De flesta sparare litar mer på en oberoende miljömärkning än på sin bank när det gäller att välja hållbara fonder.