English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Svanen och EU Ecolabel bland de mest kända i världen

Svanen och EU Ecolabel är bland de tio mest kända i hela världen bland olika miljömärken och certifieringar . Det visar en ny rapport "Reviewing the Adoption of Ecolabels by Firms" från internationellt erkända utbildningsinstitutet IMD Business School. De har frågat internationella företagsledare som går på IMD:s kurser i strategisk affärsledning.

Svanen och EU Ecolabel hamnade bland de tio bästa i spontan kännedom, det vill säga kännedom om märket utan att den tillfrågade får se några märken framför sig. Svanen lyftes, tillsammans med Blå Ängeln (Tyskland) fram som en inspirerande pionjär för andra märken. Inte minst har Svanen och Blå Ängelns krav påverkat offentliga upphandlingskriterier. Det visar de djupintervjuer samt webbenkäter (1 052 svar) som IMD sammanställt.

– Det är tillfredsställande att se att vi även har en stark ställning i världen med både med EU Ecolabel och Svanen. Det förstärker de positiva siffror vi redan ser i de årliga nordiska marknadsundersökningarna, säger Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige.

– Det är också mycket positivt att rapporten rekommenderar att företag bör välja en miljömärkning som tar hänsyn till livscykelperspektivet i sina kriterier, såsom vi gör med Svanen och EU Ecolabel. Idag finns många olika typer av certifieringar och miljö- och energimärken, som inte har ett livscykelperspektiv, vilket gör det svårt för konsumenten att göra ett bra val, säger Ragnar Unge.

De utmaningar för framtiden, som miljömärkningarna behöver hantera inför såväl företag som konsument, är enligt IMD:s rapport:

  • Förklara de ekonomiska fördelarna
  • Utveckla hälsofördelarna i märkningarna

Läs en sammanfattning av rapporten