English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. EU inleder klimatkampanjen A world you like

EU drar igång nu en klimatkampanj "A world you like. With a climate you like." Syftet är att lyfta klimatfrågan och visa på smarta lösningar. Det ska vara lätt för EU-medborgarna att göra rätt val för klimatet.

Conny Hedegaard
Conny Hedegaard
Konferensen inleddes av Danmarks fd miljöminister, numera EU-kommissionär för klimatarbete, Connie Hedegaard:

– Vi har ett val: vi kan agera utifrån vår kunskap om klimatförändringarna. Eller vi kan sitta och titta på när det blir värre men båda alternativen har en prislapp. Så varför inte skapa en värld som vi vill ha, med ett klimat som vi vill ha, medan vi fortfarande har tid?

Kampanjen ska fokusera på kostnadseffektiva lösningar för att uppnå EU: s mål om en 80–95% minskning av växthusgasutsläppen till 2050.

– Människor vill göra rätt, så det måste vara lätt att göra rätt. Idag kanske hälften av oss kanske gör de rätta sakerna. Men hur kan vi få den andra hälften att göra det? säger Connie Hedegaard, kommissionär för "climate action".

Ed Davey, statsekreterare för energi&klimatfrågor i Storbrittannnien, underströk hur viktigt det är att krossa myten om att klimatsatsningar skulle innebära en extra kostnad.

– Vi måste kommunicera att det inte är en extra utgift för staten och att det istället kan ge vinster till exempel som nya gröna jobb. Här i Storbritannien har vi idag 940 000 som arbetar inom den gröna sektorn. Vi höjer ambitionsnivån, säger Ed Davey.

På eftermiddagen delades deltagarna in i smågrupper för att arbeta fram handfasta tips för hur man kan kommunicerar klimatbudskapet. Svanen deltog i gruppen för Bygga&leva. Kampanjen kommer att föras via Facebook och Twitter och andra sociala media.

Tre viktiga punkter

Gruppen där Svanen medverkade identifierade tre viktiga åtgärder för att nå ut.

  1. Visa upp goda exempel.
  2. Förpacka ditt budskap snyggt så det känns trendigt att göra rätt.
  3. Få med politiker i arbetet, så de fattar rätt beslut.

– Jag lyfte, som ett gott exempel, fram att det byggs Svanenmärkta hus i Sverige. Här är det företagen som går före politiken och tar fram kostnadseffektiva, energisnåla, sunda hus, säger Anna Norberg, kommunikatör Svanen.

Sverige är ett av de länder som valts ut som samarbetspartner till kampanjen. Andra deltagare från Sverige var Naturvårdsverket och Stockholm Environment Institute.

Kampanjen på Facebook

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

 

 

För mer information, kontakta:

Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige:
Tel: 08 - 55 55 24 13
E-post: anna.norberg@svanen.se