English
Favoriter
  1. Kemikalier rinner rakt igenom reningsverket - gå med i Sminkuppropet

Resorcinol, Klormetylisotiazolinon, Thymol. Listan över kemikalier med obegripliga namn i helt vanligt schampo, balsam och hårfärg kan göras oändlig.

Kemikalier i reningsverket– Vart och vartannat ämne i hårvårdsprodukter är miljöfarliga och i många fall vet vi inte om de är nedbrytbara eller ej, säger Cajsa Wahlberg på Stockholm vatten.

Vid utloppet på Henriksdals reningsverk i Stockholm forsar vattnet ut i Saltsjön med en rasande fart. Enligt neonskylten på väggen alldeles intill rör det sig just nu om 2 953 liter i sekunden. Men trots att vattnet har hunnit passera flera renande bassänger före utloppet är det oklart om det verkligen är helt fritt från skadliga ämnen.

– Det finns inte tillräcklig forskning om exakt vilka kemikalier som kan brytas ner och vi vet även för lite om hur de påverkar miljön när de släpps ut, säger Cajsa Wahlberg.

Ibland känner hon en svag doft av parfym vid utsläppsbassängen. Parfymämnen är också en ämnesgrupp där det ingår många ämnen som räknas som stabila och som inte kan brytas ner i reningsverket.

– Ett annat ämne som heller inte kan brytas ned helt är triclosan som bland annat finns i vissa tandkrämer och deodoranter. Det är väldigt skadligt för vattenlivet och har påträffats i gallan på fiskar här i Stockholm, säger Cajsa Wahlberg.

Kemikalier i reningsverkenCirka fem procent av det triclosan som kommer till reningsverken forsar rakt igenom och ut i vattendragen med utloppsvattnet. Men upp emot 50 procent stannar kvar i reningsverkets slam – en näringsrik restprodukt som används för bland annat växtnäring och för mark- och deponitäckning.

– Vi har certifierat vårt slam och strävar efter att hålla det så fritt från miljöfarliga ämnen som möjligt. Därför ställer vi krav på de företag som leder sitt avloppsvatten till oss, men det är svårare med hushåll där det inte finns någon lagstiftning, säger Cajsa Wahlberg.

Mycket information och olika kampanjer har gjort att stockholmarna blivit bättre och spolar ner allt mindre skräp. Ändå känner Cajsa Wahlberg en oro över hur de produkter som ändå spolas ut påverkar miljön.

– Framför allt är jag orolig för hårfärgningsprodukter som innehåller en oerhört stor mängd kemikalier. Vi vet för lite om vad som händer med miljön när de släpps ut i vattnet.

– En positiv sak är ändå att det måste finnas en innehållsdeklaration på förpackningen för kosmetika- och hygienprodukter. Men det finns ju inte en chans att vanliga konsumenter ska veta vad alla ämnen gör med miljön. Det är därför det är så bra med en miljömärkning, då har någon annan redan gjort det jobbet, säger hon.

Svanenmärkt kosmetika tillhör de minst miljöbelastande produkterna inom sin kategori och får inte innehålla triclosan. Väljer man en Svanenmärkt produkt:

  • Minskar man utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen.
  • Främjar man ämnen som lätt bryts ner i naturen.
  • Får man effektiva och dryga produkter.

Skriv under Sminkuppropet och visa att det finns ett behov av miljömärkt kosmetika!