English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. För spararen

Vad jag bör veta om Svanenmärkta fonder och investeringsprodukter

Vi vet att vi kan påverka omvärlden genom de val vi gör när vi handlar varor och tjänster. I mer än 30 år har konsumenter använt Svanenmärket som vägledning för att kunna välja produkter som lever upp till tuffa krav på miljö-, hälsa och kvalitet, och som bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

Genom Svanenmärkningen har vi tillsammans direkt påverkat företag till en minskad miljöpåverkan. Genom Svanenmärkta fonder och investeringsprodukter kan du nu påverka företagen indirekt genom ditt ägande. Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. 

En Svanenmärkt fond innebär att:

  • Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska. Se exkluderingskraven.
  • Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen. Se inkluderingskraven.
  • Fonden ska öppet tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.
  • Fonden uppmuntras till ett aktivt ägande och driver ett omfattande påverkansarbete gentemot företagen i portföljen. 

Svanenmärket på en fond innebär inte att alla företagen i fonden är hållbara eller utan problem och utmaningar. Många branscher befinner sig i en omställningsfas. Våra krav på fonden syftar till att, genom din investering i fonden, påverka marknader, branscher och företag i en mer hållbar riktning.  

Du kanske inte har tänkt på det, men att spara pengar i fonder innebär ett ägande av företag. Visserligen ett litet ägande, och tillsammans med andra sparare, men det samlade kapitalets makt är stor. Blir vi många som sparar Svanenmärkt – ja då är vi övertygade om att det kommer ha en positiv påverkan på vår omvärld. 

Observera att Svanenmärkning av en fond inte är någon garanti för fondens avkastning eller för hur riskfylld placeringen är.

Hjälper gärna till om du har funderingar!

  • Per Sandell Verksamhetsstöd och Enhetschef finansiella tjänster och logistik +46 (0)8 55 55 24 35 per.sandell@svanen.se