English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Svanen och Nordiska Ministerrådet

Berättelsen om Svanen och Nordiska Ministerrådet

Det hela började i slutet på 80-talet. Någonstans bland axelvaddar och hårspray blev människor allt mer medvetna om den accelererande miljöförstöringen och de konsekvenser den ledde till.

Nordiska ministerrådets flagga vajar i vinden
För att göra det möjligt för konsumenterna att göra bra val för miljön tog de initiativ till det vi idag känner igen som Nordens officiella miljömärkning – Svanen.

Under samma period hade FN:s Världskommission för miljö och utveckling (mer känd som Bruntlandkommissionen) lanserat rapporten "Vår gemensamma framtid" och introducerat begreppet hållbar utveckling. En av slutsatserna var att miljön inte bara ska vara för några få, utan att alla kan bidra till att minska miljöbelastningen.

Nordiska ministerrådet tog detta på allvar. För att göra det möjligt för konsumenterna att göra bra val för miljön tog de initiativ till det vi idag känner igen som Nordens officiella miljömärkning – Svanen.

Med Nordiska Ministerrådets blå-vita logotyp som förebild skapades det grön-vita Svanenmärket. Den svan som nu, drygt 30 år senare, känns igen av 95 % av nordborna.

Sedan dess har Ministerrådet och Svanen samarbetat nordiskt och nationellt, på olika arenor och på olika sätt. När Nordiska Ministerrådet 2019 antog en ny vision föddes planerna på att fördjupa samarbetet ytterligare.

”Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.” 

Under visionen startades ett antal spännande projekt. Ett av dessa handlar om att underlätta för och uppmuntra till en mer hållbar livsstil. En given samarbetspartner i just det projektet blev Svanen – Nordens officiella miljömärkning som dagligen arbetar för att främja hållbar produktion och konsumtion.

Huvudbudskapet i projektet är att:

”Det ska vara lätt att göra hållbara val i vardagen.”

Och det är ju precis det som Svanen handlar om – att vara ett konkret verktyg för en mer hållbar livsstil. Med Svanen på allt ifrån batterier till fonder och bostäder visar vi hur enkelt det kan vara att göra hållbara val i vardagen. Bara titta efter Svanen när du ska köpa en vara eller tjänst.

Och angående produktgruppen fonder, så är det faktiskt delvis Ministerrådets förtjänst att det idag finns 58 Svanenmärkta fonder att välja bland i Norden. De var med och stöttade och såg till så att kraven på fonder togs fram. Och på ett liknande vis har de varit delaktiga i att det nu finns kriterier för Svanenmärkning av e-handelstransporter. Den nyaste produktgruppen i Svanens breda utbud av varor och tjänster.

Så, med stöttning av Nordiska Ministerrådet gör Svanen det enklare för nordiska konsumenter att leva mer hållbart. Märkningen är ett viktigt verktyg i omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Ytterligare ett exempel på hur samarbetet tagit sig uttryck är den första gemensamma nordiska reklamkampanjen som gjorts med stöd av Nordiska Ministerrådet.

Se övriga nordiska länders kampanjsidor/webbplatser:

Norge
Danmark
Finland
Island