Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English

Statistik över Svanenmärkta hus

Intresset för Svanenmärkta hus är stort. Därför har vi två enkla grepp för dig som vill veta var det byggs och hur många som finns: vår huskarta och vår statistik för boende-enheter.

Statistik över Svanenmärkta hus

 

Det byggs så det knakar! På vår huskarta hittar du alla typer av Svanenmärkta hus; småhus, flerbostadshus, förskolor och skolbyggnader som både har byggts och som just nu är under uppförande, från Luleå i norr till Frederica på Jylland i Danmark.

Här i diagrammet kan du se hur många bostadsenheter respektive huskroppar som byggts fram till årsskiftet 2023/2024 i Sverige. Samt hur många som är under byggnation. Med "bostadsenheter" avses en villa/ ett radhus/ en lägenhet/ en förskola/ en skola.

Byggnadernas storlek varierar enormt i såväl antal kvadratmeter som i antal lägenheter. Vissa av projekten består av flera huskroppar men dess antal har vi i nuläget ingen statistik för.

Färdigställda Svanenmärkta småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor

Svanenmärkta projekt - Huskroppar

Svanenmärkta projekt - Boendeenheter
Svanenmärkta projekt - Huskroppar

Svanenmärkta projekt - Boendeenheter