English
Favoriter
  1. Toshiba TEC Nordic AB

Toshiba TEC Nordic AB

Toshiba TEC ingår i Toshiba Corporation som etablerades 1875 och är ett av världens största företag med en mångfald av produkter. Toshiba TEC Nordic är ett helägt dotterbolag och erbjuder multifunktionsskrivare, etikettskrivare, lösningar för dokumenthantering samt support och service för den nordiska marknaden.

Den svenska verksamheten är trippelcertifierad inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö, enligt ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 18001.

Toshiba arbetar aktivt med hållbarhet genom forskning och utveckling av återvinningsbara och energisnåla produkter och lösningar för minsta möjliga miljöpåverkan. Miljöfrågorna är högt prioriterade och vi arbetar konsekvent och målinriktat för att se till att våra produkter och affärsprocesser är skonsamma för miljön. Det har gett oss en position som en av de världsledande tillverkarna av elektronikprodukter.

Toshiba stöttar även olika miljöprojekt runt om i världen och kompenserar på så sätt för de utsläpp som vår verksamhet och våra produkter genererar. Vi kallar arbetet Carbon Zero.

Licensnummer 3015 0024
Telefon +4687344600
E-post
Adress Box 1488 SE-171 28 SOLNA

Produkter