English
Favoriter
  1. Pareto Asset Management

Pareto Asset Management

Vi är en aktiv förvaltare och syftar till att skapa en bra avkastning genom aktiva investeringsval. Våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar bygger bland annat på riktlinjerna till den norska Statens pensionsfond och FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Det innebär att vi beaktar sociala förhållanden, miljö och hållbarhet när vi överväger investeringar i företag.

Licensnummer 3101 0020
Telefon
E-post
Adress Postboks 1810 Vika NO-0123 Oslo

Produkter