English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Maskindiskmedel för professionellt bruk 080

Maskindiskmedel för professionellt bruk 080

Maskindiskmedel, flerkomponentssystem, torkmedel och blötläggningsmedel för professionellt bruk på institutioner och i storkök kan Svanenmärkas. Kriterierna omfattar även produkter som används till instrumentdisk inom vården.

Kraven omfattar bland annat:

 • Miljöegenskaper (ekotoxicitet och biologisk nedbrytbarhet) för de kemikalier som används i produkterna.
 • Hälsoegenskaper för de kemikalier som används i produkterna. Till exempel ingen användning av parfymer, CMR-klassificerade ämnen eller andra särskilt problematiska ämnen såsom hormonstörande och misstänkt hormonstörande ämnen på listor från EU och nationella myndigheter.
 • Effektivitetstester.
 • Återvinningsbar design av förpackningen (och återanvändning av större förpackningar) vilket bidrar till en cirkulär ekonomi.

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 812 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 406 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 067 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 067 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 812 EUR per recept. Övriga ärenden debiteras utefter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR.
  4–8 timmar 812 EUR.
  8 eller fler timmar 1 625 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 778 EUR per recept.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 389 EUR per recept.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 778 EUR per recept. Övriga ärenden debiteras utefter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 576 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt maskindiskmedel för professionellt bruk

  3.7 ⇛ 3.8: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 12 mars 2024 att förtydliga att färgade förpackningskomponenter av PP får ha upp till 5 % PE om det kommer från masterbatch och att återvunnen plast, som köps in som en typ av polymer, t.ex. PP, anses vara monomaterial (O15). Den 16 april beslutades att förlänga övergångsperioden för TiO2 i krav för klassificering av ingående ämnen (O4). Den nya versionen heter 3.8.

  3.6 ⇛ 3.7: Justering av krav

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 19 december 2023 att i krav O17 förlänga övergångsperioden för material i flexibla plastpåsar. Detta gäller nu även icke-farliga varor (non ADR).

  Den nya versionen heter 3.7.

  3.5 ⇛ 3.6: Justering av produktgruppsdefinitionen och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Nordisk Miljömärkning beslutade den 14 november 2023 att förlänga
  giltighetstiden för kriterierna till och med 31 december 2027.

  Den 23 november 2023 justerades produktgruppsdefinitionen, vilket innebär att även produkter för att tvätta annat redskap och utrustning ingår i instrumentdisk.

  Den nya versionen heter 3.6.

  3.4 ⇛ 3.5: Justering av krav

  Krav O15 har justerats så att undantaget i O15 för membran, wafers och tätningar även gäller expanderad polyeten (EPE) och expanderad polypropen (EPP).

  Den nya versionen heter 3.5 och är giltig till 31 december 2026.

  3.3 ⇛ 3.4: Justering av krav

  Krav O4 har justerats och en tidsbegränsad övergångsperiod – till den 30 juni 2024 – för titandioxid i fasta blandningar infördes.

  Den nya versionen heter 3.4 och är giltig till och med 31 december 2026.

  3.2 ⇛ 3.3: Justering av krav

  Krav O17 har justerats och den tillåtna procentandelen EVOH i flexibla plastpåsar (pouches) har ökats från 2 till 5. Vidare har övergångsperioden gällande monomaterial för flexibla plastpåsar som är avsedda för produkter som omfattas av ADR-förordningen förlängts med ett år till 2023-12-31.

  Den ny version heter 3.3 och är giltig till 31 december 2026.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav

  Krav O11 har justerats och H411-klassade tensider är undantagna från kravet. Den ny version heter 3.2 och är giltig till 31 december 2026.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  Krav O21 har justerats så att minst ett test utförs vid den lägsta doseringen om doseringen är angiven i ett intervall. Den nya versionen, 3.1, är fortsatt giltig t.o.m den 31 december 2026.

  3.0: Ny kriteriegeneration publicerad 

  Nordiska miljömärkningsnämnden har beslutat om en ny generation av kriterier för maskindiskmedel för professionellt bruk den 25 november 2021. Den nya generationen, 3.0, är giltig t.o.m. den 31 deceber 2026.

  2.12 ⇛ 2.13: Justering av krav

  Övergångsperioden för titandioxid i K4 har förlängts till den 30 juni 2023.

  Den nya versionen heter 2.13 och är giltig till den 30 september 2023.

  2.11 ⇛ 2.12: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 9 månader. Den nya versionen, 2.12, är giltig t.o.m den 30 september 2023.

  2.10 ⇛ 2.11: Justering av krav

  K4 har justerats gällande en övergångsperiod för titandioxid. Den nya versionen, 2.11, är fortsatt giltig t.o.m 31 december 2022.

  2.9 ⇛ 2.10: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 9 månader. Den nya versionen, 2.10, är giltig t.o.m den 31 december 2022.

  2.8 ⇛ 2.9: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.9, är giltig t.o.m den 31 mars 2022.

  2.7 ⇛ 2.8: Justering av krav

  K3, K4 och K10 har justerats så att hänvisning till gammal kemikalielagstiftning tagits bort. Vidare har K28 Retursystem tagits bort. Den nya versionen, 2.8, är fortsatt giltig t.o.m 31 mars 2020.

  2.6 ⇛ 2.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.7, är giltig t.o.m den 31 mars 2020.

  2.5 ⇛ 2.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.6, är giltig t.o.m den 31 mars 2018.

  2.4 ⇛ 2.5: Justering av krav

  K10: En ändring av K10 – Miljöfarliga ämnen – har genomförts vilken innebär att enzymet proteas/subtilisin klassificerat H411 undantas från kravet. Den nya versionen, 2.5, är giltig t.o.m 31 mars 2016.

  2.3 ⇛ 2.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Sekretariatsledarmötet beslutade den 15 maj 2013 att förlänga kriteriernas giltighet med 21 månader. Den nya versionen heter 2.4 och gäller till den 31 mars 2016.

  2.2 ⇛ 2.3: Produktgruppsdefinitionen har utvecklats

  • Produktgruppsdefinitionen har utvecklats och omfattar även produkter för disk- /desinfektionsmaskiner och sköljning-/desinfektionsmaskiner.Mer om detta står att läsa på sidan 4 under "Vad kan svanenmärkas".
  • K20 på sidan 13 har fått ett tillägg med anledning utav den utvidgade produktgruppsdefinitionen.
  • Säkerhetsdatablad ska vara enligt gällande lagstiftning i ansökningslandet såsom appendix II i "REACH förordning 19/2006/EG samt senare tillägg och förändringar". Textraden återkommer under ett flertal krav.
  • K12 – endast textmässig korrigering utav en siffra. Förut refererades det till kravet K6 för tensider vilket inte stämde eftersom K6 avser enzym. Detta är nu justerat till det riktiga tensidkravet vilket heter K5.
  • Bilaga 3. Möjlighet att specificera hur mycket utav de listade ämnena som ingår i en råvara (Om ja, ange hur mycket:__________)
  • K29 – textjustering så att det nya regelverket är utskrivet direkt i texten. Det refereras även till detta på sidan 16 under "Marknadsföring". Om du inte redan har bekantat dig med det så finns det att hämta här.

Kontakta mig för mer information