Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
 1. Flytande och gasformiga bränslen 099
Bild för produktgrupp, flytande och gasformiga bränslen

Flytande och gasformiga bränslen 099

Produktgruppen omfattar flytande och gasformiga bränslen till transport (väg, sjöfart och flyg), uppvärmning och industriellt bruk. Gasformiga bränslen omfattar också flytande biogas (LBG) och biogasol (även kallat biopropan eller bio-LPG)

Svanenmärket är ett verktyg i omställningen från fossila till förnybara bränslen. Genom att producera Svanenmärkta bränslen, bidrar ni till minskade utsläpp av växthusgaser, bevarande av natur och mer cirkulär ekonomi.

Kraven omfattar bl.a.:

 • Användning av 100 % förnybara och fossilfria råvaror.
 • Reduktion av växthusgasutsläpp med 75–90 % jämfört med fossila alternativ.
 • Årlig dokumentation av växthusgasemissioner, vilket kan användas för hållbarhetsrapportering.
 • Förnybara råvaror från biologiska restprodukter och avfall, i gasformiga bränslen.
 • Förnybara råvaror som är ansvarsfullt producerade, spårbara och från kontrollerade källor.
 • Förbud mot livsmedels- och fodergrödor samt genmodifierade grödor.
 • Förbud mot problematiska råvaror som palm- och sojaolja.
 • Arbetsförhållanden i produktionen av råvaror och bränslen ska leva upp till relevanta FN-konventioner.
 • Uppfyllande av erkända bränslestandarder. 
 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av ett bränsle och produktionsställe. För granskning av ytterligare bränslen/produktionsställen, debiteras 3 251 EUR per pump-typ.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR. I avgiften ingår granskning av ett bränsle/produktionsställe. För granskning av ytterligare bränslen/produktionsställen debiteras 1 625 EUR per bränsle/produktionsställe.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 20 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning för den del som överstiger 20 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 167 EUR per år.
  Maxavgift i Norden 100 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 167 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt bränsle/produktionsställe som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 3 251 EUR per bränsle/produktionsställe. Övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 406 EUR
  4–8 timmar 812 EUR
  8 eller fler timmar 1 625 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR. I ansökningsavgiften ingår granskningen av ett bränsle och produktionsställe. För granskning av ytterligare bränslen/produktionsställen, debiteras 3 114 EUR per pump-typ.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR. I avgiften ingår granskning av ett bränsle/produktionsställe. För granskning av ytterligare bränslen/produktionsställen debiteras 1 557 EUR per bränsle/produktionsställe.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,15 % av produkternas omsättning i Norden upp till 20 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning för den del som överstiger 20 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Maxavgift i Norden 100 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Om utvidgningen avser granskning av nytt bränsle/produktionsställe som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 3 000 EUR per bränsle/produktionsställe. Övriga ärenden debiteras en fast avgift efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR
  4–8 timmar 778 EUR
  8 eller fler timmar 1 557 EUR

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

     
     

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta flytande och gasformiga bränslen

  4.0 Ny generation kriterier

  Nordiska Miljömärkningsnämnden beslutade den 7 december 2022 att anta en ny kriteriegeneration av Svanenmärkta flytande och gasformiga bränslen. Kriteriegeneration 4.0 är giltig till den 31 december 2027.

  3.2 ⇛ 3.3 Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas gitlighetstid har förlängts med 4 månader. Den nya versionen heter 3.3 och  är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  3.1 ⇛ 3.2: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas gitlighetstid har förlängts med 17 månader. Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m. 31 augusti 2023.

  3.0 ⇛ 3.1: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas gitlighetstid har förlängts med 9 månader. Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m. 31 mars 2022.

  3.0: Antagande av kriterier

  Kriterier för Flytande och gasformiga bränslen beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 14 juni 2017. Versionen, 1.0, är giltig till den 30 juni 2021.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

För mer information kontakta: