English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, textilservice

Textilservice 075

Textilservice, det vill säga tvätt och uthyrning av textilier, berör många områden i både det offentliga och privata näringslivet. Tvätt och leverans av arbetskläder, sjukhustextilier, textilier till hotell och restaurang, tyghandduksrullar, mattor och moppar är några exempel.

Uthyrning av textilier är ett miljövänligt alternativ till att äga textilier eller använda engångsartiklar och passar utmärkt i de cirkulära affärsmodeller som vi måste återerövra.

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

 • Avgifter, giltiga fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden  30 000 SEK exkl. moms 
  Omprövningsavgift  15 000 SEK exkl. moms

  Årlig licensavgift:

  Årlig licensavgift 0,15 % av omsättningen upp till 100 000 SEK vilket motsvarar 67 miljoner i omsättning.

  0,05 % på det belopp som överstiger 67 miljoner.
  Minimiavgift för licensen 20 000 SEK per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen 350 000 SEK per år exkl. moms

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök 5 000 SEK exkl. moms per besök

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta tvätterier

  4.0 ⇛ 4.1: Justering samt förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Krav O10 har justerats gällande en övergångsperiod för titandioxid. Dessutom har kriteriernas giltighetstid förlängts med 12 månader. Den nya versionen 4.1 är giltig t.o.m. 30 juni 2024.

  4.0: Ny kriteriegeneration

  Kriterierna har reviderats och en ny generation har beslutats. Den nya versionen 4.0 är giltig t.o.m. den 30 juni 2023.

  3.6 ⇛ 3.7: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen 3.6 är giltig t.o.m. 30 september 2020.

  3.5 ⇛ 3.6: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 15 månader. Den nya versionen 3.6 är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  3.4 ⇛ 3.5: Justering av krav

  Perättiksyra undantas beräkningen i krav O12. Den nya versionen 3.5 är giltig t.o.m. den 31 december 2018.

  3.3 ⇛ 3.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 24 månader. Den nya versionen 3.4 är giltig t.o.m. 31 december 2018.

  3.2 ⇛ 3.3: Justering av krav

  Kraven P10, poäng för miljömärkta textilier och O20 Krav på textilier har justerats så att även textilier märkta med Bra Miljöval och GOTS anses vara miljömärkta textilier.

  Samtidigt togs kravet O36 som berör marknadsföring bort.

  Den nya versionen 3.3 är giltig t.o.m 31 december 2016.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav

  Krav O12, Tvättkemikaliers innehåll av miljöfarliga icke lätt nedbrytbara ämnen har justerats så att enzymet proteas/subtilisin klassificerat H411 undantas från kravet. Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m 31 december 2016.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  O12: Natriumhypoklorit, CAS-nr 7681-52-9 och natrium dichloroisocyanurate, dihydrat, CAS-nr 51580-86-0, som är klassificerade som H410 är undantaget från krav O12, Tvättkemikaliers innehåll av miljöfarliga icke lätt nedbrytbara ämnen.

 • För att få använda Svanen i marknadsföringen av en tjänst måste ni uppfylla ett antal krav samt ha en giltig licens hos Miljömärkning Sverige AB. En ansökan som visar att tjänsten uppfyller kraven för Svanenmärkning skickas till Miljömärkning Sverige AB som kontrollerar ansökan. När ansökan godkänns erhåller ni en Svanenlicens. Ni har sedan rätt att använda Svanen i er marknadsföring av tjänsten så länge licensen är giltig

  Det är den som söker om en Svanenlicens som ansvarar för att inhämta, fylla i formulär och ladda upp dokumentationen i mappsystemet/MSA för att visa att kraven för Svanenmärkningen uppfylls.

  Ansökningsblankett Textilservice

  Ansökan skickas till ansokan@svanen.se. Ni kommer att få en bekräftelse per e-post att ansökan är mottagen och sedan bli kontaktad av er handläggare

  I samband med en ansökan om Svanenlicens förbinder ni er till att följa ”Regler för nordisk miljömärkning av produkter” som finns att läsa här.

  Vi vill också att du ska vara medveten om att din ansökan kan komma att avslås om du inte har levererat all dokumentation som krävs eller om du inte bedöms klara de krav som ställs. Detta gäller inom en period på 12 månader. Om du därefter vill ansöka på nytt måste du skicka in en ny ansökan och betala en ny ansökningsavgift.

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information