Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
 1. Viktig information om ny CLP-klassificering

Viktig information om ny CLP-klassificering

Publicerad 2012-12-19

Nordiska Miljömärkningsnämnden godkände den 14 december 2012 en ändring till Svanens kemtekniska kriterier gällande krav på miljöfarliga råvaror.

Den 1 december 2012 övergick klassificering av ämnen från den gamla faroklassificering med R-fraser till CLP faroklassningen. I förbindelse med det ändrades grunderna till miljöfaroklassificering. I CLP systemet kan man få en faroklassning i kategorier "Fara för skadliga långtidseffekter" (H410, H411, H412) enbart på ämnets kronisk tox (om det finns data för kronisk tox), trots att ämnet är lätt nedbrytbart. Detta påverkar alltså en del ämnen som tidigare inte miljöfaroklassificerades i den "hårda" klassen (långtidseffekter i vattenmiljön), om det finns kronisk tox data för ämnet. Speciellt påverkas tensider, då de ofta har förhållandevis dåliga tox-värden men är lätt nedbrytbara. Konsekvensen av CLP-systemet kan vara att samma tensid från olika leverantörer kan bli bedömt olikt beroende på om det finns kronisk toxicitetsdata eller ej.

Nordisk miljömärkning har haft dialog med några råvareleverantörer om konsekvensen av ändringen för deras råvaror. Vi har också gått genom kravnivån i kemtekniska kriterierna samt undersökt ett stort antal av produktrecepturer för att utvärdera konsekvensen av den ändrade lagstiftning för Svanens krav i kemtekniska produkter. På basis av det har vi gjort en övergripande ändring i våra kemtekniska kriterier. För tillfället har vi undantagit tensider som är klassificerade H411 och/eller H412 från kravet till miljöfarliga ämnen förutsatt att de är lätt nedbrytbara och anaerobt.

Detta under förutsättning att slutprodukten inte klassificeras som miljöfarlig. Svanenmärkta produkter som efter ändringen klassificeras miljöfarliga behöver omformuleras för att behålla sin licens. När produkt klassificeras enligt CLP, ska Miljömärkning kontaktas om produkt då klassificeras farligt för vattenmiljön. En övergångsperiod på 6 månader kan i så fall beviljas.

Nya versioner av kriterier med denna ändring publiceras inom kort. Ändringarna är sammanfattade kort nedan.

Tensider med H412 undantaget

 • 006 Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel version 6 (giltig tom 2013-03-31)
 • 006 Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel version 7 (giltig tom 2015-12-31)
 • 013 Bil- och båtvårdsmedel version 4 (giltig tom 2013-06-30)
 • 017 Maskindiskmedel version 5 (giltig tom 2014-06-30)
 • 026 Rengöringsmedel version 4 (giltig tom 2014-06-30)
 • 051 Golvvårdsmedel version 3 (giltig tom 2013-10-31)
 • 051 Golvvårdsmedel version 4 (giltig tom 2015-12-31)
 • 065 Industrielle rengørings- og affedtningsmidler version 2 (giltig tom 2014-06-30)
 • 070 Rengöringsmedel för livsmedelsindustrin version 1 (giltig tom 2014-06-30)
 • 080 Maskindiskmedel för proffs version 2 (giltig tom 2014-06-30)
 • 093 Textiltvättmedel för proffs version 2 (giltig tom 2014-12-31)

Tensider med H411 undantaget

 • 025 Handdiskmedel version 4 (giltig tom 2013-03-31)

Tensider med H411 och H412 undantaget

 • 013 Bil- och båtvårdsmedel version 5 (giltig tom 2015-03-31)
 • 025 Handdiskmedel version 5 (giltig tom 2016-03-31)
 • 090 Kosmetika version 2 (giltig tom 2014-12-31)

För mer information, kontakta mig