English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter 090

Produktgruppen innehåller alla typer av produkter som omfattas av EU: s kosmetikförordning, t.ex. produkter för hud- och hårvård, solskyddsmedel och dekorativ kosmetika. Dessutom är det möjligt att Svanen vårda produkter för djur, sexprodukter vars sammansättning liknar kosmetiska produkter (t.ex. smörjmedel och analkräm) och våtservetter. Produkter som omfattas av biocidförordningen kan inte Svanenmärkas.

De ämnen som ingår i en Svanenmärkt kosmetisk produkt måste leva upp till strikta miljö- och kemiska krav. Detta innebär att användningen av ett antal läkemedel är förbjuden. Dessutom finns det krav på utformningen av förpackningen för att både begränsa materialförbrukningen och slöseriet med produkterna.

Kraven inkluderar:

* Miljöegenskaper (nedbrytbarhet, bioackumulering och toxicitet för vattenlevande organismer) hos de kemiska ämnena som används.

* Ingen användning av ämnen klassificerade som cancerframkallande, mutagena, reproduktionsskadliga eller allergiframkallande.

* Ingen användning av ämnen på EU: s lista över ämnen som misstänks vara hormonstörande.

* Ingen användning av mikroplast.

* Ingen parfym i baby- och babyprodukter.

* Förpackningsvolym och tömningsgrad för olika typer av förpackningar.

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

 • Avgifter gällande från 1 januari 2019

  Kriteriedokumentet för kosmetika är ett samlingsdokument för varugrupperna:

  • Schampo, balsam, tvål och tandkräm
  • Solskyddsmedel och efter sol-produkter
  • Våtservetter
  • Övriga kosmetiska produkter
  • Produkter utanför Kosmetikaförordningen

  Om flera produkter inom samma varugrupp tillverkas på samma produktionsställe, betraktas de som en enda licens. Ansökningsavgifter betalas per licens medan årsavgiften betalas för alla licenser i produktgruppen.

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen i Norden + moms per år för 0 - 50 miljoner EUR.
  0,05 % av omsättningen i Norden + moms per år för > 50 miljoner EUR.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta kosmetiska produkter

  3.9 ⇛ 3.10: Justering av krav

  Följande krav har justerats:
  • O4 Klassificering av ingående ämnen. Ett tidsbegränsat undantag för titandioxid har införts.
  • O5 Ämnen som inte får ingå i produkten: antibakteriella, desinficerande och antimikrobiella ämnen (utom konserveringsmedel) lades till i förteckningen över förbjudna ämnen för förtydligande (ämnena exkluderades redan genom krav O13).
  • O13 Konserveringsmedel och antibakteriella ämnen justerades för förtydligande.
  • O32 Informationstext. Specifika produkter justerades så att våtservetter märkta i enlighet med EU:s engångsplastdirektiv undantas från kravet.

  Den nya versionen, 3.10, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  3.8 ⇛ 3.9: Justering av krav

  Justering av krav O5 Ämnen som inte får ingå i produkten. Den nya versionen, 3.9, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  3.7 ⇛ 3.8: Justering av krav

  Justering beträffande innehåll av aluminium i olika produkttyper. Den nya versionen, 3.8, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  3.6 ⇛ 3.7: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Följande krav har justerats:

  • O4 - Sensibiliserande amidoamin godkänns som en förorening i Cocamidopropyl Betaine 
  • O5 - Organiska UV-filter TBPT och MBBT undantas från förbud av nanomaterial. Vidare preciserades det i bakgrunden att Amorph Silica (SAS) betraktas som nanomaterial enligt SCCS:opinion och undantas inte från förbud mot nanopartiklar.
  • O11 - Kravet på metaller i färgämnen.

  Dessutom har giltighetstiden för kriterierna förlängts med 24 månader.

  Den nya versionen, 3.7, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

  3.5 ⇛ 3.6: Justering av krav

  pH-intervallet för claimet "mild" för tandkräm har justerats. Samtidigt har bilaga 5 förtydligats. Den nya versionen, 3.6, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  3.4 ⇛ 3.5: Justering av krav

  Krav O22 (Aroma och FL-nummer i tandkräm och munprodukter), O30 (Dokumentation av ekologiska råvaror) och bilaga 8 (claim mild/skonsam) samt bakgrundstext till O20 har ändrats.  Den nya versionen, 3.5, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  3.3 ⇛ 3.4: Justering av krav

  Krav O29 Doseringsanordning och tömning samt bilagorna 1 och 2 har ändrats. Några redaktionella rättelser har även gjorts i såväl den svenska som den engelska versionen. Den nya versionen, 3.4, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  3.2 ⇛ 3.3: Utvidgning av kriterierna

  Kriterierna har utvidgats med sexprodukter. Kravet återfinns under avsnittet "Produkter som inte ingår i Kosmetika- förordningen": O25b Sexprodukter. Den nya versionen, 3.3, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav

  • O26 Mängden emballage: En ny förpackningskategori för plastemballage under tryck har lagts till. Bilaga 2 är rättad.
  • O34 Claim mild/skonsam: Texten har förtydligats i kravet och i Bilaga 8.
  • O43 Retursystem: Kravet har tagits bort.

  Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  O5 Ämnen som inte får ingå i produkten: Små mängder av BHT tillåts i parfymer. Flera fel rättade i både den svenska och den engelska versionen. Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  3.0: Ny kriteriegeneration

  Den nya generationen kriterier, 3.0, publicerade den 8 november 2016 och är giltig t.o.m. 31 december 2021.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Kosmetiska produkter.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kolla in Svanens filmer om kosmetiska produkter


Kontakta mig för mer information