English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter 090

Svanenmärkt kosmetika uppfyller både tuffa miljö- och hälsokrav. Inga farliga kemikalier får användas och produkterna ska vara både effektiva och dryga.

Svanenmärkt kosmetika innebär bland annat:
– Ingen MI eller andra konserveringsmedel som kan irritera huden 
– Inga mikroplaster
– Inga parabener
– Inga parfymer i baby/barnprodukter
– Inga ingredienser som finns på EU’s lista över misstänkt hormonstörande ämnen
– Tuffa krav på förpackningar

För beräkningar eller för information om kemikalier, använd:

Det finns 1687 Svanenmärkta produkter från 67 företag inom produktgrupp.
  • Kriteriedokumentet för kosmetika är ett samlingsdokument för varugrupperna:

    • Schampo, balsam, tvål och tandkräm
    • Solskyddsmedel
    • Våtservetter
    • Övrig kosmetik
    • Icke-kosmetiska vårdprodukter

    Avgifter utgår per varugrupp enligt listan nedan.

    Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

    Ansökningsavgift:

    Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av fyra recept. För granskning av ytterligare recept, debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.
    Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av fyra recept. För granskning av ytterligare recept debiteras 3 750 SEK exkl. moms per recept.

    Årlig licensavgift:

    Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen i Norden + moms per år för EUR 0-50 miljoner.
    0,05 % av omsättningen i Norden + moms per år för EUR >50 miljoner.
    Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
    Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
    Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

    Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

    Avgift för utvidgning/ändring av licens:

    Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av nytt recept som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 7 500 SEK exkl. moms per recept.

    Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
    - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
    - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
    - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

    Avgift för kontrollbesök:

    Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
    Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
    Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

    Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

    *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

    **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

    ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

  • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta kosmetiska produkter

    3.7 ⇛ 3.8: Justering av krav

    Justering beträffande innehåll av aluminium i olika produkttyper. Den nya versionen, 3.8, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

    3.6 ⇛ 3.7: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

    Följande krav har justerats:

    • O4 - Sensibiliserande amidoamin godkänns som en förorening i Cocamidopropyl Betaine 
    • O5 - Organiska UV-filter TBPT och MBBT undantas från förbud av nanomaterial. Vidare preciserades det i bakgrunden att Amorph Silica (SAS) betraktas som nanomaterial enligt SCCS:opinion och undantas inte från förbud mot nanopartiklar.
    • O11 - Kravet på metaller i färgämnen.

    Dessutom har giltighetstiden för kriterierna förlängts med 24 månader.

    Den nya versionen, 3.7, är giltig t.o.m. 31 december 2023.

    3.5 ⇛ 3.6: Justering av krav

    pH-intervallet för claimet "mild" för tandkräm har justerats. Samtidigt har bilaga 5 förtydligats. Den nya versionen, 3.6, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

    3.4 ⇛ 3.5: Justering av krav

    Krav O22 (Aroma och FL-nummer i tandkräm och munprodukter), O30 (Dokumentation av ekologiska råvaror) och bilaga 8 (claim mild/skonsam) samt bakgrundstext till O20 har ändrats.  Den nya versionen, 3.5, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

    3.3 ⇛ 3.4: Justering av krav

    Krav O29 Doseringsanordning och tömning samt bilagorna 1 och 2 har ändrats. Några redaktionella rättelser har även gjorts i såväl den svenska som den engelska versionen. Den nya versionen, 3.4, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

    3.2 ⇛ 3.3: Utvidgning av kriterierna

    Kriterierna har utvidgats med sexprodukter. Kravet återfinns under avsnittet "Produkter som inte ingår i Kosmetika- förordningen": O25b Sexprodukter. Den nya versionen, 3.3, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

    3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav

    • O26 Mängden emballage: En ny förpackningskategori för plastemballage under tryck har lagts till. Bilaga 2 är rättad.
    • O34 Claim mild/skonsam: Texten har förtydligats i kravet och i Bilaga 8.
    • O43 Retursystem: Kravet har tagits bort.

    Den nya versionen, 3.2, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

    3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

    O5 Ämnen som inte får ingå i produkten: Små mängder av BHT tillåts i parfymer. Flera fel rättade i både den svenska och den engelska versionen. Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

    3.0: Ny kriteriegeneration

    Den nya generationen kriterier, 3.0, publicerade den 8 november 2016 och är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

    Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

    Ansökningsblankett för Kosmetiska produkter

    En ansökan omfattar:

    • Ifylld ansökningsblankett
    • Dokumentationsöversikt
    • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

     

    Mer information: "Ansökan steg för steg"

    Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare:

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kolla in Svanens filmer om kosmetiska produkter


Kontakta mig för mer information