English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Svanen tar pulsen på

EU-valet 2024

 1. EU-valet 2024

Greenwashing och hållbar upphandling

Det är bråttom att nå miljö- och klimatmål och att öka takten i den gröna omställningen. Där har EU stora möjligheter, och nu är det dags att välja nya politiker till EU-parlamentet. Är du osäker på hur du ska rösta? Vad vill de olika partierna?

Hur vill de folkvalda agera för att stoppa greenwashing, stärka konsumentmakten och skapa en rättvis konkurrens på marknaden? Hur vill de att skattemedel används på ett miljömässigt mer hållbart sätt vid offentliga inköp?

Se våra filmade intervjuer och läs vad kandidaterna har svarat

 • Bild på politikern Arba Kokalari (M)

  Höj kraven så oseriösa miljömärkningar försvinner

  – Jag och Moderaterna har sett till att vi nu har en ny lag på plats som stoppar falska miljöpåståenden och greenwashing. Samt att de svenska miljömärkningarna ska bli en del av EU:s system av erkända miljömärkningar. Då gör vi det lättare för konsumenter att kunna lita på att det de köper faktiskt är grönt, och för företag att veta hur de ska agera för att bli mer hållbara, säger Arba Kokalari (M).

  Läs mer
 • Jag vill värna svenska intressen

  – I Sverige ställer våra märkningar väldigt höga krav så det är bra om man kan använda det som argument i sin marknadsföring. Därför tycker vi att man ska kunna konkurrera med kvaliteten. Och eftersom vi vill värna svenska intressen ser vi inte att det är något handelshinder, säger Beatrice Timgren (SD).

  Läs mer
 • En fungerande marknadsekonomi bärs upp av medvetna konsumenter

  – Att använda sig av märkning är ett väldigt bra sätt att göra det på. Och det gäller ju dels när det handlar om miljö-och klimatmärkningar, dels områden som folkhälsan. där man tydligt ska kunna utläsa till exempel vad som är sockerfritt eller vegetariskt, säger Ella Kardemark (KD).

  Läs mer
 • Politikern Emma Wiesner (C)

  Märkning ger trygghet för företag och konsumenter

  – Vi ska inte ta bort miljömärkningar. De är, tvärt om, både för företag och för konsumenter, ett system med regler för hur sådant här ska mätas. Märkningar är något man känner igen och litar på. Vi vill framför allt skärpa reglerna för miljöpåståenden som görs, som inte är baserade på märkningar. Vi vill att man ska kunna lita på det som sägs, säger Emma Wiesner (C).

  Läs mer

Svanen undersöker

Så här tyckte toppkandidaterna i vår undersökning

Läs mer
 • Upphandling: Miljö, klimat och arbetsvillkor ska vara lika viktiga som lägsta pris

  – Det ska vara lika viktigt att ställa krav på miljö, klimat och arbetsvillkor som det är att ställa krav på lägsta pris. För som det ser ut idag så dumpar man arbetsvillkoren och sänker standarden när det kommer till miljö och klimat. Så ska det inte vara, det måste vi ändra på, säger Hanna Gedin (V).

  Läs mer
 • Gör miljö- och klimatkrav obligatoriska vid upphandling!

  – Offentlig upphandling är en nyckel för att driva på uppställningen och nå de globala hållbarhetsmålen, både på nationell nivå och EU-nivå. Därför anser vi bland annat att det ska vara obligatoriskt att ställa både sociala och miljömässiga krav vid all offentlig upphandling. Det kan inte vara ”fritt valt” arbete.

  Läs mer
 • En revolution på märkningsfronten

  – Jag tror att det är viktigt att vi får olika märkningssystem på plats som ger oss kunskap om vad som verkligen är klimatsmart eller miljösmart. Under den senaste mandatperioden har det hänt mycket på området. Jag har till exempel arbetat med EU:s nya batteriförordning vilket innebär ett ”klimatpass” så att konsumenter kan vara säkra på att batterierna tillverkas på ett klimatsmart sätt. Så jag tror att det håller på att hända en revolution inom det här området, säger Karin Karlsbro (L).

  Läs mer
 • Kontraproduktivt att använda offentliga medel för att upphandla icke-hållbart

  – Det är fullständigt kontraproduktivt att vi använder offentliga medel, det vill säga skattepengar, för att köpa upp något som inte är hållbart, när vi befinner oss i den väldigt allvarliga ekologiska kris som vi nu gör. Därför vill vi helt revidera direktivet för offentlig upphandling, när det gäller både ekologisk och social hållbarhet. Med förhoppningen att även kunna få bort alla oseriösa aktörer från marknaden, säger Pär Holmgren (MP).

  Läs mer

Filmproduktion intervjuer: Brain & Jangen