English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Christian Quarles

Hållbarhet attraherar unga talanger

Att vara en hållbar arbetsgivare blir alltmer viktigt för att locka kompetent personal. Men att bara hävda att ditt företag arbetar med hållbarhet räcker inte – det måste finnas substans bakom påståendet. 64 procent av de tillfrågade i The Nordic Swan Ecometer 2019* säger att företagens hållbarhetsarbete och engagemang är avgörande när de väljer arbetsgivare.

– Det är framför allt den yngre generationen som har ett helt annat synsätt på sin arbetsgivare än den äldre generationen är van vid. De kräver att deras arbetsgivare tar klimat- och hållbarhetsfrågan på allvar och faktiskt gör vad de säger. Det är alltså en mycket viktig faktor om företag ska kunna attrahera talang framöver, säger Christian Quarles van Ufford, kommunikations och marknadschef på Miljömärkning Sverige.

Bristen på tilltro hos de anställda gällande arbetsgivarnas hållbarhetsarbete kan bero på brist på kommunikation. Nästan två av fem, 38 procent, vet inte vem som är hållbarhetsansvarig på företaget, och 37 procent uppger att de inte vet vad hållbarhetsarbetet har lett till. Så att kunna kommunicera sitt hållbarhetsarbete är A och O för att framtidssäkra verksamheten.

– Vi befinner oss just nu i ett paradigmskifte där allt från konsumenter till anställda och investerare kräver ett tydligare engagemang av företagen i hållbarhetsfrågan. Organisationer som inte är hållbara kommer att få svårt att klara sig i konkurrensen och svårt att attrahera både investerare och kunskap. Ett aktivt miljö- och klimatarbete är helt avgörande, både för vår gemensamma framtid och för företagens, säger Christian Quarles van Ufford.

Miljömärkning Sverige har 30 års erfarenhet av att arbeta branschöverskridande. Det ville Christian ta vara på samtidigt som han ville få in unga talanger i företagen. Så 2018 initierade han studentprogrammet ASAP (A Sustainable Acceleration Program). Ett samarbete mellan Miljömärkning Sverige, Sustainergies och särskilt utvalda företag med hållbarhetsprofil som ville utmana studenter att hjälpa dem accelerera sitt hållbarhetsarbete.

*The Nordic Swan Ecometer gjordes mellan 6–12 mars 2019. Antal respondenter var 1 023.

Läs mer om ASAP.

Det här är förkortad version av intervjun. Läs hela (sida 64-66)

Läs mer i debattartikel i Chef & Ledare

bilden säger nyfiken på fler inspirerande texter, klicka här!