English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Fokus på minskat matsvinn i Svanens nya krav för restauranger

Fokus på minskat matsvinn i Svanens nya krav för restauranger

Norden orsakar 3,5 miljoner ton matavfall per år varav Sveriges del av avfallsberget utgör ungefär en miljon ton matavfall per år. Förutom att det är resursslöseri att producera så mycket mat, för att kassera den som avfall, så förvärras klimatkrisen. Globalt sett är matavfall och matsvinn världens tredje största källa till utsläpp av växthusgaser. Därför erbjuder Svanens krav effektiva sätt att minska matsvinn.

Svanens kriterier för restaurang och konferens har nu skärpts. Som en av Nordens mest trovärdiga och välkända miljömärkningar tar Svanens krav ett helhetsgrepp på hela verksamhetens miljöavtryck: från vegetarisk, ekologisk mat till användning av vatten, energi, och kemikalier. Kriterierna har fokuserat på att förebygga och minska mängden matsvinn.

– Det är oerhört angeläget att öka takten och bidra till att nå FN:s mål om halverad mängd matsvinn till 2030. Vi vet att många i branschen är oroade över det växande avfallsberget. Med Svanen får restauranger, storkök, cateringföretag och konferensarrangörer ett effektivt verktyg för att minska sitt matsvinn. I Svanens krav ingår att personalen utbildas för att kunna mäta och analysera, så att matsvinn kan förebyggas och minskas, säger Sergio Duarte, rådgivare på Miljömärkning Sverige.

Matsvinn i Sverige:

  • Hushållen slänger 95 kg matavfall per person/år.
  • Restaurang och personalmatsalar generar 14 kg person/år

Källa: Naturvårdsverket från 2018 (Matavfallsmängder i Sverige (naturvardsverket.se).

 

Faktaruta: En Svanenmärkt restaurang- och konferens:

• Serverar hållbar mat som belastar miljön mindre: vegetarisk mat, lokalt producerade råvaror, ekologisk mat och dryck.

• Källsorterar avfall för materialåtervinning.

• Använder endast engångsartiklar som uppfyller strikta miljökrav för ”take away”och catering.

• Begränsar användningen av energi och utsläpp av C02.

• Begränsar vattenförbrukningen.

• Begränsar oönskade kemikalier genom att använda miljömärkta produkter för rengöring, disk- och tvättmedel.

• Använder många olika miljömärkta produkter och tjänster.

• Utbildar de anställda

Läs samtliga kriterier för restaurang och konferens utan övernattning. 

Varför miljömärkt?

För kommentarer: Sergio Duarte, rådgivare på Miljömärkning Sverige, 08-55 55 66 Sergio.Duarte@svanen.se