English
Favoriter
  1. Vilken är din favoritblomma?

Vilken är din favoritblomma?

Vilken är din favoritblomma? Vår favorit är EU-Blomman, som är det ena av Sveriges två officiella miljömärkningar. De gör det enkelt för dig att välja bland de miljömässigt bästa produkterna och tjänsterna. Denna vecka är det EU:s gröna vecka. EU sätter i år fokus på biologisk mångfald. 

Den biologiska mångfalden minskar kraftigt världen över till följd av mänsklig aktivitet. Detta bidrar till att rubba de ekosystem som upprätthåller livet på vår planet.

- Det är viktigt att vidta snabba åtgärder som kan hjälpa till att återställa och skydda naturen. Ett sätt är att välja EU-Blommanmärkta produkter när du är ute och handlar. De uppfyller tuffa krav på miljö och hälsa och har reducerad påverkan på miljön, säger Ulla Sahlberg, EU-koordinator.

  5 fakta om EU-Blomman

  • EU-Blomman är Europas motsvarighet till Svanen
  • EU-Blomman etablerades 1992 av EU-kommissionen
  • 40% av svenskarna känner till EU-Blomman
  • EU-Blomman finns idag på mer än 77 000 produkter och tjänster i Europa
  • EU-Blomman finns på en mängd produkter, däribland skor, textilier, tvål och möbler

Hitta alla EU-Blommanmärkta produkter

Klicka här