Azote AB

Azote är Sveriges ledande miljöbildbyrå. Våra bilder avspeglar aktuella miljö- och samhällsfrågor samt förändring och utveckling i vår omvärld och våra ekosystem. Vi stöttar våra kunder i att profilera sitt engagemang i miljöfrågor, hållbar utveckling och socioekonomiskt ansvarstagande.

  • Adress: Box 6229, STOCKHOLM, SVERIGE
  • Telefon: +46709317797
Karta
Miljöpolicy: Våra värderingar ska vägleda och genomsyra allt arbete inom vår verksamhet. Azote ska bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling genom att: * Ha kunskap om och ta hänsyn till miljömässig hållbarhet och klimatförändringar vid affärsbeslut.
* Göra val som minimerar behovet av resor. När resor är nödvändiga skall de alternativ som minimerar påverkan på miljön om möjligt väljas.
* Främja effektivt användande av energi inom alla verksamhetens områden.
* Minska användningen av resurser såsom energi och papper och effektivisera återståendeanvändning av dessa resurser.
* Implementera avfallshanteringsstrategier som minskar avfallsmängden, ökar återvinningen och minimerar effekter på miljön.
* Alltid prioritera miljö- och rättvisemärkta inköp av livsmedel, städmaterial, kontorsförbrukning etc. till kontoret.

Inköpspolicy: Våra inköp skall vara baserade på affärsmässiga beslut, konkurrensutsättning och objektivitet för att ge Azote långsiktig värdetillväxt och kundnytta. * Vi skall i samarbete med våra leverantörer aktivt bidra till långsiktigt hållbara och sunda lösningar.
* Vid inköp skall alltid miljö- och rättvisemärkta varor prioriteras.
* Azote AB skall verka för att minimera transporter och prioritera det fraktalternativ som har minst miljöpåverkan. I första hand skall miljömärkta person- och godstransporter (Bra Miljöval) användas.
* Vi på Azote AB prioriterar att göra affärer med andra medlemmar i Nätverket: Köp miljömärkt.