English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

ISS påverkar städbranschen

ISS Sveriges städtjänster är sedan 2014 Svanenmärkta då de har klarat Svanens tuffa krav gång på gång. Krav som bestäms av en tredjepart (Nordiska Miljömärkningsnämnden) och skärps kontinuerligt för att minska miljöpåverkan. 

ISS är ett globalt bolag med över 360 000 medarbetare i världen, varav ca 6000 i Sverige. Bolaget finns i över 30 länder och är utspridda över hela världen.

Kvinna i städuniform från ISS Städtjänst torkar av en yta med mikrofiberduk.
ISS arbetar aktivt med att testa och utvärdera produkter och städsystem för att minska miljöpåverkan. Svanen vägleder till hållbara val genom resan.

Städbolaget har möjlighet, framför allt på grund av sin storlek, att påverka städbranschen och sätta standarden för konkurrenter och underleverantörer att göra hållbara val genom Svanen.

Ett mål som ISS globalt ska nå är nettonollutsläpp av växthusgaser 2040, inklusive hela leverantörskedjan, och de är på god väg. Svanenmärkningen hjälper till och vägleder till hållbara val genom resan.

Svanenmärket är ett kvitto

– Vi är ingenting utan våra medarbetare och det är av största vikt att de känner sig trygga och stolta på sina arbetsplatser. Att vi uppfyller Svanens hårda kriterier gör oss trygga och stolta – likväl bevisar det att vår städtjänst och de produkter som vi använder är marknadens bästa när det kommer till miljö och hälsa. Vi har ambitiösa mål om att bli ett ledande företag inom miljöfrågor som kan förändra Facility Management-branschen. Vår Svanenmärkning är ett kvitto på att vi gör rätt, säger Andreas Thorling, vd på ISS Sverige.

Svanen som är en tredjepartsmärkning och Nordens officiella miljömärkning skapar trovärdighet och visar på ett seriöst miljöarbete. För ISS handlar det dock inte enbart om miljö, märkningen har också varit till hjälp i utformning av kvalitetssystem, utbildningar och något att luta sig emot när det kommer till etiska aspekter.

Hållbarhet är integrerat i affärsmodellen

ISS tar den omfattande och pågående klimat- och miljökrisen på största allvar. Ett mål är att globalt nå nettonollutsläpp av växthusgaser 2040, inklusive hela leverantörskedjan och de är på god väg. Ett aktivt och fokuserat arbete med att testa och utvärdera produkter och städsystem är viktigt för att minska miljöpåverkan.

– Svanenmärkningen gör att vi tänker till ett extra varv, en vägledning när det kommer till miljömässig hållbarhet, etik och i utformningen av utbildningsmaterial. Vår Svanenmärkning har gjort att vi både internt och externt håller oss till riskbedömda, utvärderade och testade standardartiklar som bidrar till att arbetet blir både säkert och ergonomiskt för våra medarbetare, säger Andreas.

Man som tvättar badrum
För ISS handlar Svanenmärkningen inte enbart om miljö, utan även om något att luta sig emot när det kommer till etiska aspekter.

Viktigt krav i offentlig upphandling

En Svanenmärkt städtjänst är ett bevis på en hållbar städtjänst, det är en kvalitetsmärkning. Att vara Svanenmärkt har blivit ett utvärderingskriterium i upphandlingar, framförallt inom offentlig sektor. Att kunna visa på en tredjepartscertifiering är fördelaktigt, speciellt när det är en allmänkänd och erkänd certifiering. Vid offentlig upphandling är Svanen en viktig fördel då kunden känner trygghet i en tredjepartscertifiering med högt anseende.

Kommunicera Svanen

Att kommunicera Svanen är inte bara ett bevis på ett företags miljöarbete, det är också en del av att påverka andra utåt till mer hållbara val. För ISS är kommunikationen av Svanenmärkningen en viktig del i anbud, kundpresentationer och i samtal med kunder.

– Vi kommunicerar även Svanen i artiklar där vi pratar om vårt hållbarhetsarbete och den enorma förbrukningsminskningen av kemikalier som vi har gjort. I städutbildningar som samtliga medarbetare som arbetar inom städ genomgår, berättar vi också om Svanen och hur vi arbetat med kriterierna. Svanens egna kampanjer har ökat kännedomen om Svanen vilket har lett till en intern stolthet och att fler förstår vad det faktiskt innebär att vi är Svanenmärkta. Den breda exponeringen externt har stärkt förtroendet – att vi är en leverantör att lita på, säger Leif Persson, Service Developer, och projektledare för Svanen på ISS Sverige.

Svanendagen ökar stoltheten

Sedan 2015 har ISS en egen intern dag som kallas för “Svanendagen”. Den finns till för att uppmärksamma alla 6000 medarbetare runt om i landet att de är Svanenmärkta – innebörden och fördelarna med det. En mumsig  bonus är alla Svanentårtor som ISS-kontoren runt om i landet bjuder sina medarbetare och kunder på under ”Svanendagen”.